Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. sausio 22 d., Nr. 2 (245)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Migrantų jubiliejus su Popiežiumi

Sekmadienį popiežius pasveikino su Pasauline migrantų ir pabėgėlių diena. Sveikindamas etninių grupių atstovus iš Italijos, su daugybe kitų maldininkų dalyvavusius Vidudienio maldos susitikime Šv. Petro aikštėje, popiežius Pranciškus sakė, kad Gailestingumo jubiliejaus kontekste ši diena švenčiama kaip Migrantų jubiliejus.

Italijoje gyvenančių etninių mažumų atstovai, įskaitant ir lietuvių bendruomenės narius, į susitikimą su Šventuoju Tėvu atėjo su nacionalinėmis vėliavomis ir transparantais. Po „Viešpaties Angelo“ maldos visi procesijoje įžengė į Šv. Petro baziliką pro Šventąsias gailestingumo duris, dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose, kurioms vadovavo Popiežiškosios migrantų ir keliautojų sielovados tarybos pirmininkas kard. Antonijus Marijas Veljas (Antonio Maria Vegliņ).

„Kiekvienas iš jūsų nešate savo istoriją, kultūrą ir kitas brangias vertybes; deja, neretai ir vargo, represijų, baimės patirtį, – sakė Šventasis Tėvas. – Tačiau jūsų dalyvavimas Migrantų jubiliejuje yra pasitikėjimo Dievu ženklas. Neleiskite, kad iš jūsų atimtų gyvenimo viltį ir džiaugsmą, kurie kyla iš dieviškojo gailestingumo patirties, dėka žmonių, kurie jus priima ir jums padeda“. Popiežius palinkėjo, kad žengimas pro Šventąsias gailestingumo duris pripildytų širdis ramybės. Šventasis Tėvas sakė, kad šv. Mišiose Šv. Petro bazilikoje per Komuniją dalijami komunikantai pagaminti Milano kalėjimo „Opera“ kalinių. Popiežius už tai padėkojo kaliniams ir paprašė Migrantų jubiliejaus dalyvių padėkoti plojimu.

Vidudienio maldos apmąstyme, kalbėdamas apie Kanos vestuvių stebuklą, Popiežius sakė, kad tai buvo Jėzaus geranoriškumo ženklas jaunavedžiams, skatinantis jų šventėjimą. Stebuklai yra ypatingi ženklai, palydintys Gerąją naujieną, galintys sužadinti arba sustiprinti tikėjimą į Jėzų. Kiekvienas žmogus yra pašauktas sutikti Dievą savo gyvenime. Kanos vestuvių pasakojimas kviečia vėl vis iš naujo atrasti, kad Jėzus nėra kaip teisėjas, užsimojęs teisti mūsų nusidėjimus, nei kaip karininkas, verčiantis aklai vykdyti jo įsakymus. Dievas apsireiškia kaip žmonijos Išganytojas ir kaip brolis. Jis – mūsų vyresnysis brolis, Tėvo Sūnus: tik jisai atsiliepia į giliausius mūsų širdies lūkesčius ir viltis.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija