Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. sausio 22 d., Nr. 2 (245)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Ukrainoje nežinojo Rožinio maldos

Neramumų proveržiai Ukrainoje sukrėtė, tačiau daugeliui padėjo iš naujo atrasti maldą, sakė arkivyskupas Tomas Guliksonas (Thomas Gullickson), dalydamasis įspūdžiais apie Ukrainoje praleistus ketverius diplomato darbo metus. Užbaigęs apaštalinio nuncijaus misiją Ukrainoje, arkivyskupas T. Guliksonas išvyko į Šveicariją ir Lichtenšteiną ir ten perėmė jam pavestą naują atstovavimo Šventajam Sostui misiją.

Neramumai sujaukė milijonų ukrainiečių gyvenimą, du milijonai turėjo palikti savo namus ir ieškoti prieglobsčio. Tačiau ir kovų sūkuryje gali įvykti stebuklų. Ukrainoje dabar didesnis atsivėrimas maldai, troškimui patirti Dievo buvimo ir globos malonę, pasakojo arkivyskupas apie jam gilų įspūdį palikusią patirtį. Katalikų parapijos Kijeve pradėjo rengti maldos vigilijas, kurios virto tikėjimo versmėmis. Pradžia buvo labai paprasta. Pranciškonai konventualai pradėjo rengti maldos susitikimus trečią valandą nakties, kalbėti Rožinį. Pradžioje nedaugelis suprato, kur jie kviečiami, nes nemokėjo Rožinio maldos. Tėvai konventualai dalijo baltus plastikinius rožinius nuolat skaičiumi augantiems maldos vigilijų dalyviams. Vieną naktį išdalijo penkis tūkstančius rožinių ir žmonės pradėjo melstis. Tai buvo įžanginė katechezė, žmonės atrado maldą, išmoko kalbėti Rožinį. Rožinis sugrįžo į jų gyvenimus tarsi simbolis, kurio mes gal ir negalime paaiškinti, tačiau jie gali, nes atrado kelią į Dievą.

65 metų amerikietis arkivyskupas T. Guliksonas tarnauja Šventojo Sosto diplomatijoje nuo 1985 metų, ligi šiol vadovavo Apaštališkoms nunciatūroms Karibų salų valstybėse ir Ukrainoje.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija