„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2015 m. rugsėjo 4 d., Nr. 6 (65)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Per Žolinę atidarytas menininkų kalnelis

Skulptoriaus Adolfo Teresiaus
sukurtas atminimo kryžius
dailininkui Jonui Šileikai

Lekėčių bažnyčios vargonininkė
Milda Lepševičiūtė
Autoriaus nuotraukos

Bruno Margevičiaus sukurtas
Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų koplytstulpis

Bruno Margevičiaus sukurta
skulptūra menininkei tekstilininkei
Vitalijai Bartkuvienei

Lekėčių klebonas kun. Audrius Kurapka

Jadagoniai. Šiemet į Žolinę susirinko gausybė žmonių, kaimo gyventojų ir jų svečių, daugiausia buvusių šio krašto gyventojų arba jų giminių. Šių metų Žolinės šv. Mišias prie altoriaus šalia 1996 metais pastatytos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų koplyčios aukojo svečias, Veisiejų klebonas kun. Žydrūnas Burnys, giedojo Lekėčių bažnyčios vargonininkė Milda Lepševičiūtė. Paskui, po atlaidų, šalia koplyčios atidarytas menininkų kalnelis. Lekėčių klebonas kun. Audrius Kurapka pašventino skulptoriaus Adolfo Teresiaus atminimo kryžių iš Jadagonių kilusiam dailininkui Jonui Šileikai (1883–1960), Bruno Margevičiaus skulptūrą menininkei tekstilininkei Vitalijai Bartkuvienei (1939–1996), 20 metų gyvenusiai ir kūrusiai Jadagoniuose, bei Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų koplytstulpį. Medį padovanojo „Pušyno“ stovyklos savininkas, o finansiškai rėmė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas. Renginyje dalyvavo pagerbtų menininkų giminaičiai, gyvenantys Jadagoniuose: šviesų dailininkės V. Bartkuvienės kūrybinį atminimą sauganti jos dukra Henrika, taip pat dailininkė, bei J. Šileikos brolio anūkė Danutė. Atvyko ir Seimo nariai Antanas Nesteckis bei Dalia Teišerskytė. Po iškilmingos ceremonijos šventė tęsėsi prie vaišių stalo. Koncertavo Ežerėlio kultūros centro kapela „Samanėlė“ (vadovas – Remigijus Marma) ir duetas „Pop Du“.

Zenonas RAKAUSKAS

Kauno rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija