Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. gegužės 6 d., Nr. 9 (252)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Išpažintis neturi būti nei kankinimas, nei tardymas

Paskutinio balandžio šeštadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusios Gailestingumo jubiliejaus bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus palietė labai svarbų Dievo gailestingumo aspektą – susitaikinimą. „Mes dažnai manome, kad nuodėmės atitolina Viešpatį nuo mūsų, tačiau iš tiesų mes nutolstame nuo Viešpaties. Jis, matydamas, kad esame pavojuje, dar labiau mūsų ieško“, – sakė Popiežius, pabrėždamas, kad Dievas niekada nesutinka, kad nusidėjęs žmogus būtų atskirtas nuo jo meilės. Tačiau ir nusidėjėlis turi parodyti kokį nors ženklą, kad gailisi dėl savo blogų darbų. „Vien savo jėgomis mes negalime susitaikinti su Dievu. Nuodėmė yra Dievo meilės atmetimas, o jos pasekmė yra užsidarymas savyje, iliuzija, kad suradome didesnę laisvę ir autonomiją. Nusidėjėlis mato tik save ir mano esąs visiškai savarankiškas, dėl to nuodėmė vis labiau nutolina žmogų nuo Dievo, atstumas ilgainiui gali virsti praraja. Tačiau Jėzus, kaip geras ganytojas, nesiliauja mūsų ieškoti; jis nenurimsta, kol nesuranda pasiklydusios avies. Jis atstato tiltus tarp mūsų ir Tėvo, sugrąžina mums jo vaikų orumą“.

„Susitaikinkite su Dievu“ (2 Kor 5, 20), – priminė popiežius Pranciškus apaštalo šv. Pauliaus raginimą, kuriuo jis kitados kreipėsi į Korinto krikščionis. „Tai – ir mums skirtas raginimas. Susitaikinkime su Dievu. Dabartinis Gailestingumo jubiliejus – visiems skirtas susitaikinimo metas. Daug žmonių norėtų susitaikinti su Dievu, bet nežino, kaip tai padaryti, jaučiasi neverti, nenori net sau apie tai prisipažinti. Krikščionių bendruomenė gali ir privalo padėti nuoširdžiai sugrįžti pas Dievą tiems, kurie yra jo išsiilgę, – kalbėjo Šventasis Tėvas. – Ypač tie, kurie vykdo sutaikinimo tarnystę, yra pašaukti būti klusniais Šventosios Dvasios įrankiais, kad ten, kur buvo pilna nuodėmės, dar apstesnė būtų Dievo malonė (plg. Rom 5, 20)“.

„Niekas negali likti nutolęs nuo Dievo dėl žmonių keliamų kliūčių. Tai sakau pabrėždamas visų pirma nuodėmklausiams: prašau, netrukdykite žmonėms susitaikinti su Dievu. Nuodėmklausys turi būti kaip tėvas. Vietoj Dievo Tėvo. Nuodėmklausys turi priimti žmogų, kuris pas jį ateina susitaikinti su Dievu, ir padėti jam tame kelyje. Tai – labai graži tarnystė. Išpažintis neturi būti nei kankinimas, nei tardymas, nes Tėvas priima žmogų ir jam atleidžia. Susitaikinkime su Dievu mes visi! Šventieji metai tebūnie gera proga atrasti Dievo gerumo ir artumo poreikį ir pas jį sugrįžti visa širdimi“. Popiežius Pranciškus sakė, jog susitaikinimo su Dievu patirtis padeda suprasti, kad mums reikia ir kitokio susitaikinimo: šeimose, tarpasmeniniuose ryšiuose, bažnytinėse bendruomenėse, socialiniuose ir tarptautiniuose santykiuose. Susitaikinimas yra ir tarnavimas taikai, pagarbai, pagrindinėms žmogaus teisėms, solidarumui ir atvirumui, visiems žmonėms.

Puslapis parengtas pagal Vatikano radiją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija