„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2015 m. liepos 10 d., Nr. 4 (63)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Bendruomenėse

Joninių džiaugsmas

Juostaviečių bendruomenės žmonės
po šv. Mišių su kun. Ernestu Želviu

Bendruomenės pirmininkė Rasa Vileišienė

Biržų rajone, Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijoje, gražiame gamtos kampelyje, netoli Latvijos pasienio, įsikūręs Juostaviečių kaimas. Čia gyvena darbštūs, geri ir linksmi žmonės, labai aktyviai veikia kaimo bendruomenė, kuriai vadovauja pirmininkė Rasa Vileišienė. Savuosius ir aplinkinius džiugina bendruomenės dramos būrelis, pastatęs pirmąjį spektaklį „Penkios mylimos“. Neseniai išsipildė juostavietiškių svajonė – pašventinti renovuotame pastate įkurti bendruomenės namai. Juose – erdvios salės, pagalbinės patalpos galės sukviesti žmones linksmomis ar liūdnomis progomis. Štai ką tik čia vyko garbingos šio krašto senolės šermenys, o kitą dieną – džiugi šventė. Joninių proga šiame kaime pirmą kartą istorijoje buvo aukojamos šv. Mišios. Žmonės į jas skubėjo šeimomis, nesutrukdė nė lynojęs lietutis. Ši puiki idėja gimė pašventinus namus. Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras kun. Ernestas Želvys įžanginiame šv. Mišių žodyje pasveikino susirinkusiuosius, džiaugdamasis jų iniciatyvumu ir nuoširdumu, tikėjimo šviesos troškimu. Kunigas pašmaikštavo, jog lietus lyja tam, kad nuplautų iki šiol bendruomenėje buvusias negeroves ir nuo šiandien čia klestėtų tik gerumas ir jaukumas. Be galo smagu aukoti šv. Mišias žmonėms, kurie išsakė tokį troškimą.

Šv. Jonas Krikštytojas ruošė kelią ateisiančiam Išganytojui, išgirdo iš dangaus balsą: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, Juo aš gėriuosi!“ Kunigas klausė tikinčiųjų, ar jie mylimi. Ir atsakė, jog Dievo esame visi mylimi ir galime būti teisūs Dievo akyse. O kad tokie būtume, esame kviečiami siekti tobulumo. Kunigas Ernestas papasakojo apie sveiką ir įtrūkusią statinę. Pasirodo, kad geresnė buvo netobuloji statinė, nes pagirdė ištroškusį. Žmonės netobuli, bet pašaukti nešti gėrį. Duokime kitam ir gausime veltui, kaip Jėzus davė mums Išganymą veltui. Po šių prasmingų žodžių kunigas perskaitė „Gerumo – meilės receptą“. Čia žmonės moka darniai gyventi, patys kurdami gražaus gyvenimo receptus.

Kunigas Ernestas bei bendruomenės atstovės pasveikino Jonus, Janinas ir Rasas. Visus suvienijo šv. Mišių aukos dvasia, bendrystė su Dievu ir vienų su kitais. Jei kasdienybėje dažniau paduosime vienas kitam ranką, apsikabinsime, tai įkvėps meilei ir gėriui.

Smagus Joninių sekmadienis dar labiau suvienijo parapijiečius bei svečius. Paskui sustojome bendrai nuotraukai, po to laukė gausus vaišių stalas, bendravimas, puiki nuotaika, tikėtasi, kad jos užteks išsinešti į namus ir dalintis tarpusavyje!

Sandra Balodytė,
Biržų dekanato referentė Juostaviečiai, Biržų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija