„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2015 m. gegužės 2 d., Nr. 2 (61)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Ne tik šeimai, bet ir bendruomenei reikalinga

Bronius VERTELKA

Vaida Sarapienė su sūnumis
Vytaru (kairėje) ir Vainiumi

Sodelių kaimo gyventoja Vaida Sarapienė – trijų sūnų mama. Vyriausiajam sūnui Vainiui tuoj sukaks 13, Vytarui – jau 10, o mažiausiajam Virmantui – dar tik treji metai. Vyresnieji mokosi Paliūniškio pagrindinėje mokykloje: Vainius – šeštoje, Vytaras – ketvirtoje klasėje. Mokslas jiems sekasi, lanko būrelius. Į mokyklą savo atžalas nuveža mama: V. Sarapienė joje mokytojauja. Vykdama į Paliūniškį, pakeliui jauniausiąjį sūnų Virmantą  užveža į Tiltagalių vaikų darželį.

Vyresnieji vaikai stengiasi padėti mamai tvarkytis namuose, jie sugeba pasigaminti nesudėtingus valgius, domisi naujų patiekalų ruošimo receptais. Ką nauja mama ruošia, tą ir sūnūs išbando.

V. Sarapienės tėvai ir uošviai gyvena netoli, jie – pensininkai, tačiau yra patikimi jaunos šeimos pagalbininkai. Jeigu suserga vaikai, jų tėvams netenka imti nedarbingumo lapelio. Tačiau Valentinas ir Vaida Sarapai nesistengia tėvais pasinaudoti, nes ir jie turi savo rūpesčių.

Sarapai vaikus pratina prie žemės darbų. Kur gali, jie stengiasi padėti tėvui. „Pyvesos“ girininkijos girininkas dar ūkininkauja. Šeimoje nebuvo iškilęs klausimas, ar verta dirbti žemę. Ypatingais atvejais ir pati Vaida sėda už traktoriaus vairo. Ji turi traktorininko teises, bet „didžiausias“ tėčio padėjėjas – mažasis Virmantas. Išgirdęs traktoriaus motoro gausmą, jau ragina mamą. Kai lankiausi Sodeliuose, jis su tėvu išlėkė berti trąšas. Į laukus skubino saulėta diena, todėl man su jais pabendrauti neteko.

Sodeliai – Geležių parapijoje. Vyresnieji Sarapų vaikai Geležių Šv. Juozapo bažnyčioje patarnauja šv. Mišioms, tačiau labiau linkę patarnauti joms vykstant Sodelių koplyčioje. Sarapų šeima stengiasi nepraleisti sekmadieniais aukojamų šv. Mišių, į jas vedasi ir jauniausiąjį sūnų.

Per Šv. Velykas namiškiai Vaidą sveikino su 35-uoju gimtadieniu. Moteris ištekėjo būdama 21 metų. Su Valentinu buvo pažįstami – jų tėviškes skyrė keli kilometrai. Vaidos tėvas buvo girininkas.

V. Sarapienė yra baigusi Kauno religijų studijų kolegiją ir dirba tikybos mokytoja Paliūniškio, Miežiškių, Antašavos pagrindinėse mokyklose bei Panevėžio miesto „Vyturio“ progimnazijoje (čia – laikinai). Kad Vaida bus tinkama tokiam darbui, įžvelgė buvusi jos tikybos mokytoja. Vaida vaikams šypsodamasi sako: „Žiūrėk, kažkas tau atveria langą, duris, ir turi tuo pasinaudoti“. Mokytoja nesigėdija moksleiviams pasakyti, jei kokio dalyko nežino, bet sako, jog galinti pasidomėti. Tikėjimas yra toks dalykas, kad visko žinoti neįmanoma. Be to, tai – didelė paslaptis, per ją ir atsiskleidžia visas tikėjimas.

Sodeliai – senstantis, nuo rajono centro  maždaug 30 kilometrų nutolęs kaimas. V. Sarapienė – ketvirti metai jo bendruomenės pirmininkė. Anksčiau jai teko tvarkyti bendruomenės buhalteriją. Tam žinių nestokojo, nes Vabalninko žemės ūkio mokykloje buvo baigusi namų ūkio ekonomiką ir šiaip su matematika niekada nebuvo susipykusi.

Ekskursijomis V. Sarapienė  išjudino bendruomenę. Pradžioje vyko susipažinti su Rokiškio dvaru, autobuso nuomai panaudojo 2 proc. gyventojų pajamų mokestį. Paskui važiavo į Aukštaitijos Nacionalinį parką, už kelionę irgi nereikėjo mokėti. Konkurse „Eismo saugumas  bendruomenėse“, kurį organizuoja Lietuvos kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Sodelių bendruomenė užėmė trečią vietą bei gavo 500 litų premiją. Tokią pat sumą ekskursijoms skyrė rajono savivaldybė. Ketvirtoje bendruomenių kategorijoje (iki 100 narių) 2014 metais sodeliečiai jau pelnė pirmąją vietą. Apstu renginių Sodelių bendruomenėje. Į figūrinio vairavimo dviračiais varžybas atvyko net 88 metų sodelietė, vairuodama akumuliatoriais varomą vežimėlį.

Bendruomenė savo patalpų neturi, todėl renginiai vyksta pievelėje prie koplyčios. Žmonės sugebėjo atgaivinti Sekminių šventę, į ją gausiai susirenka.

Sarapai augino triušius, vienu metu jų net 20 turėjo. Tai – ne vien dėl maisto, bet ir dėl grožio. Vienas Sarapų kambarys skirtas gamtai. Nors Valentinas yra medžiotojas, tačiau labiau norėtų pasigirti ne medžioklės trofėjais, bet vaikščiojant po mišką rastais ragais. Per dvi dienas Vaida ant kelio aptiko tris negyvas voveres, todėl namuose atsirado jų iškamšos.

Maždaug  prieš 10 metų V. Sarapienė susidomėjo angelų kolekcionavimu. Šiuo metu turi 400. Du parkeliavo net iš Nazareto ir Jeruzalės. Juos parvežė Vaidos brolis. Kolekcija vos telpa į sekciją, jai reikia atskiro kampo.

Sarapų šeima keliauja po Lietuvą, daug ką joje aplankė ir sužinojo. Ypač jai patrauklūs tapo Anykščiai.

Paklausta apie jaunuolių ruošimą Tėvynės gynybai, Vaida sakė: „Aš manau, kad  su kai kuriais kariniais dalykais jie turėtų būti supažindinami dar mokyklos suole. Tai galėtų būti jos mokymo programos dalis“.

Sodeliai, Panevėžio rajonas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija