"XXI amžiaus" priedas Nr.22 (25)

PRIEDAI


Duona - kasdienis valgis

Rudens pradžioje Onos Buliauskienės sodyboje buvo surengta Miežiškių seniūnijos duonos kepimo šventė. Atėjo apie dešimt šeimininkių. Miltų davė Petronėlė Kurulienė, tešlą užmaišė Marytė Skrebienė. Beržo ir juodalksnio malkomis krosnį iškūreno. Kaip iškepti gardžią duonutę, nuo pradžios iki galo nurodinėjo sodybos šeimininkė O.Buliauskienė.
Kol kepė duona, teko laukti dvi valandas. Per tą laiką iš tos pačios tešlos keptų blynų paragavo. Su grietine ar sviestu karštutėlius juos valgė.
Kaip buvo kepama duona, vaizdajuostėje užfiksavo Daina Snicoriūtė iš Panevėžio etnokultūros centro. Kartu tai buvo proga moterims pabendrauti. Duonos kepėjos galėjo pajausti, kad jų išmoktas amatas nepamirštas ir reikalingas.
Rengiant duonos kepimo šventę, O.Buliauskienės namai Patrakių kaime buvo pasirinkti neatsitiktinai. Jų savininkė - žinoma šeimininkė. Čia gimusios ir užaugusios sodietės mama kepdavo duoną. Kaip iškepti gardžią duoną, iš jos išmoko dukra.
Tuo metu gryčioje stovėjo didelė krosnis. Pasišildyti ant jos sutilpdavo visa šeima. Gūdų vakarą tai būdavo jaukiausia vieta. Į netoli miško stovinčią sodybą užsukdavo medžiotojai. Eidami medžioti, jie duonos neatsinešdavo. Kvepiančios rugiais duonos jie gaudavo šiuose namuose.
Pokario metais duoną kepdavo iš savo išaugintų grūdų. Į Buliauskų sodybą užsukdavo duoneliautojai. Neišleisdavo jų tuščiomis rankomis. Ateidavo partizanai, buvę jų kaimynai. Vienas Kūčias kartu su jais sutiko.
O.Buliauskienės vyras Bronislovas iš pradžių miško darbininku, paskui ilgus metus eiguliu dirbo. Kartą, draskantis vėjui, į trobą užsuko sužvarbę partizanai. Lauke prisnigta, todėl atrodė šviesu. Ginkluoti vyrai išsidžiovinę rytą išėjo savais keliais. Netrukus užgriuvo rusų garnizonas. Pas kaimynus kareiviai buvo surengę pasalą partizanams. Išnaršę Buliauskų namus, jie išėjo keikdamiesi.
1920 m. vasario 16-ąją gimusi O.Buliauskienė mano, kad nuo Sibiro tremties ir kitokių nelaimių jų namus saugojęs prie klevo stovintis kryžius. 1946 metais, prieš mirtį, jos mama prisakė tėvui, kad jis padirbtų du kryžius. Vieną jų pastatytų darželyje, kitą - Gitėnų kapinėse, minint jos mirties metines. Tėvas buvo medžio meistras. Iš Raguvos miško jis parsivežė ąžuolą. Prie namų jo darytą kryžių pašventino Raguvėlės klebonas kun. Jonas Vaičiūnas. Kitą, kaip ir buvo prisakyta, pastatė Gitėnų kapinėse, prie žmonos kapo.
Į klevo šakas įsisupęs tebestovi kryžius Buliauskų sodyboje. Neįveikė jo audros. Stipri dar O.Buliauskienė - šių namų šeimininkė. Dukra kviečia mamą keltis gyventi pas ją į Panevėžį, tačiau senosios netraukia miestas. Kaime jos šaknys. Gyvendama jame triūsia nuo ankstaus ryto iki sutemų, tačiau nejaučia nuovargio. Viskas čia sava ir artima. Atsikėlusi eina palakinti šunelio ir katytės, šerti karvės. Iš pieno slegia gardžius sūrius, sumuša sviestą, gamina varškę. Namų darbo produktais vaišina savo tris vaikaičius ir tris provaikaičius. Švenčių proga iškepa ir kaimiškos duonos. Ji kaip cukrus tirpsta burnoje.

Bronius VERTELKA

Patrakių kaimas, Panevėžio rajonas

© 2001 "XXI amžius"

 


Ona Buliauskienė sugeba iškepti gardžią duoną

Autoriaus nuotrauka

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija