„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2015 m. rugsėjo 18 d., Nr. 7 (66)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Ant gerumo pamatų iškilusi Paštuvos bažnyčia

Kun. Virgilijus Dudonis

Šv. Barboros bažnyčia pakilo
iš pelenų toje pačioje vietoje,
Paštuvos kapinaitėse

Baigtos statyti Paštuvos Šv. Barboros bažnyčios klebonas kun. Virgilijus Dudonis rugsėjo 20 dieną (sekmadienį) kviečia tikinčiuosius į šv. Mišias ir bendruomenės šventę. Prieš ketverius metus sudeginti maldos namai pakilo iš pelenų toje pačioje vietoje, jaukiose Paštuvos kapinaitėse. Nežinia, ar Kauno arkivyskupija būtų pasirašiusi dekretą, leidžiantį statyti naują bažnyčią, jei Bubių, Kvesų, Paštuvos ir kitų kaimų gyventojai nebūtų parodę didžiulio entuziazmo atgaivinti savo šventovę. „Visus darbus pavedžiau globoti Šventajai Dvasiai ir šventajai Barborai, todėl ir pavyko“, – šypsojosi kun. V. Dudonis. Vienu metu dvasininkui tenka vykdyti ganytojišką veiklą ne tik Paštuvos, bet ir Vilkijos bei Seredžiaus parapijose. „Nemeluosiu, privargau“, – atsidūsta kun. V. Dudonis, tačiau tvirtina, kad šis nuovargis malonus.

„Dievo būta visur, gerų žmonių – taip pat. Rodos, jau viskas sustos, žiūrėk, meras Valerijus Makūnas atvyksta ir klausia: „Kuo galiu padėti?“ Kitą sykį „Gerumo ąžuolo“ draugijos prezidentas Valdas Pacevičius tiesia ranką. Kauno arkivyskupija ir bendruomenė mane palaikė, todėl ir nepalūžau“, – pasakojo kunigas.

Kol buvo statoma bažnyčia, klebonas šv. Mišias aukodavo parapijos namuose, čia būdavo šarvojami ir mirusieji. „Matau, kad šio krašto žmonės išsaugojo tikėjimą“, – sakė kun. V. Dudonis. Kaip pavyzdį jis rodė ir statomą bažnyčią. Klebono teigimu, žmonės netverdavo džiaugsmu, matydami kokį nors atliktą darbą. Statybose talkino ne tik aplinkinių kaimų, bet ir Vilkijos parapijos tikintieji. „Iš pat pradžių sakiau, kad, jei imsimės darbo sąžiningai ir nuoširdžiai, tikrai sugebėsime pastatyti bažnyčią“, – kalbėjo klebonas.

Šventovei žmonės aukojo pinigų, dovanojo daiktų. Vienas vyras Anglijoje nupirko puošnų pusantro šimto metų senumo suolą, kuriame sėdės dvasininkai, kitas padovanojo senovinį varpelį. Kauno rajono savivaldybė, „Vilkijos ūkio“ vadovas Juozas Tallat-Kelpša, kiti verslininkai, ūkininkai prisidėjo pinigais. Kun. V. Dudonis tvirtino nieko nenorįs išskirti. „Man svarbi ir kelis eurus paaukojusios močiutės parama“, – tvirtino klebonas.

Naujoji bažnyčia bus šiltesnė ir erdvesnė už buvusią, daug šviesos pateks pro didelius langus. Paskutiniosiomis dienomis bendruomenės nariai tvarkė aplinką, o vėliau repetavo giesmes. Dešinėje šventovės pusėje pastatytas širdies formos akmeninis dubuo, kurį kun. V. Dudonis aptiko po sudegusios senosios bažnytėlės pamatais. „Naudosime jį krikštui“, – paaiškino klebonas.

Paštuva – svarbi istorinė vieta. Čia palaidotas pirmasis Lietuvoje baudžiavą panaikinęs dvarininkas, žymus mecenatas Ignas Karpis, Vasario 16-osios akto signataras Jonas Vailokaitis ir jo brolis kunigas Juozas, daug kitų iškilių asmenybių. Medinė Šv. Barboros bažnyčia buvo pastatyta 1923 metais. Ji buvo liaudiškos architektūros, stačiakampė, vienabokštė. 2012 metų gegužę ją sunaikino psichiškai neįgalus žmogus, kuris pridarė nuostolių ir kitoms bažnyčioms, sudegino maldos namus Kulautuvoje. Per gaisrą Šv. Barboros bažnyčioje pražuvo keturi kultūros vertybėmis paskelbti paveikslai. Vertingiausias iš jų – pirmoje XIX amžiaus pusėje nežinomo dailininko tapyta „Švč. Trejybė“.

* * *

Paštuvos Šv. Barboros bažnyčios šventinimas vyks rugsėjo 20 dieną, sekmadienį. 15 val. – šv. Mišių pradžia. Bažnyčią pašventins Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. 16 val. – svečių pasisakymai; 16.30 val. – agapė, vaišinimas koše.

Pagal  Kauno rajono savivaldybės informaciją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija