Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. gegužės 20 d., Nr. 10 (253)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Mūsų laimėjimai

Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai (Jn 15, 8).

Pakalbėkime apie savo didžiausius gyvenimo laimėjimus ir pasiekimus. Visi patyrėme Dievo palaimą. Vieni turi stiprią sveikatą, kiti gavo geriausią išsilavinimą. Vieni turi puikius tėvus, kiti – nuostabius vaikus. Vieni turi mėgstamus darbus, kiti – aukštas pareigas, dideles pajamas. Vieni pasistatė didelius namus, kiti įvykdė milžiniškus projektus. Vieni turi daug gerų draugų, kiti – labai daug įkvepiančių idėjų ir svajonių. Jėzus šiandien primena mums, kad visus savo laimėjimus ir pasiekimus gavome iš Dievo. Jis sako, kad be jo nieko negalime, kad visi mūsų pasiekimai ir laimėjimai skirti tam, kad pasaulis pamatytų Dievo galią. Mes esame sveiki, stiprūs, talentingi ir laimingi tam, kad parodytume mūsų Amžinojo Tėvo šlovę. Turime rodyti kitiems, kad esame apdovanoti, palaiminti, stiprūs, talentingi, kūrybingi, drąsūs, vertingi. Mūsų laimėjimai ir pergalės rodo, kad Dievas mus labai myli ir duoda visa, ko prašome.

Vienas vyras pasakojo, kad jis ir jo žmona augo ypatingai neturtingame krašte ir stokojančioje šeimoje. Prieš dvidešimt metų jie pradėjo savo verslą. Kiekvieną rytą jie abu atsiklaupę ant kelių melsdavosi: „Dieve, dėkojame, kad davei mums šią veiklą. Mes nuolankiai priimame viską. Pavedame tau visus savo darbus...“ Žinoma, pirmaisiais metais jie labai sunkiai dirbo. Šiandien tai – tarptautinė kompanija su tūkstančiais darbuotojų ir su biurais kiekviename didmiestyje. Jie sakė: „Dabar mus lydi sėkmė. Dabar meldžiamės ne tik ryte. Mes kartu kiekvieną vakarą dėkojame Dievui už visa tai, ką jis nuveikė mūsų gyvenime“. Kuo labiau Dievas juos laimino, tuo dažniau jie jam dėkodavo. Kuo aukščiau jie kilo versle, tuo dažniau jie pasakodavo kitiems apie tai, ką Dievas darė jų gyvenime. Kuo buvo didesnė sėkmė, tuo labiau jie savo darbo vaisiais rodė visiems savo Amžinojo Tėvo šlovę.

Mūsų pasiekimai ir laimėjimai skirti tam, kad kiti pamatytų Dievo šlovę ir galią. Kuo daugiau dovanų gauname, tuo daugiau turime rodyti, kas yra mūsų turtų šaltinis. Kuo aukščiau kylame karjeros laiptais, kuo daugiau tikslų pasiekiame, tuo dažniau turime kalbėti visiems apie Dievo darbus.

Mūsų laimėjimai yra mūsų ištikimybės Dievui rezultatas. Mes pasiekiame didelius tikslus, nes esame jo mokiniai. Kartu su juo mes galime sukurti tai, kas daugeliui atrodo neįmanoma. Kai matau turtingus žmones, laimingas santuokas, verslininkų, gydytojų, mokytojų, kunigų sėkmę, matau Dievo mokinius. Visi jie nuoširdžiai darbavosi ir panaudojo jo dovanas. Jie atliko savo darbo dalį ir leido Dievui veikti.

Viena moteris atėjo sekmadienį į bažnyčią ir užėjo pas mane paprašyti maldos už save. Ji pasakojo, kad prieš kelias dienas jai buvo atlikta sudėtinga operacija. Gydytojas sakė, kad ji galės išeiti iš ligoninės tik po savaitės. Tačiau ji sakė gydytojui: „Bet man reikia būtinai nueiti sekmadienį į bažnyčią. Aš privalau ten būti. Negaliu praleisti pamaldų“. Gydytojas nenorėjo išleisti iš ligoninės. Bet ji su ašaromis akyse kartojo: „Aš privalau ten būti šį sekmadienį, nes esu įsipareigojusi tai daryti“. Matydamas, kad nepavyks pakeisti jos požiūrio, išleido iš ligoninės dviem valandoms, bet liepė kuo greičiau sugrįžti. Ši moteris – ištikimybės Dievui pavyzdys mums visiems.

Matau daug ištikimų žmonių, kurie jau daug metų gyvena pagal Dievo įsakymus, panaudoja jo talentus ir nuoširdžiai tarnauja kitiems. Kai esame ištikimi Dievui, mūsų gyvenimas pilnas gausių vaisių. Ištikimybė jam veda į naują lygmenį. Jis ruošia mums naujas pareigas, galimybes, pajamas, palankius žmones, įvykius. Daugelis ištikimai šlovina Jį bažnyčioje 10 arba 20 metų. Gal nemato gerų pokyčių? Gal atrodo, kad švaisto laiką? Pasilikime jam ištikimi. Nesustokite, nepasiduokite. Tai – laikas, kai auga jūsų šaknys. Tinkamu laiku sukursite gausių vaisų ne tik savo, bet savo vaikų ir jų vaikų gyvenime. Šiandien dedate pamatus ateities kartų gerovei. Jūsų ištikimybė Dievui neš gausius vaisius ateityje. Jums atsivers naujos durys, pastebėsime naujas galimybes, pasieksime naujų pergalių, sutiksite reikiamus žmones. Būkime Dievui ištikimi dabar. Jis parodys savo galią ir gerumą dar labiau ateityje. Patirsite tai, ko dabar trokšta mūsų širdys. Visagalis Tėvas suteiks visa tai, ką yra parengęs per Kristų mūsų Viešpatį.

Kun. Rytis GURKŠNYS SJ

kazimiero.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija