„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2014 m. spalio 10 d., Nr. 6 (57)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Žvilgsnis

Vėl susirinko norkūniečiai

Aldona Uldukytė-Ramanauskienė

Dailininkas mokytojas-metodininkas
Vydas Kasperavičius 2010 metais
Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

Sveikinimo žodį taria Jūžintų seniūnijos
seniūno pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis

Iš kairės: susitikimo vedėja
Aldona Uldukytė-Ramanauskienė
su kaimo rašytojais Antanu Lašu,
Onute Kietyte-Seibutiene
ir Antanu Puriuškiu

Iš kairės: susitikimo organizatorė
ir vedėja Aldona Uldukytė-Ramanauskienė,
sodybos šeimininkai Andrius ir Asta
Pikeliai, susitikimo organizatorė,
kaimo poetė Onutė Kietytė-Seibutienė

Rugsėjo 7 dieną jau penktą kartą vėl susirinkome į savo tėviškę – gimtąjį Norkūnų kaimą Rokiškio rajone.

Pirmasis susitikimas įvyko 1992 metais Jono Kuveikio sodyboje, jame dalyvavo apie 200 žmonių. Antrasis susitikimas vyko 2000 metais Ragelių bibliotekoje. Jame Antanas Puriuškis pristatė Norkūnų kaimo genealoginį medį (liepą). Dalyvavo apie 80 žmonių. Trečias susitikimas vyko 2004 metais Ragelių bibliotekoje, dalyvavo apie 60 žmonių. Ketvirtas susitikimas vyko 2010 metais Norkūnų kaime Jono Mazūros sodyboje. Susitikimas buvo surengtas 100 metų jubiliejui, kai kaimas skirstėsi į vienkiemius. Buvo pašventintas norkūniečių pastatytas paminklinis akmuo kaimui. Susitikime dalyvavo 99 žmonės.

Šiais metais nusprendėme susitikti dėl to, kad dar vienas norkūnietis – Antanas Lašas – parašė knygą apie savo gimtąjį kaimą. Knygelė vadinasi „Norkūnų kaimo nueitas kelias“. Vyko šios knygelės pristatymas kaimo žmonėms. Susitikome ir dėl to, kad kyla grėsmė, kad greitai mūsų kaimo žmonių liks mažai arba išvis neliks. Liūdna statistika byloja, kad per nepilnus ketverius metus (2014 metai dar nesibaigė) netekome 17 žmonių. Šįkart susitikime dalyvavo apie 100 žmonių.

Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis už gyvus ir mirusius Norkūnų kaimo gyventojus Ragelių Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje. Parapijoje buvo švenčiami Pijaus X atlaidai (žmonių vadinamas Grušninis kermošius), todėl mums buvo dviguba šventė. Po šv. Mišių nuvykome atiduoti pagarbą senajam kaimo kryžiui, stabtelėjome prie paminklinio akmens ir rinkomės senoje Antano Lašo sodyboje. Tiesa, dabar jau nauji šios sodybos šeimininkai, jauni gražūs žmonės. Susirinkusieji pagerbė išėjusius į Amžinybę tylos minute, pasimeldė „Viešpaties Angelo“ malda. Susirinkusius Onutė Kietytė-Seibutienė pasveikino, skaitydama savo naują eilėraštį „Jau gęsta kaimo žiburys“, kurį parašė šiam kaimo susitikimui. Sveikinimo žodį tarė Jūžintų seniūnijos seniūno pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis.

Apie savo išleistą knygą pasakojo autorius A. Lašas, kalbėjo Vilniaus Gedimino technikos universiteto geležinkelių transporto mokslų daktaras docentas Rimantas Subačius. Norkūnų kaimo žmonės padėkojo A. Lašui už gražius prisiminimus apie gimtą kaimą, jo žmones, jų likimus. Norkūniečių vardu įteiktas suvenyras su užrašu „Antanui Lašui – norkūniečiai“.

Negalima nepadėkoti ir šio kaimo metraštininkui rašytojui Antanui Puriuškiui, parašiusiam keturias knygas apie savo gimtąjį Norkūnų kaimą. Pirmoji A. Puriuškio knyga vadinasi „Pietryčiuos nuo Ragelių“, antroji – „Menu tėviškėlę mielą“, trečioji – „Nuo Narkūnų iki Vilniaus“, ketvirtoji – „Štai ir viskas apie Narkūnų kaimą“. Ir jam įteiktas padėkos suvenyras už prisiminimus, pasveikinta su 80 metų jubiliejumi. Nesiimame vertinti jų kūrybos, tačiau širdžiai miela, kad niekas nebuvo pamiršta apie mūsų kaimą, kad šie žmonės kaip bitutės lipdė atsiminimus. Perskaičius abiejų autorių knygas kyla įvairių minčių galbūt ir nesutapimų, tačiau tai neužgožia gražių prisiminimų apie tėviškę. Ačiū Dievui, kad esate, kad neleidote užmaršties dulkėms nusėsti ir pražūti šiam kaimui, nepaliekant jokių prisiminimų. Dviejų atkaklių Antanų dėka turime šias knygas.

Dar buvo pagerbta kaimo poetė ir šviesuolė Onutė Kietytė-Seibutienė, kuri knygos dar nėra išleidusi, tačiau jau yra parašiusi 32 eilėraščius. Dieve duok, kad jos eilėraščiai sugultų į poezijos knygelę, kad ji nenustotų rašyti. Nuoširdžiai dėkojame jai už įdėtą triūsą rengiant kaimo susitikimus.

Pagerbėme sodybos, kurioje vyko susitikimas, šeimininkus Astą ir Andrių Pikelius. Šeimininkui uždėjome ąžuolų vainiką, o šeimininkei – gėlių vainiką. Padainavome dainą apie grūšninį Ragelių parapijos kermošių. Ją parašė mokytojas Antanas Mikalkėnas, o himną Norkūnų kaimui – Antanas Puriuškis. Sodyboje veikė jaunos tapytojos Birutės Dzikavičiūtės-Kairienės tapybos darbų paroda.

Atsisveikinome su viltimi, kad tai – ne paskutinis kartas, kad kaimas, kuris turėjo 64 sodybas, garsėja mokslo žmonėmis, dar išliks gyvas.

Rokiškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija