Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. birželio 3 d., Nr. 11 (254)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Popiežius pasveikino šimtąsias vokiečių katalikų dienas

Leipcige gegužės 25-ąją, trečiadienį, prasidėjo šimtosios vokiečių katalikų dienos „Katholikentag“. Jas atidarė popiežiaus Pranciškaus vaizdo žinia, kurios Leipcigo turgaus aikštėje klausėsi per 30 000 žmonių. Šimtųjų „Katholikentag“, rengiamų kas dveji metai, tema – „Štai žmogus!“ Popiežius vaizdo žinioje į vokiečius katalikus kreipėsi vokiečių kalba, pasidžiaugė katalikų santykiais su kitų konfesijų krikščionimis, kvietė per išpažintį leistis būti paliestais Dievo gailestingumo ir liudyti Kristų konkrečiu įsipareigojimu vardan silpnųjų ir stokojančiųjų.

„Jūs taip gausiai susirinkote į „Katholikentag“, norėdami visiems Leipcige ir visoje Vokietijoje parodyti, kad gyvenate Evangelijos džiaugsmu. Pasirinkta katalikų dienų tema „Štai žmogus!“ rodo, kad jums svarbu ne darymas ar išorinis pasisekimas, o gebėjimas sustojus atidžiai stebėti žmonių poreikius ir pasistengti suteikti tai, ko jiems trūksta“, – sakė Šventasis Tėvas. Kaip rašė enciklikoje „Laudato si“, popiežius Pranciškus priminė, jog reikia skirti laiko giedrai darnai su pasauliu ir su kūrinija atgauti, o kartu su Kūrėju – ir Gailestingumo metų bulės „Misericordiae vultus“ žodžius: „Kaip Jis gailestingas, taip pat mes pašaukti būti gailestingi. Kaip myli Tėvas, taip myli ir jo vaikai. Kaip Jis yra gailestingas, lygiai taip ir mes pašaukti būti vienas kitam gailestingi“.

Pasak Popiežiaus, mes savo visuomenėje labai dažnai sutinkame prislėgtus žmones, matome, ką kiti mano apie jų gyvenimo vertę ir kaip stengiasi, kad senatvėje ar ligoje greitai numirtų. Matome, kaip žmonės kompromituojami, blaškomi iš vienur į kitur, kaip atimamas orumas vien todėl, kad neturi darbo arba yra pabėgėliai. Juose matome kenčiantį ir kankinamą Jėzų, žvelgiantį į visą supančio blogio ir nežmoniškumo gylį, dėl kurio žmogus šiame pasaulyje kenčia ir verčia kitus kentėti.

„Trokštu, – sakė vaizdo žinioje popiežius Pranciškus, – kad visi susirinkusieji Leipcige ir visi Vokietijos tikintieji savo gyvenimuose vis daugiau vietos suteiktų vargšų ir prislėgtųjų balsui. Palaikykite vieni kitus dalydamiesi patirtimi ir idėjomis apie tai, kaip atnešti žmonėms Kristaus Gerąją Naujieną. Šaukimės Šventosios Dvasios, kad padrąsintų ir sustiprintų pasiryžimą būti liudytojais tos vilties, kuri yra Dievas visai žmonijai“.

Popiežius Pranciškus vaizdo žinią vokiečių katalikų dienos dalyviams užbaigė prašymu, kad melstųsi ir už jį, palaimino visus „Katholikentag“, džiaugsmą ir viltį teikiančios tikėjimo šventės, dalyvius.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija