Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. gegužės 6 d., Nr. 9 (252)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Netektis

A†A Kun. Povilas ŠLIAUTERIS

(1947 01 25–1978 05 28 – 2016 04 30)

Balandžio 30 dieną po sunkios ir ilgos ligos mirė Šiaulių vyskupijos kunigas altaristas Povilas Šliauteris. Jis gimė 1947 m. sausio 25 d. Kruopių parapijoje, Akmenės rajone. 1963 metais baigė Kruopių aštuonmetę mokyklą, o 1973-iaisiais – Naujosios Akmenės vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir 1978 m. gegužės 28 d. buvo įšventintas į kunigus. Dirbo šiose parapijose: 1978 06 01 – Pasvalio parapijos vikaras; 1980 12 10 – Sidabravo parapijos klebonas; 1981 05 04 – Krekenavos parapijos vikaras; 1983 03 23 – Raguvėlės parapijos klebonas; 1986 09 26, paliekant Raguvėlės parapijos klebonu, skiriamas Surdegio parapijos klebonu; 1996 07 08 – Pakruojo parapijos vikaras; 1997 09 25 – Kužių parapijos klebonas; nuo 2015 metų birželio 19 dienos – Šiaulių Šv. Jurgio parapijos altaristas.

Dirbdamas Šiaulių vyskupijoje, jis buvo vadinamas tiesiog Poviliuku, nes buvo visiems draugiškas, sukalbamas ir žmonių mylimas, mokėjo kiekvieną su humoru prakalbinti. Daug metų pragyvenęs Kužių parapijoje jis gerai pažinojo visus žmones, žinojo jų vargus ir bėdas. Jo akyse užaugo ir sutvirtėjo gausus parapijos jaunimo būrys. Buvo dažnas svečias mokykloje, kartu su pedagogais organizuodavo įvairias religines šventes, rūpinosi sunkiai besiverčiančiais šeimų vaikais. Vieniši seneliai irgi sulaukdavo jo paguodos žodžių. Jo pastangomis buvo atnaujinta ir sutvarkyta Kužių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia.

Kun. P. Šliauteris buvo pašarvotas gegužės 1 d. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje, palaidotas gegužės 3 d., antradienį, šios bažnyčios šventoriuje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija