„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2015 m. birželio 5 d., Nr. 3 (62)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Veprių bažnyčia ir Sližių dvaras paskelbti valstybės saugomais objektais

Veprių Švč. Mergelės Marijos,
Rožančiaus Karalienės, bažnyčia
KPD Vilniaus TP nuotrauka

Romas Petras Šaulys
išbando atkurtąjį varpą
Jan'o Verbel'io nuotrauka

Sližių dvaras
Saulės Vidžienės nuotrauka

Švč. Mergelės Marijos
varpas Veprių bažnyčioje
Romo Petro Šaulio nuotrauka

Kultūros ministro Šarūno Biručio įsakymu valstybės saugomais paskelbti du nekilnojamojo kultūros paveldo objektai Ukmergės rajone: Veprių Švč. Mergelės Marijos, Rožančiaus Karalienės, bažnyčia ir Sližių dvaras.

Rūta Evelina Šutinytė

„Sližių dvaro ir Veprių bažnyčios paskelbimas valstybės saugomais objektais yra svarbus žingsnis tolimesniam šių objektų tvarkymui. Jų savininkai galės pretenduoti į finansinę valstybės paramą paveldo tvarkybos darbams. Sližių dvaro būklė buvo prasta. Džiugu, kad savininkai yra entuziastingi ir įdeda daug pastangų: jie sutvarkė Sližių dvaro stogo konstrukciją, suremontavo laiptus ir dvare eksponuoja tai, kas yra vertinga bei gražu“, – teigia Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio vyr. valstybinė inspektorė Ukmergėje Loreta Bukoveckienė.

„Sližių dvarą naudojame skleisti šviesą, rengiame parodas, nors jis yra negyvenamas ir gana prastos būklės. Visgi jį lankantys sako, kad dvare jaučiama ypatingai šilta atmosfera: jis traukia menininkus iš įvairių šalių. Jame lankėsi Niujorko menininkai, dvaro erdves kūrybiniams renginiams buvo panaudoję dailininkas Vitalijus Čepkauskas, grafikė Oksana Judakova ir fotografas Arūnas Kulikauskas. Jau iš senovės sklinda pasakojimai, kad pro Sližių dvarą eidavę kaimynai vis kalbėdavo: „Pasižiūrėkite, kaip žmonės ten gražiai gyvena“. Tokia atmosfera išliko iki šiol, stengiamės ją puoselėti kartu su draugiškais kaimynais. Didžiausia svajonė yra dvarą pritaikyti bendruomenės reikmėms“, – sako Sližių dvaro savininkė Saulė Vidžienė.

Ukmergės rajone, Veprių seniūnijoje, esantis Sližių dvaras kūrėsi nuo XIX amžiaus pirmosios pusės, yra išlikęs vienintelis dvaro gyvenamasis pastatas. S. Vidžienė teigia, kad dvaras galėtų būti dar ankstesnio laikotarpio pagal architektūros elementus: išlikusiame dvaro pastate vyrauja klasicizmo stilius, tačiau aptikta ir baroko elementų. Ji yra girdėjusi pasakojimų, kad dvaras galėjęs dar seniau būti Radvilų palivarkas.

Valstybės saugoma paskelbta Veprių Švč. Mergelės Marijos, Rožančiaus Karalienės, bažnyčia pirmąkart minima dar XVI amžiuje. Mūrinė bažnyčia su aukštu bokštu statyta 1910-aisiais kunigo Teofilio Vasiliausko rūpesčiu, jos statybų fundatoriai buvo grafai Pliateriai. Antrojo pasaulinio karo metu vokiečiai susprogdino aukštąjį bažnyčios bokštą ir sudaužė keturis autentiškus XVII–XIX amžiaus varpus. Jų atkūrimu ėmė rūpintis entuziastingi, Veprius mylintys žmonės. Vienas iš jų – visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ direktorius Romas Petras Šaulys.

„Vertingiausias dalykas Veprių bažnyčios šventoriuje yra Kryžiaus kelio stotys, statytos XIX amžiuje pagal Jeruzalės pavyzdį. Išskyrus esančias šventoriuje, stotys sunaikintos 1963 metais. Tarp išlikusiųjų – ir Kristaus kapo koplyčia, įtraukta į Kultūros paveldo registrą. Bandome sutvarkyti jose esančius paveikslus“, – sako apie Veprių bažnyčios atnaujinimą R. P. Šaulys. – Buvau susirgęs vėžiu, žmona taip pat sunkiai sirgo. Pasveikę nutarėme padėkoti Dievui ir atkūrėme Veprių bažnyčios varpus, iš kurių vienas buvo 1681-ųjų, kitas – didysis – 1774 metų. Etnologas Libertas Klimka, atvykęs į Veprius, varpus aprašė, nurodė jų svorį – 220 ir 420 kg“.

R. P. Šauliui anksčiau skaudėdavo širdį, kai į šv. Mišias bažnyčioje kviesdavo tik vienas mažas varpas. Jis susirado įmonę Lenkijoje, Krokuvoje, kuri išliejo 220 kg varpą ir pavadino jį Švč. Mergelės Marijos vardu. Antrasis 420 kg varpas buvo pavadintas Kristaus vardu. Tam, kad bažnyčioje būtų išgautas ankstesnysis varpų skambesys „Salve Regina“ (lot. „Šlovė karalienei“), sklisdavęs apie 15 km spinduliu po apylinkes, patarta įsigyti dar du varpus. Trečiasis 190 kg varpas yra skirtas šv. Popiežiui Jonui Pauliui II atminti. Ketvirtasis 90 kg varpas, ant kurio pavaizduota Veprių bažnyčia, su atminimo užrašu „a. a. Bronislovui Lubiui (fundatoriui)“. Du varpai jau skamba Veprių šventoriuje, o du dar laukia savo laiko. R. P. Šaulys tikisi, kad Veprių bažnyčios paskelbimas valstybės saugoma padės išsipildyti svajonei atstatyti aukštąjį bažnyčios bokštą.

Ukmergės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija