"XXI amžiaus" priedas Nr.22 (25)

PRIEDAI


Daina neleidžia susenti

Netoli Raguvėlės yra Nibragalio kaimas. Ten vienkiemiais išsimėčiusios sodybos. Daugelį metų kaime veikia etnografinis moterų ansamblis. Jis unikalus tuo, kad jo dalyvės dainą sugeba atlikti trim balsais: viena veda, kita pritaria, trečia bosija. Dainuoti jos renkasi į seniausios ansamblio narės namus. Petronėlė Baublienė 88-uosius gyvenimo metelius skaičiuoja. Petronėlė Kurulienė pagal amžių vidurinioji - jai 77-eri. Jauniausios dainininkės - Stasė Barkauskienė ir Veronika Zimnickaitė. Joms - po 72 metus. Išskyrus O.Baublienę, visos kitos gieda Raguvėlės bažnyčios chore. P.Kurulienė ir S.Barkauskienė - seserys, buvusios Kuncytės. Jų mama buvo giesmininkė ir dainininkė. Nibragalio kaime gyvenančios seserys nesiskundžia gyvenimu, ūkininkauja.
Nibragalietės dainuoja autentiškas savo krašto dainas, išgirstas iš mamų lūpų. Dažniausiai jos būna liūdnos: apie kariuomenėn išlydimą vaikiną, tėvų netekusios našlaitės sunkią dalią. Moterys moka per 200 dainų. Dar prieš 19 metų kultūros darbuotoja Stasė Eigirdienė ansamblį nuvežė į rajono dainų šventę. Ten moterys laimėjo pirmąją vietą. Nibragalietės dalyvavo trijose Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje. Prieš koncertą jos iš anksto nesiruošia ir nerepetuoja, tik sutaria, ką dainuos.
Jau dešimt metų iš eilės V.Zimnickaitės sodyboje rengiamos gegužinės pamaldos. Paskutinį to mėnesio savaitgalį ji pakviečia į vakaronę. Suvažiuoja žmonių iš Miežiškių seniūnijos, atvyksta iš gretimų Anykščių ir Kupiškio rajonų. Visi šoka, miklina kojas, dainuoja. Ant prieklėčio būna įrengtas lauko gėlėmis papuoštas altorėlis.
Etnografinis moterų ansamblis - itin laukiamas renginiuose. Jau sakoma, kad be jo nebūtų taip linksma ir gyva. Kuncegalio kaime moterys surengė "Bobų vasarą". Tai kartu buvo ir Miežiškių seniūnijos poečių šventė. Į ją atvyko Viešintų klojimo teatras. Jo pagrindinė artistė - Vanda Kazlauskienė Genutės Skrebienės sodyboje sutiko draugę, su kuria buvo nesimačiusi 50 metų. Bėgdamos nuo Sibiro tremties, tada abi jos įsidarbino Surdegio durpyne.
"Bobų vasaroje" dalyvavo panevėžietė poetė Elena Mezginaitė. Savo eiles skaitė Birutė Vienažindytė iš Nevėžio gyvenvietės, miežiškietė Valerija Kvaselienė bei kitos kūrėjos. Nibragalio etnografinis moterų ansamblis visus graudino gražiomis dainomis.
Ansamblio dainininkės S.Barkauskienės dukros šeima, gyvenanti Panevėžyje, - tai jau visa kaimo kapela. Jai vadovauja žentas Raimondas Grikšelis. Kartais prie muziką ir dainą pamėgusių saviškių prisėda ir S.Barkauskienė. Jos balsas gražiai čia tinka.
Vilnietė Zita Kelmickaitė į Nibragalį atsivežė televizijos darbuotojus. "Kol nenufilmavo, savęs nematėm, atrodė, kad dar esam apyjaunės", - juokavo S.Barkauskienė.
Su ansambliu nuolat palaiko ryšius Nevėžio bendruomenės kultūros namų direktorė S.Eigirdienė. Ji neblogai pažįsta Alfonsą Buckų iš Lietuvos nacionalinės televizijos. Atvykusioms viešnioms jis pasakojo, kaip kuriamos televizijos laidos, leido pasėdėti kėdėje, kurioje sėdi Prezidentas, kai ruošiami jo kalbos įrašai.

Bronius VERTELKA

Nibragalio kaimas, Panevėžio rajonas

© 2001 "XXI amžius"

 


Nevėžio bendruomenės kultūros namų direktorė Stasė Eigirdienė (kairėje) su Nibragalio kaimo etnografiniu moterų ansambliu

Autoriaus nuotrauka

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija