„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2015 m. liepos 10 d., Nr. 4 (63)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Bendruomenėse

Kraštiečių šventė

Linksmi kraštiečių šventės dalyviai

Bendruomenė, veikianti daugiau kaip dešimtmetį, organizuoja Kraštiečių šventę, kuri sukviečia čia gyvenančius ar anksčiau gyvenusius žmones ir visiems suteikia progą aplankyti savo artimuosius, gimtuosius namus, susitikti seniai matytus vaikystės draugus, bendraklasius, kaimynus, pamatyti gražėjantį miestelį, prisiminti praėjusius metus. Šventė neleidžia užmiršti savo šaknų. Gimtinė mums yra ne tik toji žemė, kurioje gimėme, augome, bet ir visa dvasios ir doros apraiška, tos žemės įstatymai, papročiai, padavimai, kalba, takai ir takeliai, šventovės varpų skambėjimas, mūsų protėvių kapų kauburėliai.

Šventė pradėta Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas kun. Vidmantas Kareckas. Paskui kraštiečiai, atvykę iš toliau, klaidžiojo vaikystės takais, lankė artimųjų kapus.

Šventė buvusios mokyklos stadione pradėta iškilmingai gražiai – Šilų krašto himnu, kurį pradėjo jo puoselėtojai bažnyčios giedoriai. Norint pažinti tautą, jos kultūros lobyną, istoriją, reikia klausytis dainų. Jose sudėta viskas: žmogaus džiaugsmas ir skausmas, meilė ir pagarba gimtajam kraštui, protėvių atminimui, kovai už savo laisvę ir žemę, už savo kalbą ir gimtąjį žodį, už savo tikėjimą. Visos šventės metu skambėjo skirtingų kartų kraštiečių atliekamos dainos, sukosi šokėjų poros, vyko sportiniai žaidimai šeimoms. Prie stalų netilo kalbos, juokas, klegesys. Šventės šurmulys užsitęsė iki pat sutemų.

Atsisveikindami kraštiečiai pasižadėjo vėl susitikti tokioje šventėje po penkerių metų toje pačioje vietoje.

Rita Danilevičiūtė

Šilai, Panevėžio rajonas
Ingridos BUČINSKIENĖS ir Jurgitos TURULYTĖS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija