Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. birželio 3 d., Nr. 11 (254)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Devintinių atlaiduose – malda ir už bažnyčios atstatymą

Švč. Sakramento rektoratas, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras bei Šv. Ignaco kolegija gegužės 26 dienos vidudienį pakvietė kauniečius į Devintinių atlaidus, kurie vyko bažnyčios šventoriuje. Švč. Sakramento bažnyčia tebėra gyva sovietmečio padarytų žaizdų liudytoja – sovietų valdžios nusavintoje bažnyčioje interjeras buvo visiškai sunaikintas, čia ilgą laiką veikė „Santakos“ kino teatras. Dabar pamaldos vyksta tik nedidelėje, atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę įrengtoje koplyčioje.

Devintinių šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Jėzaus Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ bei svečias kunigas jėzuitas, kaip Generalinio vyresnio atstovas, vizituojantis jėzuitus Lietuvoje ir Latvijoje, ir Švč. Sakramento bažnyčios rektorius kun. Jonas Stankevičius.

Brolius kunigus, Švč. Sakramento rektoratą, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro bei Šv. Ignaco kolegijos bendruomenes, į pamaldas susirinkusius kauniečius sveikinęs arkivysk. S. Tamkevičius kvietė šioje šventėje dėkoti Viešpačiui už brangiausią dovaną – kad Jis pasiliko su žmonėmis Švenčiausiajame Sakramente.

„Švenčiame tą nuostabų įvykį ir dėkojame Dievui, kad tokiu būdu jis mus maitina ir stiprina, nes patys vieni būtume per silpni priešintis blogiui ir laimėti Dievo draugystę čia, žemėje, ir amžinybėje. Jėzus ateina pas mus kaip Gyvoji Duona ne dėl vienkartinio pagerbimo, bet kad ja nuolatos mus maitintų. Todėl prisiminti ir pasidžiaugti Eucharistijos įsteigimu per maža – reikia ja tinkamai ir dažnai naudotis“, – sakė ganytojas vėliau savo homilijoje. Be kita, arkivyskupas atkreipė dėmesį į vis labiau Bažnyčioje plintantį Eucharistijos garbinimą (adoraciją), pasidžiaugė, kad Jėzaus artumai savo laiko skiria vis daugiau jaunų žmonių ir kaip ypač brangiems arkivyskupijos žmonėms padėkojo Eucharistijos adoruotojams, kurie dieną ir naktį dalyvauja Eucharistijos adoracijoje šioje bažnyčioje.

Pamaldų pabaigoje buvo pagarbintas išstatytas Švč. Sakramentas bei einama Devintinių procesija.

Dėkodamas atlaidų dalyviams, rektorius kun. J. Stankevičius atkreipė visų dėmesį į dramatišką Švč. Sakramento bažnyčios istoriją. 1700 m. birželio 6 d. pašventintą bažnyčią pirmąkart labai nusiaubė čia laikinai įsikūrusi 1812 metais prancūzų žygio į Maskvą kariuomenės įgula. 1845 metais carinė valdžia bažnyčią visai uždarė, o 1865 metais nuspręsta ją paversti cerkve sunaikinant interjerą, nugriaunant bokštus. 1919 metais šventovė sugrąžinta katalikams. Iš pradžių laikinai ji buvo Lietuvos kariuomenės Įgulos bažnyčia, vėliau tarnavo VDU bendruomenės reikmėms.

Sovietų valdžia 1949 metais bažnyčią uždarė ir pavertė knygų sandėliu, nuo 1963 metų ji buvo paversta „Santakos“ kino sale, o visas vidaus interjeras sunaikintas. Atkūrus Nepriklausomybę, jėzuitai buvusio kino teatro kavinės salėje įrengė koplyčią akademiniam jaunimui. Nuo 2005 m. lapkričio 3 d. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus dekretu šioje koplyčioje vyksta nuolatinė (visą parą trunkanti) Švč. Sakramento adoracija. 2016 m. vasario 1 d. Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo SJ dekretu čia įsteigtas rektoratas, pradėtas bažnyčios atstatymo procesas ir kviečiama prisidėti prie šios bažnyčios atstatymo darbų.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija