„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2015 m. liepos 10 d., Nr. 4 (63)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Bendruomenėse

Gegužinės pamaldos koplyčioje

Grupė Gegužinių pamaldų dalyvių prie
Bukantės koplyčios su Šateikių klebonu
kun. Gediminu Norvilu (kairėje)

Bukantė. Mojavinės giesmės, skirtos Švč. Mergelės Marijos garbei – sena tradicija, kuri suburdavo kaimo bendruomenes Dangaus motinos šlovinimui. Žemaičių dailės muziejus kartu su Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčios klebonu kun. Gediminu Norvilu, pasitinkant gražiausią pavasario mėnesį, pakvietė parapijiečius į Mojavines pamaldas Bukantės koplyčioje.

Valstybės saugoma medinė Bukantės koplyčia prieš trejus metus restauruota. Mediniu Žemaitijos dvasiniu palikimu rūpinosi net 28 įvairių sričių specialistai. Restauracijos metu rastas relikvijorius su šventųjų Siplicijaus ir Marino relikvijomis. Medinis relikvijorius anspauduotas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus antspaudu. Koplyčia priklauso Bukantės dvaro sodybos kompleksui. Manoma, kad į šią koplyčią, pastatytą apie 1860–1863 metus, dažnai atbėgdavo ir Julija Beniuševičiūtė – busimoji rašytoja Žemaitė, kurios 170-ąsias gimimo metines minėjome birželio 6-ąją.

Svarbu, kad ši unikali koplyčia būtų ne tik nekilnojamojo kultūros paveldo objektas, bet ir toliau išliktų kaip dvasiniai parapijiečių namai, išsaugantys bendruomenių papročius ir tradicijas. Ypač aktualu tai perteikti jaunajai kartai, parodant, kad gyvoji tradicija, kuri atspindi mūsų gyvenamosios vietos istorijos ištakas, būtų ne išsikvėpusi, o pilna prasmių – gėrio, atbudimo, šviesos, – kad tikėjimo jėga sujungtų visus. Šateikių vaikų ir jaunimo choras „Žiburys“ kartu su vadove Jurgita Arlauskiene paruošė gegužinių giesmių programą. Giesmės džiugino ir parapijiečių širdis – kartu su choristais susirinkusieji jas skraidino per žiedais apsipylusius kalnelius, lomeles tolyn, ten, kur Bukantės dvarelis, kur kadaise mažosios Julijos bėginėta, kur po miškelius vaikštinėta.

Tai – pirmieji žingsniai, telkiant kaimų bendruomenes Bukantės koplyčioje giedoti gegužines giesmes.

Danutė Einikienė

Plungės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija