Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. birželio 3 d., Nr. 11 (254)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Tradicinė šeimų šventė vienija darnias šeimas

Gegužės 21 dieną Šunskų sen. Lūginės kaime, Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje, surengta 18-oji tradicinė Marijampolės savivaldybės Šeimų šventė. Organizatoriai – Šv. arkangelo Mykolo parapija ir Marijampolės savivaldybės administracija – siekia pagerbti šeimas, kaip svarbią bendruomenės dalelę. Šių metų šventės, skirtos Bendruomenių metams, pavadinimas – „Šeima – svarbi bendruomenės dalelė“.

Šeimų šventė pradėta šv. Mišiomis, kurias aukojo vyskupas Rimantas Norvila ir vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC bei klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC. Kartu su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru antri metai, minint Pasaulinę judėjimo sveikatos labui dieną, vyko pėsčiųjų žygis, į kurį kviestos Marijampolės savivaldybės šeimos. Nuo miesto centro, J. Basanavičiaus aikštės, pėsčiomis (7 km) į Palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškę ir atgal keliavo sveikos gyvensenos propaguotojai.

Pal. J. Matulaičio tėviškėje pasodintas ąžuolas – šeimos tvirtybės ir stiprybės simbolis. 2001-aisiais buvo iškart pasodinta 15 ąžuoliukų – tiek apdovanota šeimų. O vėliau – kasmet po ąžuolą. Ištisa ąžuolų giraitė žaliuoja! Gražu, kai šeimos atvyksta aplankyti savojo ąžuolo, stebi, kiek jis per metus paaugo, įsiamžina nuotraukoje. Koncertavo įvairūs meno saviveiklos kolektyvai iš Marijampolės savivaldybės – nuo mažiausiųjų iki pagyvenusių žmonių. Šiemet koncertavo Gudelių laisvalaikio salės kaimo kapela. Po šventės vyko agapė, prie suneštų vaišių stalo susirinko visi šventės dalyviai pasišnekučiuoti, užkąsti.

Gegužės 15-oji – Tarptautinė šeimos diena, švenčiama nuo 1994 metų Generalinės Jungtinių Tautų Asamblėjos 1993 metų sprendimu. Šios dienos tikslas – atkreipti bendruomenės dėmesį į daugybę problemų, kurios iškyla šeimose. Ypatingas dėmesys skiriamas šeimoms, patyrusioms smurtą, piktnaudžiaujančioms alkoholiu, esančioms socialinės rizikos šeimų sąrašuose. Stebima, kaip jos „pakyla“, kiek turi įtakos jų gyvenimui bendruomenė, mokykla, socialiniai darbuotojai. Todėl stengiamasi atkreipti dėmesį į moralias šeimas, gražiai gyvenančias santuokoje, dorai auginančias vaikus, siekiama, kad jaunoji karta paveldėtų geras tradicijas. Juk svarbiausia šeimos funkcija – kultūros vertybių perdavimas iš kartos į kartą. Šeima – savotiškas šaltinis, kuriuo naudojasi visuomenė. Taigi, dera pritarti teiginiui „Gyvuos šeima – gyvuos tauta...“

Marijampolės savivaldybėje ši diena minima nuo 1994 metų įvairių formų renginiais.

Dar 1998 metais tuometinėje Marijampolės rajono savivaldybėje, vadovaujant merui Juozui Vaičiuliui, gimė idėja kartu su Šv. arkangelo Mykolo parapija nuostabioje vietoje, ant Šešupės kranto, Šunskų seniūnijos Lūginės kaime, Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje, prie koplytėlės organizuoti Šeimų šventę. Tai tapo tradicija. Įkvėpėjai ir organizatoriai – tuometis Šunskų seniūnas Jonas Šikšnius, Mokolų mokyklos direktorius Rimantas Kulikauskas, teologijos daktaras, kun. prof. Kęstutis Žemaitis (tuometinės Marijampolės kunigų seminarijos rektorius).

Socialiniams darbuotojams ši šventė – gera patirtis, artimesnis susipažinimas su šeimomis, bendravimas. Per 18 metų buvo pagerbtos daugiavaikės, auginančios neįgalius vaikus, meniškiausios, visuomeniškiausios, globojančios ar įvaikinusios vaikus, išauginusios sūnus kunigus, švenčiančios auksinį bendro gyvenimo (50 metų) jubiliejų šeimos. Nepamirštos ir tos šeimos, kurios prisikėlė naujam gyvenimui, kurios buvo įrašytos į socialinės rizikos šeimų sąrašą, o dabar pavyzdingai augina vaikus, puikiai tvarkosi. Pagerbtos daugiavaikės medikų, mokytojų ir kitų profesijų atstovų šeimos, sportiškiausios bei sveikos gyvensenos būdą propaguojančios šeimos.

Apdovanoti šeimas pasiūlė seniūnijos ir Šv. arkangelo Mykolo parapija. Šiemet nebuvo įvardinta, kokia kategorija šeimų turi būti pasiūlyta. Tai – pačios aktyviausios ir bendruomeniškiausios šeimos, kurios yra pavyzdys kitoms. Ilgametis Šeimų šventės globėjas – Marijampolėje išrinktas Seimo narys Albinas Mitrulevičius (anksčiau – šviesios atminties Seimo narys Algis Rimas). Šiemet Savivaldybės administracijos atminimo dovanėlėmis, gėlėmis, apdovanotos vietos bendruomenėse pasižymėjusios šeimos. Padėkas ir atminimo dovanas joms įteikė Seimo narys Albinas Mitrulevičius, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Isoda, krašto apsaugos ministro Juozo Oleko padėkas įteikė jo padėjėjas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys Artūras Visockis.

Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamentas kartu su Šv. arkangelo Mykolo parapijos atstovais aptarė šventės detales bei organizacinius klausimus. Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras, Socialinės pagalbos centras, Marijampolės krašto samariečių bendrija, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytenio batalionas, Visuomenės sveikatos biuras, Šunskų seniūnija (seniūnas – Rimantas Lekeckas) bei kitos seniūnijos irgi prisidėjo prie šventės organizavimo.

Gražus bendradarbiavimas su Šv. arkangelo Mykolo parapija bei klebonu kun. Andriumi Šidlausku MIC jungia bendram tikslui – pagerbti šeimas, kaip svarbią instituciją, bendruomenės dalelę.

Daiva Pankauskienė,
Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento direktorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija