„XXI amžiaus“ priedas apie provincijos gyvenimą

2014 m. gegužės 23 d., Nr. 1 (52)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoBendruomenėse

Tarnystės Dievui ir žmonėms šventė

Marija VARENBERGIENĖ

Vyskupai Jonas Kauneckas ir Aleksandr
Kaškievič laimina dusetiškius

DUSETOS. Gegužės pradžioje miestelyje iškabinti skelbimai visus kvietė gegužės 10–11 dienomis į šventinius renginius, skirtus Dusetų parapijos klebono kan. Stanislovo Krumpliausko 40 metų kunigystės sukakčiai paminėti.

Šventė prasidėjo kultūros centre, Dusetų dailės galerijoje, klebono kan. S. Krumpliausko sukauptos dailės kūrinių kolekcijos parodos atidarymu. Kiekvienas kolekcijos eksponatas, pasak klebono Stanislovo, turi savo istoriją. Kolekcijoje vyrauja religinės tematikos paveikslai, tarp kurių yra ir labai vertingų. Dusetų kultūros centro direktorius dailininkas Alvydas Stauskas negailėjo profesionalių pastabų. „Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į paveikslą „Nukryžiuotas Viešpats su Marija Magdalena“, įsigytą iš grafo Kamarovskio dvaro, – sakė Alvydas. – Šis paveikslas neabejotinai yra originalas, tapytas XVIII amžiuje. Vertingi kulto apeigoms naudoti rankų darbo nėriniai iš Belgijos, įdomus ir originalus dar caro laikais fotografuoto vyskupo Antano Baranausko portretas, dailininko Stasio Petraškos paveikslas „Anykščiai“, atliktas ypatinga technika – tapytas naudojant labai susmulkintus spalvotus akmenėlius ir smiltainį“. Jis klebonui padovanotas 25 kunigystės metų jubiliejaus proga.


Susitikimai

„Pelėdų kaimas“ Pelėdnagiuose – Lietuvą apėmusi teminių kaimų mada ar tikrosios pelėdų valdos?

Pelėdnagių bendruomenės
narė Žydrė Jasudavičienė

Lietuvoje vienas po kito kuriasi teminiai kaimai, kuriuose siūlomos teminės atrakcijos bei užsiėmimai. Jų rengėjai atvykusiesiems demonstruoja vietovės išskirtinumus. Pirmasis teminis kaimas Kėdainių rajone – Pelėdų, įkurtas gražiausioje rajono gyvenvietėje Pelėdnagiuose. Apie Pelėdnagių gyvenvietę ir joje įkurdintą „Pelėdų kaimą“ kalbamės su aktyvia Pelėdnagių bendruomenės nare, kaimui skiriančia labai daug savo laiko ir jėgų, puikia mezgėja, pynėja, vilnos vėlėja, interjerinių lėlių gamintoja, avangardinių kolekcijų kūrėja Žydre Jasudavičiene.


Bendruomenėse

Mokyklai – kunigo vardo suteikimo iškilmės

Loreta AKELIENĖ

Ant kalvelės, kur kažkada
stovėjo bažnyčia, padėta gėlių

LIUBAVAS. Balandžio viduryje pagrindinei mokyklai buvo suteiktas garbingo kunigo Juozo Montvilos  (1885 01 03–1908–1912 04 15) vardas. Liubavo mokyklai, kuri įkurta apie 1780 metus, kunigo didvyrio vardą suteikti buvo nutarta Savivaldybės tarybos sprendimu 2013 metų rudenį. Kun. J. Montvila žuvo 1912 metais nuskendus laivui „Titanikas“. Carinės priespaudos persekiojamas kunigas, kuriam Lietuvoje dirbti buvo uždrausta, keliavo į lietuvišką parapiją Amerikoje. Istorija mini, kad skęstant „Titanikui“, kunigas atsisakė vietos gelbėjimo valtyje ir iki pat laivo nuskendimo klausė kitų keleivių išpažinčių, ramino likimo draugus.


Bendruomenėse

Šventė motinoms

Renginys prasidėjo iškilmingu
vėliavų pakėlimu. Jas kelia
(iš kairės): Arūnas
Vaidogas, Juozas Abramavičius
ir Mantas Šatrauskas

Balbieriškis. Tampa tradicija Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenėje „Vidupis“ painėti Motinos dieną. Gegužės 3-iąją į bendruomenės salę Sūkurių kaime graudžiai ir šventiškai nusiteikę gausiai rinkosi aplinkinių kaimų gyventojai – juk norėta pagerbti visiems brangiausią žmogų – mamą. Renginys prasidėjo iškilmingu vėliavų pakėlimu, kurias iškelti padėjo: Europos Sąjungos vėliavą – Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėjas Arūnas Vaidogas, Lietuvos trispalvę – Marijampolės neįgaliųjų organizacijos pirmininkas Juozas Abramavičius, kilęs iš Žiūronių kaimo ir šiame krašte dažnas svečias, ir bendruomenės vėliavą – jaunimo atstovas Mantas Šatrauskas. Tarsi kvieslys kaimynams burtis ir daugiau bendrauti buvo uždegtas aukuras, kurį Balbieriškio parapijos klebonas kun. Remigijus Veprauskas uždegė nuo velykinės žvakės. Prie pasodinto ir gražiai aptverto ąžuoliuko, pagerbiant Lietuvos partizanus, uždegta žvakutė ir iššauta iš seno artilerijos pabūklo. Šį ąžuoliuką prieš keletą metų padėjo sodinti Seinų Šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius ir dabar tą medelį jis globoja. Negalėdamas dalyvauti Motinos dienos šventėje, jis buvo atvykęs į Sūkurius išvakarėse, palaistė ąžuoliuką, pasodino gėlių ir uždegė žvakę partizanų atminimui. Dar didesnio iškilmingumo ir šventiško nusiteikimo suteikė Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinės mokyklos moksleiviai, pasipuošę tautiniais rūbais. Juk ne taip dažnai pamatysi taip apsirengusį jaunimą.


Bendruomenėse

„Mirono kelias“ – kelionė, prasidėjusi nuo žingsnio

DAUGAI. Gegužės 15 dieną penktą kartą vyko renginys „Mirono kelias“. Jo iniciatoriai – Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius Almantas Jakimavičius ir parapijos klebonas kun. Vidas Jelinskas. Tai – prasmingas ir gražus renginys, kvietęs ne tik rajono, bet ir Lietuvos mokyklas į draugišką estafetinio bėgimo rungtį nuo Bukauciškių koplyčios iki Daugų Vlado Mirono gimnazijos. Jau renginio pavadinimas atskleidžia savo gilią prasmę – minti tą kelią, kuriuo ėjo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, kunigas, tremtinys Vladas Mironas, eiti tuo keliu, bėgti, bet nesustoti, neleisti jam virsti bekele. Šiemet iššūkį priėmė net devynios komandos: Daugų Vlado Mirono gimnazijos, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos, Jiezno gimnazijos, Butrimonių gimnazijos, Pivašiūnų vidurinės mokyklos, Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro, Alytaus Profesinio rengimo centro bei Alytaus šv. Benedikto gimnazijos.


Bendruomenėse

Duonos šventė

Prie duonos reikia ir sviesto.
Mero pavaduotojas Romas Medzveckas
ir Triškonių bendruomenės pirmininkė
J. Ramonienė pasiryžo jo pagaminti

DEGĖSIAI. Kaimo bendruomenė sukvietė svečius, draugus iš kaimyninių bendruomenių į gražią ir prasmingą Duonos šventę. Mintį kepti ruginių miltų duoną parsivežė iš rajono bendruomenių sąskrydžio, prieš kelerius metus vykusio Linkuvoje. Pradžioje, pasak bendruomenės pirmininkės Redos Gurkšnienės, apie tai juokaudami kalbėjo, bet savo skoniu garsi vietinės naminės duonos kepėjos Valerijos Grigaliūnienės duona subrandino puikią idėją ir veiklai subūrė darnią Degėsių kaimo bendruomenę.


Bendruomenėse

Šventė praskaidrino kasdienybę

DAUPARAI. Kultūros namuose balandžio 25 dieną įvyko šventė „Margutis“, skirta neįgaliems, pagyvenusiems seniūnijos žmonėms, jų artimiesiems ir visiems, norintiems pabūti kartu. Seniūnijos gyventojai susėdo prie vaišių stalo, pasiklausė muzikos, įkvepiančių svečių žodžių, socialinių darbuotojų informacijos, pasidalino gerąja patirtimi, prisiminė praėjusias didžiąsias šventes ir su puikia nuotaika, užmiršę negandas, pasitiko Atvelykį. Puikią nuotaiką skleidė kapela „Šešios bačkos“ ir Gargždų kultūros centro retro grupė. Grožėtasi originaliais kvietiniškės Marytės Girgždienės margučiais. Šventėje dalyvavę kun. Kęstutis Vainorius, Seimo narys Petras Gražulis, Savivaldybės tarybos narė Regina Kernagienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Jolanta Papievienė, seniūnaičiai Rolandas Bernotas, Ineta Lukšonienė, Biruta Alšauskienė susirinkusiems linkėjo sveikatos, Dievo palaimos, bendravimo džiaugsmo. P. Gražulis ir R. Kernagienė visiems dalyviams dovanojo gėlių. Šventė suteikė gražių emocijų ir padėjo tapti linksmesniems bei sveikesniems.


Bendruomenėse

Pasveikino kleboną

Kun. Stanislovas Stankevičius

ALOVĖ. Rajono savivaldybės vadovai pasveikino 80-mečio proga Alovės ir Ryliškių parapijų kleboną, pirmąjį Alytaus rajono Garbės pilietį kun. Stanislovą Stankevičių. Puokštę gėlių ir dovaną kun. S. Stankevičiui įteikė rajono mero Algirdo Vrubliausko pavaduotojas Gediminas Krasauskas ir patarėjas Vytautas Mikelionis. Vicemeras palinkėjo klebonui sveikatos, pasidžiaugė jo atsidavimu žmonėms, bendruomenės telkimu, visuomenine veikla.


Bendruomenėse

Atidaryta mokykla-daugiafunkcis centras

Sudeikių klebonas kun. Povilas
Klezys palaimino patalpas

SUDEIKIAI. Gegužės 9 dieną Sudeikių mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojai pakvietė rėmėjus, Utenos savivaldybės administracijos ir švietimo skyriaus atstovus į popietę, kuri buvo skirta oficialiam įstaigos atidarymui. Svečius nuotaikingai pasitiko Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos pučiamųjų orkestras, Sudeikių Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas kun. Povilas Klezys ir mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė.


Bendruomenėse

Antroji laisvalaikio salės jaunystė

Atnaujintą pastatą pašventino Rūdninkų
parapijos klebonas kun. Juzef Narkun

RŪDNINKAI. Gegužės 4 dieną įvyko iškilmingas laisvalaikio salės atidarymas po remonto. Simbolinę juostą perkirpo Šalčininkų rajono savivaldybės meras Zdzislav Palevič, Šalčininkų vietos veiklos grupės pirmininkas Josif Rybak, Šalčininkų kultūros centro direktorė Gražina Zabarauskaitė, Jašiūnų seniūnė Sofija Griaznova, UAB „Namesta“, atlikusios remonto darbus, direktorius Ježy Obločinski. Atnaujintą pastatą pašventino Rūdninkų parapijos klebonas kun. Juzef Narkun. Šalčininkų kultūros centro administracijos ir rajono savivaldybės iniciatyva leido iš nykstančio pastato sukurti didingą objektą. Laisvalaikio salės remonto darbai truko apie pusę metų. Rezultatas – atnaujintas pastato fasadas, visiškai rekonstruota žiūrovų salė ir užkulisiai. Pastato remonto ir pritaikymo darbams panaudota beveik 175 tūkst. litų. Remontas atliktas Šalčininkų kultūros centrui vykdant programos „Leader“ projektą „Rūdninkų laisvalaikio salės kapitalinis remontas“, tarpininkaujant vietos veiklos grupei. Pagrindinė investicijų suma skirta Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, papildomos lėšos – 86266 litų – iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto. Atliktas pastato stogo ir fasado remontas, pakeistos grindys, atnaujintos sienos, įrengta kanalizacija ir šildymo sistema, sutvarkyta elektros instaliacija.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija