Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. birželio 3 d., Nr. 11 (254)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Palaimintasis, subūręs Švenčiausiųjų Širdžių bendradarbes

Pietų Italijos Kozencos mieste gegužės 21-ąją aukotų iškilmingų šv. Mišių metu buvo paskelbtas palaimintuoju XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje šiame regione apaštalavęs ir artimo meilę liudijęs kunigas Pranciškus Marija Greko (Greco). Beatifikacijos iškilmei Popiežiaus vardu vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Andželas Amatas (Angelo Amato).

Pranciškus Marija Greko gimė nedideliame Akri mieste, pietų Italijos Kalabrijos regione, 1857 metais. Nusprendęs stoti į kunigų seminariją, Pranciškus Marija turėjo ilgokai įtikinimais ir malda pakovoti su tėvo nepritarimu, kuris, būdamas vaistininkas, ir sūnui buvo numatęs vaistininko profesiją. Galiausiai gavęs tėvo palaiminimą ir baigęs seminariją, 1881 m. gruodžio 17 d. jis buvo įšventintas kunigu. Po teologijos studijų Neapolyje jaunasis kunigas sugrįžo į gimtąjį miestą ir jame praleido visą likusį gyvenimą, tarnaudamas katalikų bendruomenei ir ypač rūpindamasis vargšais. Iš pradžių jam talkino sesuo, vėliau atsirado kitų bendradarbių, iš kurių susiformavo seserų vienuolių kongregacija – Mažosios Švenčiausiųjų Širdžių bendradarbės. Kunigas ir jo suburtos moterų vienuolijos narės vadovavosi įsitikinimu, kad „ugdant tikėjimą, žmonės ugdomi gyvenimui“. Kun. Pranciškus Marija Greco mirė 1931 metais.

Kodėl šis kunigas skelbiamas palaimintuoju? Ko mes iš jo galime pasimokyti? Pasak Šventųjų Skelbimo kongregacijos prefekto kard. A. Amato, naujas palaimintasis visų pirma mus kviečia siekti šventumo. Jis kviečia gyventi gerą, prasmingą gyvenimą sekant Evangelija, atmesti tai, kas tuščia ir nevertinga. Jis mus moko paprastų, bet labai svarbių dalykų: visada stengtis gyventi Dievo malonėje, kovoti su ydomis, rinktis dorybes, nepasiduoti vidutiniškumui. Šis naujas palaimintasis ir visi šventieji mums gali būti labai vertingi gyvenimo džiugsimo, santarvės, draugystės, brolybės, gailestingumo pavyzdžiai. Būtent tokį labai paprastą, bet ir labai svarbų šventumo liudijimą davė palaimintasis kun. P. M. Greko ir jo suburtos Mažosios Švenčiausiųjų Širdžių bendradarbės.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija