Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. gegužės 6 d., Nr. 9 (252)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Sutvirtinamųjų jubiliejus Vilniuje

Balandžio 24 dieną, sekmadienį, Vilniuje vyko Sutvirtinamųjų jubiliejus. Popiežius Pranciškus pakvietė jaunuolius visame pasaulyje kartu paminėti Gailestingumo jubiliejų. Šią dieną daugiau nei penki šimtai Vilniaus arkivyskupijos sutvirtinamųjų pradėjo piligriminę kelionę nuo Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos šventovės link Arkikatedros Bazilikos, aplankė Dievo Gailestingumo šventovę.

Pirmiausia į jaunuosius maldininkus kreipėsi vyskupas Arūnas Poniškaitis, pabrėžė Gailestingumo durų prasmę ir Šventosios Dvasios veikimą žmoguje. Jis sakė: „Kai artinamės prie Dievo, tampame labiau panašūs į Jį. Mūsų širdys tampa platesnės, pajėgios labiau mylėti ne tik bičiulius, savuosius, bet ir kiekvieną žmogų. Tokia nesavanaudiška meilė keičia pasaulį ir kuria gyvenimą. Šventoji Dvasia mus paliečia tarsi Dievo meilės lietus, išveda iš užsidarymo savyje, gyvenimo tik sau, susirūpinimo tik savimi. Ji veda mus meilės keliu. Padeda mylėti panašiai, kaip myli Dievas. Kiekvienas žmogus tam tikra prasme yra vartai į Dievą. Jų raktas yra meilė, kuri gausiai išlieta mums Šventosios Dvasios“.

Paskui paraginti Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro kun. Viktoro Kudriašovo kalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį, meldžiant Dievo Gailestingumo sau, artimiesiems ir viso pasaulio jaunimui, sutvirtinamieji pajudėjo Dievo Gailestingumo šventovės link. Žygio metu šlovinimo giesmes Dievui giedojo Šv. Teresės parapijos šlovintojai.

Dievo Gailestingumo šventovėje jaunimą pasitiko kun. Mariušas Maršalekas (Mariusz Marszalek) ir papasakojo apie Dievo Gailestingumo paveikslą, paaiškino jo simbolių prasmę. Jis sakė: „Pakelkite akis į Dievo Gailestingumo paveikslą ir pažvelkite į jį. Išvysite juodą tamsą, kurioje spindi Jėzaus veidas. Tamsa – mūsų netobulumai, nusivylimai, klaidos. Tai – mūsų gyvenimo be Dievo tamsa. Tačiau joje spindi Viešpaties veidas, kuris yra pasiruošęs tą tamsą perkeisti į skaisčią gyvenimo šviesą, jei tik širdimi ištarsime galingą maldą: „Jėzau, pasitikiu Tavimi!“ Viešpats laimina kiekvieną, kas Jo iš visos širdies ir su pasitikėjimu šaukiasi“. Sugiedoję giesmę piligrimai toliau tęsė kelionę į Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedrą Baziliką. Liudijimu apie Dievo ieškojimą dalinosi Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro darbuotoja Asta Degenytė.

Sutvirtinamieji turėjo galimybę susitaikyti su Dievu ir tyra širdimi švęsti šv. Mišias, kurias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Jis kvietė jaunuolius drauge su Dievu kurti naują pasaulį, leisti, kad Šventoji Dvasia per mus kalbėtų pasauliui, veiktų ir visa atnaujintų. Minint Pasaulinę gyvybės dieną, arkivyskupas ragino sutvirtinamuosius dėkoti Dievui už gyvybę, už visus pradėtus kūdikius, už kūriniją, priminė, kad Dievas kiekvieną iš mūsų kviečia mylėti vienas kitą ir vykdyti gailestingumo darbus. „Būkite gailestingumo pranašai! Padėkite savo draugams atrasti Dievo meilės artumą“, – kvietė arkiv. G. Grušas.

Šv. Mišių liturgiją Arkikatedroje savo giesmėmis papuošė jungtinis Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos vaikų ir jaunimo choras, vadovaujamas Dovilės Savickytės. Po iškilmingų šv. Mišių Katedros aikštėje skambėjo grupės ICHTHUS šlovinimo giesmės – muzika sielai. Lijo lietus ir buvo žvarbu, tačiau niekas negalėjo užgesinti širdžių kaitros ir bendrystėje patiriamo džiaugsmo. Išlydėdamas sutvirtinamuosius arkiv. G. Grušas džiaugėsi ir užsiminė, kad tokia šventė turėtų tapti tradicine, kad kasmet vis daugiau jaunimo dalyvautų ir patirtų Viešpaties malones.

Balandžio 24 dieną jaunimas rinkosi ir Vatikane. Popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje kreipėsi į dešimtis tūkstančių jaunuolių, susirinkusių į Paauglių jubiliejų. Popiežius jiems kalbėjo apie meilės svarbą krikščioniui, sakė, jog meilė yra krikščionio „tapatybės kortelė“, vienintelis galiojantis „dokumentas“, leidžiantis nustatyti mūsų, kaip krikščionių, tapatybę. Jei pasibaigia šios kortelės galiojimo laikas ir ji reguliariai neatnaujinama, tada nustojame būti Mokytojo liudytojais. „Nesitenkinkite vidutiniškumu, – ragino Šventasis Tėvas, – neveltėdžiaukite, patogiai įsirangę krėsle, netikėkite tais, kurie atitraukia dėmesį nuo tikrųjų turtų (o tai esate jūs) tvirtindami, kad gyvenimas gražus, jei turi daug daiktų“. Popiežius kvietė vengti norinčių įtikinti, kad verti esame, kai dangstomės po „stipriojo“ kauke kaip kokie filmų herojai arba kai rengiamės pagal paskutiniąsias madas. „Jūsų laimė neįkainojama! Ji nėra prekė, nėra tai, ką galite atsisiųsti. Ir naujausias programėlės atnaujinimas nepadarys jūsų laisvų, neatneš tikrosios meilės“, – sakė Popiežius.

Birutė Jachimovič,
Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro katechezės specialistė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija