Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. vasario 19 d., Nr. 4 (247)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kas niekina nors vieną žmogų, niekina Kristų

Ko saugotis ragina vienuolyno abatas

Kalbėdamas Ešence (Šveicarija) Ainzydelno benediktinų vienuolyno abatas Martinas Verlenas OSB įspėjo dėl kitus niekinančios laikysenos. Jis įvardijo kaip pavojų tai, kad paniekos laikysena organizacijose, bendrijose ar politinėse partijose yra tiesiog kultivuojama. „Tačiau niekas negali remtis krikščioniškomis vertybėmis, jeigu niekina kitus. Niekas negali ginti krikščioniškų vertybių ar krikščioniškos kultūros, niekindamas kitų tautų, kitų kultūrų, kitų religijų žmones, – sakė M. Verlenas OSB. – Kaip tik panieka mes paneigiame krikščioniškąjį tikėjimą. Būtent kas niekina nors vieną žmogų, niekina Kristų“.

Panieka nežino ribų

Panieka žeidžia ne tiktai niekinamąjį, bet ir tą, kuris niekina, pabrėžė Ainzydelno abatas. „Kas niekina vieną žmogų, iš tiesų niekina kiekvieną. Kas niekina žmonių grupę, pagaliau niekina visą žmoniją“. Panieka nežino ribų, ir tai drastiškai parodė nusikaltimas Norvegijoje (turimas mintyse Breiviko teroro aktas – vert. past.): „Kiekvienas žmogus be išimties gali tapti paniekos auka. Tam, kas kitus niekina arba panieką skatina, tenka didelė atsakomybė“. Bet žmogus nuolat pagauna save, kad jis kitus niekina. Taip pasireiškia blogiausia, kas yra mumyse: „Kai panieka įleidžia mumyse šaknis, mes nesivaržydami statome kitus prie gėdos stulpo. Triuškiname juos. Mes nepripažįstame juose nieko gero“.

Nusikaltėliai ir parazitai

M. Verlenas OSB paminėjo ir konkrečius paniekos pavyzdžius. Tiesiogiai neįvardydamas naujausių Šveicarijos liaudies partijos (Schweizerische Volkspartei, SVP) kampanijų, jis pasakė: „Kai atsakingi už ekonomiką ir politiką asmenys plakatuose vaizduojami kaip nusikaltėliai ne todėl, kad prasilenkė su įstatymais, o dėl to, kad jie neatitinka tam tikros partijos linijos, čia reiškiasi panieka. Jei kitų tautų, kitų kultūrų ar kitų religijų žmonės plakatuose vaizduojami kaip pavojus ar netgi kaip parazitai, čia reiškiasi panieka“.

„Kas iš tiesų nori pastūmėti šį pasaulį į gera, turėtų labai ryžtingai nusisukti nuo paniekos ir atsigręžti į pagarbą, – tęsė M. Verlenas. – Kur žmonės priima vieni kitus su pagarba, ten jie gali, nepaisydami sienų ir apribojimų, patirti bendrystę“.

Pagal KIPA (Ciurichas) pranešimą parengė
kun. Robertas Grigas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija