„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2014 m. rugsėjo 5 d., Nr. 5 (56)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS

2001 metai
2002 metai
2014 metai

Bendruomenėse

Jubiliejų šventusioje bažnyčioje – atlaidai ir koncertas

Romas BACEVIČIUS

Šv. Mišias aukoja kunigai
(iš kairės): Darius Vasiliauskas,
Gintaras Urbštas ir Vytautas Užkuraitis

ILGUVA. Rugpjūčio 24-ąją, sekmadienį, vienoje gražiausių Lietuvoje vietų, Nemuno slėnyje stovinčioje Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje, buvo minimas jos 200 metų jubiliejus, švenčiami Šv. Izidoriaus atlaidai, festivalio „Beatričės vasaros“ programoje koncertavo valstybinis choras „Vilnius“ (meno vadovas ir dirigentas – Povilas Gylys). Klebonas kun. Vytautas Sakavičius susirinkusiesiems priminė, kad pirmoji bažnyčia Ilguvoje pastatyta 1765 metais, tačiau 1813 m. liepos 12 d. trenkus žaibui, sudegė. Kitais metais ant tų pačių pamatų dvarininkų Kristinos ir Julijono Grincevičių bei parapijiečių lėšomis pastatyta nauja bažnyčia, išlikusi iki šių dienų. 1822 metais ją konsekravo Seinų vyskupas sufraganas Polikarpas Marcejevskis. Šventovė suręsta iš tašytų rąstų, plati stačiakampė, suskirstyta į tris navas, išorėje apkalta lentomis. Navų galuose – altoriai: centre – Šv. Kryžiaus Išaukštinimo, šonuose – Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios ir Šv. Izidoriaus. Architektūra čia liaudiškai paprasta, kai kur pastebimi baroko ir klasicizmo bruožai.


Bendruomenėse

Miesteliui – 580

KRIKŠTONYS. Taip sutapo, kad šiemet krikštoniškiams Žolinė buvo dviguba šventė. Šiemet sukanka 580 metų, kai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Krikštonių vardas. Žolinių šventė paminėti šiai sukakčiai pasirinkta neatsitiktinai, mat nuo seno miestelio šventė švenčiama būtent per Žolinę. Krikštonių kaimo bendruomenė šiemetinę šventę pradėjo šv. Mišiomis Kristaus Karaliaus bažnyčioje, vėliau klebonas kun. Vitas Eidukaitis pašventino šiai sukakčiai paminėti pastatytą medinę angelo skulptūrą, globosiančią ir sergėsiančią čia gyvenančius žmones. Paskui vyko šventinis koncertas, kuris buvo iškilmingai atidarytas skambant Krikštonių himnui.


Bendruomenėse

Duoklė istorijai

VILKIJA. Liepos 27-ąją bendruomenė rinkosi į tradicinę miesto Oninių šventę. Ji prasidėjo Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčioje aukotomis šv. Mišiomis. Čia grojo Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro smuikininkas Zbignievas Levickis ir gitaristas Aurelijus Globys.

Buvo pašventintas seniūnijos iniciatyva rezistencijos aukoms atstatytas kryžius. Seimo narė Raminta Popovienė priminė istorinę Vilkijos apylinkėse vykdyto organizuoto pasipriešinimo reikšmę, o už įgyvendintą iniciatyvą Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Povilaitis įteikė padėkas Vilkijos seniūnui Leonardui Degliui, meistrui Remigijui Andrijaičiui. Kiemeliuose prie Nemuno laukė muzikantai. Prieplaukoje jaunimas išbandė jėgas įvairiose sporto rungtyse. Buvo galimybė pasigrožėti Liučiūnų, Padauguvos ir Čekiškės laisvalaikio salių moterų klubų rankdarbiais, paskanauti Vilkijos seniūnaičių išvirtos kvapnios žuvienės.


Bendruomenėse

Pašventinta vėliava ir herbas

NATKIŠKIAI. Oninių šventė čia buvo ypatinga, nes bendruomenei pristatyta, o Ropkojų Šv. Jono Krikštytojo bažnytėlėje klebonas kun. Vytautas Šiaudvytis pašventino Lietuvos Respublikos heraldikos komisijos patvirtintą Natkiškių seniūnijos vėliavą bei herbą. Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis vėliavą įteikė Natkiškių seniūnei Vilytai Sirtautienei, kuri bendruomenei pažadėjo deramai gerbti svarbiausiąjį seniūnijos ženklą – vėliavą. Iš seniūnės rankų mažą suvenyrinę herbinę vėliavėlę gavo ne tik meras, bet ir pirmasis Natkiškių seniūnas Alvydas Montrimas. Smagaus renginio sūkury pristatytas ir specialiai Natkiškiams tautodailininkų sukurtas tautinių rūbų komplektas.

Seimo pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis akcentuodamas ypatingai svarbią ir aktualią šiemet minimų Šeimos metų temą, sveikino pavyzdingas daugiavaikes šeimas, o Pagėgių krašto žmonėms linkėjo būti tvirtiems, orientuotiems į pamatines mūsų tautos vertybes, neperimti lietuviams svetimų nuostatų ir nepriimtino gyvenimo būdo.


Bendruomenėse

Atidaryta „Spanguolė“

Rūta Averkienė

Jaukias bendruomenės centro patalpas
padabino kaimo žmonių gyvenimo
akimirkos, kurias užfiksavo
fotomenininkas Arūnas Baltėnas
(dešinėje). Kairėje – bendruomenės
pirmininkė Rima Avižinienė

MARCINKONYS. Duris kaimo bendruomenės nariams ir svečiams atvėrė bendruomenės veiklos centras „Spanguolė“. Jaukios patalpos bendruomenei įrengtos įgyvendinant projektą „Marcinkonių kaimo bendruomenės veiklos centro „Spanguolė“ įkūrimas“. Bendruomenės namų atidarymo šventėje marcinkoniškiai džiaugėsi, kad pagaliau turės kur susiburti įvairiai veiklai. Su entuziazmu jie kalbėjo apie tai, kiek bendruomenės veiklos planuose surikiuota būsimų darbų.

Perkirpus simbolinę juostelę, visi šventės dalyviai sugužėjo į erdvią antrame pastato aukšte įrengtą salę. Juos gražia dzūkiška daina pasveikino Marcinkonių folkloro ansamblio dainininkai.

Patalpas pašventinęs naujasis Marcinkonių parapijos klebonas kun. Pavelas Paukšto linkėjo bendruomenei gražios ir prasmingos veiklos.


Bendruomenėse

Per Šv. Onos atlaidus įamžintas buvęs ūkio vadovas

Popietės dalyviai atidengus
atminimo lentą Benediktui Striškai

PAĮSTRYS. Liepos 27 dieną Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Onos atlaidai. Per Votyvą giedojo vaikų choras „Lašiukai“, vadovaujamas vargonininkės Dalios Mickevičiūtės-Garbačiauskienės. Sumą aukojo svečias kun. Antanas Zulonas. Šv. Onos atlaidų metu kasmet vyksta kraštiečių šventė, todėl buvo daug žmonių.

Vėliau rinktasi į Benedikto Striškos namo kiemą. Čia vyko renginys, skirtas šiam garbingam, Paįstrio krašto gerovę kūrusiam asmeniui. B. Striška savo iniciatyva, padedant žmonėms, yra pažymėjęs, aptvėręs visas Paįstrio krašto senąsias kapinaites, išdrožtos ir pritvirtintos atminimo lentos kun. Jurgiui Tilvyčiui-Žalvarniui, kun. Stanislovui Stakelei, rašytojui Kazimierui Barėnui ir kitiems asmenims atminti. Švęsdami klubo 25-metį kraštiečiai nusprendė pagerbti ir buvusio ilgamečio kolūkio pirmininko, nusipelniusio žemės ūkio darbuotojo B. Striškos atminimą dekoratyvia lenta: „Šiame krašte 1963–2007 gyveno ir dirbo nusipelnęs žemės ūkio darbuotojas, Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ įkūrėjas Benediktas Striška. 1935–2007“. Šios atminties lentos kūrimo iniciatorius ir vykdytojas – Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ prezidentas Petras Nevulis. Lentą padarė ir joje meniškai apipavidalintą tekstą išdrožė Paįstrio Juozo Zikaro mokyklos mokytojas Antanas Klovas.


Bendruomenėse

Pagražėjo kultūros namai

TVERAI. Rietavo savivaldybė dar 2011 m. birželio 16 d. nusprendė rengti ir drauge su Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija ir Tverų bendruomene įgyvendinti projektą „Tverų kultūros namų pastato rekonstrukcija pritaikant bendruomenės reikmėms“. Visi darbai užtruko beveik trejus metus, tačiau pagaliau jie baigti, ir tveriškiai turi gražius bei patogius namus, kur gali pabendrauti, saviškių ar atvykusių muzikantų ir dainininkų pasiklausyti. Birželio 6-ąją dar dažais tebekvepianti salė buvo pilnutėlė – net balkone žmonės, atskubėję į atidarymo šventę, spietėsi. Perkirpus simbolinę juostelę, kultūros namų šeimininkė Kristina Katauskienė ir Albinas Maslauskas pristatė svečius ir pakvietė visus pakeliauti kultūros namų istorijos takais. Tveriškių pasakojimus ir atsiminimus iliustravo senovinės ir šiuolaikinės nuotraukos. Bendruomenės veiklą pristatė Aurimas Puidokas, o Rasa Mačernienė papasakojo apie projekto „AVE (aktyvi veiklos erdvė) visiems“ įgyvendinimą. Naujuosius namus pašventino klebonas kun. Darius Povilaitis. Šiltų plojimų sulaukė Tverų dainininkai ir vaidintojai – maži ir suaugusieji, muzikoje ir dainoje randantys bendrą kalbą. Netrūko ir dovanų, gražių linkėjimų ir gėlių puokščių. Įkurtuvių „kaltininkus“ sveikino Seimo narys Jurgis Razma, Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, kaimyninių bendruomenių atstovai ir daugybė kitų svečių. Tverų seniūnas Antanas Zalepūgas svečius apdalijo krepšeliais su Tverus priminsiančiais suvenyrais.


Bendruomenėse

Jubiliejus su Rūpintojėliu ir knyga

Bronius VERTELKA

Himno ir knygos apie Jotainius autorę
Aldoną Jankauskienę (kairėje) sveikina
žemės ūkio bendrovės vyr. finansininkė,
rajono Tarybos narė Angelė Narbutienė
ir bendrovės vadovas Antanas Balčiūnas

JOTAINIAI. Liepos 12-ąją gyvenvietė paminėjo 450 metų sukaktį. Tai prie kelių Velžys–Šėta, Ėriškiai–Raguva ir 8 km į šiaurės rytus nuo Ramygalos esantis kaimas, įsikūręs šalia Juodos ir Aptekos upių santakos, greta – maždaug 50 ha ploto tvenkinys. Pasakojama, kad šioje vietovėje gyvenę žmonės mylėjo arklius ir mėgo jais jodinėti. Aplinkinių kaimų gyventojai juos vadindavo jotais. Kadangi čia gyveno ir jotų ainiai, todėl nuo to kilo ir šio Lietuvos kampelio pavadinimas. Pirmą kartą Jotainiai istoriniuose šaltiniuose paminėti1564 m. balandžio 22 d. vietos dvarelio gyventojų sąraše.

Į kaimo šventę atvyko Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis (kilęs iš Jotainių), jo pavaduotojas Antanas Pocius (buvęs Vadoklių seniūnas), Vadoklių seniūnas Vytautas Kaupas, rajono Tarybos nariai, Ramygalos klebonas g. kan. Edmundas Rinkevičius, Jotainių socialinės globos namų vadovai, svečiai iš Kauno, Raseinių rajono Žaiginio bendruomenės „Bitupis“ atstovai, vietos bendruomenės, čia gimę, dabar svetur gyvenantys žmonės.


Bendruomenėse

500 metų jubiliejus

RIMŠĖ. Kaimo vardas rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1514 metais. Taigi Rimšės gyventojai, kraštiečiai ir svečiai šiais metais paminėjo miestelio 500 metų sukaktį.

„Turėti gimtinę – didelė tėvų dovana. O ypač gera yra gimti nedideliame miestelyje. Mes ir susirinkome šiandien čia pasidžiaugti mūsų mylimu Rimšės kraštu ir jo žmonėmis, nes 1514 metais, prieš 500 metų, pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Rimšės vardas“, – šiais žodžiais prasidėjo šventė „Rimšė tebėra – Rimšė tebūnie“, skirta miestelio 500 metų jubiliejui. Tautodailininkas Vytautas Šemelis iškaldino užrašą ant akmens, atgabento iš Rimšės seniūnijos laukų. Atidengė šį akmenį buvusi tremtinė Valerija Griščiukienė ir Ignalinos rajono savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis. Klebonas kun. Algis Vaickūnas pašventino akmenį.


Bendruomenėse

Žolinė ir miesto šventė

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Klebonas kan. dr. Algis
Genutis šventina puokštes

ŠILALĖ. Mieste jau prigijusi kasmetinė tradicija: rugpjūčio 15-ąją, švenčiant Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Žolinės) iškilmę, kartu švęsti ir Šilalės miesto gimtadienį. Šiemet Šilalės 481 metų gimtadienis buvo pavadintas „Auginkim Šilalę širdy“. Kadangi šventė vyko dvi dienas, rugpjūčio 15-ąją ir 16-ąją, todėl žmonių į ją atvyko ir iš kaimyninių rajonų, buvo svečių delegacijų iš užsienio. Į Šilalės miesto šventę atvyko ir buvusių kraštiečių, dabar garsių medikų, sportininkų, meno žmonių. Šilalės gimtadienio šventei išties buvo puikiai pasiruošta. Nors tai – jaukus, tvarkingas ir švarus miestas, tad ir šventės metu čia viskas atrodė labai spalvingai ir skoningai. Veikė fotografijų parodos, atspindinčios Šilalės praeitį, vyko sportinės varžybos, atrakcionai, koncertai vaikams, jaunimui ir suaugusiems... Nosį ir gomurį kuteno visokiausios šilališkių ir svečių šeimininkių kulinarinės išmonės. Buvo galima ne tik pasmaguriauti, bet ir iki soties prisivalgyti. Akis džiugino įmantriausi tautodailininkų dirbiniai.


Bendruomenėse

Su meile apkabino savo miestą

Ingrida Jokšienė

Pagėgių jaunimo klubo „Indigo“
nariai – vieni iš pagrindinių
šventės organizatorių

PAGĖGIAI. Miesto bendruomenė, prieš beveik dešimtį metų atsisakiusi savo miesto šventės, šiemet nutarė ją susigrąžinti ir deramai švęsti Miesto dieną. Pagrindinė šventės mintis – atkreipti dėmesį į šiemet minimus Šeimos metus. Miestas tapo viena darnia šeima, nes šventės džiugesys šurmuliavo visur: prie pradinės mokyklos kartu su Pagėgių savivaldybės partneriais iš Šilalės ir Sovetsko (Tilžės) miestų pagal tarptautinį projektą iškilmingai atidarytas sporto aikštynas, kuriame draugiškas krepšinio ir futbolo varžybas žaidė komandos, bendrą šokį šoko tarptautinės stovyklos Mociškiuose dalyviai, parodomąją ir kvapą gniaužiančią programą neseniai įrengtoje riedučių aikštelėje parodė riedutininkai iš Sovetsko.

Aikštelę, kurioje bus aktyviai leidžiamas laisvalaikis, sportuojama ir galbūt neišvengta sportinių traumų, palaimino klebonas kun. Vytautas Gedvainis. Sveikino Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Seimo narys Artūras Skardžius, Sovetsko miesto meras Nikolajus Vojyščevas, Šilalės savivaldybės atstovė Jovita Voverienė, projekto vadovė Dainora Butvydienė, rangovų atstovas Bronius Būdvytis, Pagėgių miesto seniūnas Dainius Maciukevičius.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija