„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2015 m. birželio 5 d., Nr. 3 (62)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Subtilų lyriką prisimenant

Antanas Kalanavičius

A. Klanavičiaus knyga
„Ne akmenys guli“

Antanas Kalanavičius – XX amžiaus aštunto ir devinto dešimtmečio poetas, ilgai likęs nuošalėje, nedalyvavęs literatūriniame gyvenime, subtilus lyrikas, stiprių vidinių išgyvenimų, savitos poetinės kalbos kūrėjas.

Gimė 1945 m. birželio 5 d. Sapiegiškės kaime netoli Nedzingės, Varėnos rajone. Mokėsi Nedzingės vidurinėje mokykloje. 1965–1968 metais studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete bei Vilniaus pedagoginiame institute. Rašyti pradėjęs paauglystėje, pirmąjį eilėraštį išspausdino Varėnos rajoniniame laikraštyje. Nuo 1965 metų jo eilėraščius publikavo „Literatūra ir menas“, „Kultūros barai“, „Mūsų gamta“, „Jaunimo gretos“ ir kiti. Leidykloms A. Kalanavičius įteikė net keletą poezijos rinkinių ir knygelių, tačiau nė viena nebuvo išleista. Suvokęs, kad didmiestis jį atstūmė, 1973 metais grįžo į tėvų vienkiemį Sapiegiškėse.

A. Kalanavičiaus poezijoje nėra tradiciškai suprantamų aktualijų, įvykių, pilietinių ir dorovinių pareiškimų. Tai – tiesiog kalbėjimas apie žmones, apie save, nuotaikų, minčių, veiksmų ataudai, poelgio ir gesto matymas gamtovaizdyje, pagalvojimų ir pastebėjimų užrašai. Rašė jausdamas ir pažindamas kūrybinį foną, kitų poetų kūrybą ir jos vertybes, paisydamas subtiliausių permainų ir kartu nesitraukdamas iš savo vagos. Vertė rašto dirvą tikrai savotiškai, tardamas retus dzūkiško pakraščio žodžius nepakartojama tarsena.

Paskutiniuosius savo gyvenimo metus A. Kalanavičius praleido gimtojoje sodyboje. Mirė 1992 m. rugsėjo 13 d. Palaidotas Sapiegiškės kaimo kapinaitėse.

Visą neilgą gyvenimą be pertraukos rašęs eilėraščius, parengęs spaudai keletą poezijos rinkinių, gyvas būdamas nė vienos knygos nesulaukė. Po mirties išleista vienintelė knyga – kūrybos rinktinė „Ne akmenys guli“ (2004). Kasmet birželį rengiami poeto atminimo vakarai Nedzingėje.

Varėnos viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Lietuvių poetinės kalbos alchemikas“, skirta poeto Antano Kalanavičiaus 70-osioms gimimo metinėms paminėti. Parodoje – ir knyga „Ne akmenys guli“, kurioje išspausdinti įvairių laikotarpių eilėraščiai, poezija vaikams, lyrikos apmatai ir fragmentai, laiškai, vienintelis interviu, Perpetuos Dumšienės knyga apie poeto gyvenimą ir kūrybą „Dulkėto erškėčio ugny: knyga apie poetą Antaną Kalanavičių“ (2012) ir knyga „Nuošalės poetas“ (2005), kurioje pateikiami Varėnos „Ryto“ vidurinės mokyklos abiturientų rašiniai apie savitą A. Klanavičiaus kūrybą.

Eksponuojami aplankai „Antanas Kalanavičius spaudoje“ ir „Literatūrinės Antaninės Nedzingėje“ (poetui Antanui Kalanavičiui paminėti), kuriuose sudėtos straipsnių iš periodinės spaudos kopijos. Pateikiama šio teksto autorės sudaryta A. Kalanavičiui skirta bibliografija (1964–2010 m., su papildymais), kurioje suregistruoti spaudoje skelbti poeto eilėraščiai bei straipsniai apie gyvenimą bei kūrybą. Parodą papildo nuotraukos, straipsniai iš rajoninės bei respublikinės spaudos, tarp kurių ir pats naujausias – Onutės Bradūnienės „Aš amžinai būsiu gyvas...“, išspausdintas leidinyje „Nemunas“ (2015,  nr. 12).

Laimutė Cibulskienė,
Varėnos viešosios bibliotekos bibliografė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija