Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. sausio 22 d., Nr. 2 (245)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Naujas Lietuvos mažesniųjų brolių provincijolas

Naujasis pranciškonų provincijolas
kun. Algirdas Malakauskis OFM

Naujasis pranciškonų viceprovincijolas
kun. Andrius Nenėnas OFM

Kun. Algirdas Malakauskis OFM
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Sausio 11–15 dienomis Kretingoje vyko Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos rinkimų kapitula. Sausio 14-ąją naujuoju provincijos ministru 2016–2022 metų kadencijai tapo 44 metų pranciškonas kun. Algirdas Malakauskis OFM, pakeisiąs kun. Astijų Kungį OFM. Pastaruosius trejus metus kun. A. Malakauskis OFM buvo Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebonas ir viceprovincijolas. Brolis A. Malakauskis davė amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine 2001 metais, o 2002 m. birželio 23 d. buvo įšventintas kunigu.

Provincijos viceministru tapo dabartinis Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Andrius Nenėnas OFM, kuriam kovo 16-ąją bus 40 metų.

Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijai priklausantys vienuolynai yra įsikūrę Vilniuje (prie Bernardinų parapijos), Kretingoje, Kaune (Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia ir vienuolynas), Kryžių kalne, Pakutuvėnuose ir Klaipėdoje (prie Šv. Pranciškaus onkologijos centro). Provincijai dar priklauso Kenebunkporto vienuolynas JAV ir Toronto „Prisikėlimo“ parapija Kanadoje, kur mažesnieji broliai patarnauja išeivijos lietuviams. Provincijai priklauso 37 amžinųjų įžadų broliai, 3 novicijai ir vienas laikinųjų įžadų brolis. Visuotinei Bažnyčiai kaip vyskupai tarnauja du iš šios provincijos kilę pranciškonai – vyskupas Paulius Baltakis OFM ir Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM.

Evaldo Lasio ir Edvino BRUŽO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija