Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. sausio 22 d., Nr. 2 (245)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Svarbu žinoti Krikšto datą

Popiežius sausio 10-osios sekmadienio vidudienį, „Viešpaties Angelo“ maldos susitikime Šv. Petro aikštėje pakvietė pasimelsti už 26 kūdikius, kuriuos tą rytą pakrikštijo ir drauge suteikė ypatingą palaiminimą visiems pastaruoju metu pakrikštytiems vaikučiams, jaunimui ir suaugusiems, kurie neseniai priėmė įkrikščioninimo sakramentus arba ruošiasi juos priimti. „Kristaus malonė visada telydi jus“, – pasakė popiežius Pranciškus ir kvietė nepamiršti namų darbų, primindamas ir pakartodamas uždavinį, kad visi kada nors per šią savaitę pasitikrintų savo Krikšto datą. „Šiandien, per Jėzaus Krikšto šventę, prisiminkime savo Krikšto dieną, – kalbėjo jis. – Visi mes buvome pakrikštyti, padėkokime už šią dovaną. Savaime suprantama, kad ne visi žino savo Krikšto datą. Tad leiskite paraginti paklausti savo tėvų, senelių, krikštatėvių, arba nueiti į parapiją pasiteirauti. Labai svarbu žinoti Krikšto datą, nes tai švęstina diena“, – patikino Popiežius. Tai – mūsų, kaip Dievo vaikų, atgimimo data. Švęsti šią dieną reiškia patvirtinti mūsų priklausomumą Jėzui, kad gyventume kaip krikščionys, būdami Bažnyčios ir naujos žmonijos, kurioje visi yra broliai, nariais.

Pamąstykime apie orumą, į kurį mus iškelia Krikštas! „Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame“ (1 Jn 3,1), – sako apaštalas Jonas. Šioji nuostabi tikrovė, kad esame Dievo vaikai, reiškia atsakomybę sekti Jėzų, nuolankųjį Tarną, ir atkartoti mumyse tas pačias jo savybes: švelnumą, nuolankumą, jautrumą. Tai nėra lengva, ypač kai aplink mus tiek daug netolerancijos, išdidumo, kietumo. Tačiau su Šventosios Dvasios galia tai yra įmanoma!

„Šventoji Dvasia, kurią gavome pirmąjį kartą savo Krikšto dieną, atveria širdį Tiesai, visai Tiesai. Šventoji Dvasia veda mūsų gyvenimus sunkiu, bet džiugiu meilės ir solidarumo keliu link brolių. Šventoji Dvasia mums padovanoja dieviškojo atleidimo švelnumą ir persmelkia mus nenugalima Tėvo gailestingumo galia. Nepamirškime, – ragino popiežius Pranciškus, – kad Šventoji Dvasia yra gyva ir gyvastinga dalyvė tuose, kurie ją priima, meldžiasi mumyse, pridildo dvasiniu džiaugsmu.

Šventoji Dvasia yra pagrindinė veikėja krikščioniškame Krikšte: ji sudegina ir sunaikina gimtąją nuodėmę, sugrąžindama krikštytajam dieviškosios malonės grožį, Ji mus išvaduoja iš tamsybių valdžios, t.y. iš nuodėmės, ir mus perkelia į šviesos karalystę, į meilės, tiesos ir taikos karalystę. Tai – Šviesos karalystė“.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija