Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. birželio 3 d., Nr. 11 (254)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Gardine mirė Ukrainos katalikų vyskupas

Gardine netikėtai mirė 50 metų Ukrainos katalikų vyskupas, Kijevo-Žytomyro vyskupijos ordinaras Petras Malčukas OFM. Gegužės 24–26 dienomis vyskupas dalyvavo Baltarusijos nacionaliniame Eucharistiniame kongrese. Spėjama, kad mirties priežastimi tapo kardiologiniai sutrikimai. Vyskupo kūnas buvo rastas gegužės 27 dieną jo privačiame kambaryje.

P. Malčukas gimė 1965 m. liepos 17 d. Moldovoje. Baigęs vidurinę mokyklą ir atlikęs karinę tarnybą, 1986 metais įstojo į Latvijos kunigų seminarija Rygoje. 1989 metais prisijungė prie Mažesniųjų brolių pranciškonų. 1992-aisiais priėmė kunigystės šventimus, po to tęsė studijas Romoje, Popiežiškajame Antonianumo universitete, kur įgijo teologijos daktaro laipsnį. 1998–1999 metais jis dirbo Šv. Onos parapijos vikaru Polonėje. Ėjo svarbias pareigas Mažesniųjų brolių ordine Ukrainoje. 2008 metais popiežius Benediktas XVI paskyrė Petrą Malčuką OFM Odesos –Simferopolio vyskupu augziliaru, o 2011-aisiais Kijevo – Žytomyro vyskupu ordinaru, suteikdamas jam arkivyskupo ad personam titulą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija