Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. rugpjūčio 12 d., Nr. 15 (258)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Popiežiaus emerito Benedikto XVI kunigystės 65 metų sukaktis

popiežių emeritą Benediktą XVI
su kunigystės 65 metų sukaktimi sveikina
jo įpėdinis popiežius Pranciškus

Popiežius emeritas su savo
broliu prelatu Georgu Ratcingeriu

Vatikane, Apaštališkųjų rūmų Klemenso salėje, birželio 28 dieną vyko iškilmingas, bet kuklus renginys, skirtas 65-osioms popiežiaus emerito Benedikto XVI kunigiškos tarnystės metinėms. Dalyvavo popiežius Pranciškus ir apie 150 asmenų, iš kurių buvo apie 30 kardinolų, daugiausia Romos kurijos ir kitų bažnytinių institucijų vadovų ir darbuotojų. Tai buvo precedento neturintis įvykis, nes juk pirmą kartą Bažnyčios istorijoje Popiežius viešai sveikino dar gyvenantį savo pirmtaką, minintį garbingą sukaktį. Jau 89 metų sulaukusį Popiežių emeritą pasveikino Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektas kardinolas Gerhardas Miuleris (Gerhard Müller) ir Kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Andželas Sodanas, kurie irgi yra jo paskirtieji įpėdiniai tose pareigose. Iki išrinkimo 2005 metų konklavoje į apaštalo šv. Petro sostą popiežius Benediktas XVI, tuo metu kardinolas Jozefas Ratcingeris (Joseph Ratzinger), dar šventajam Jonui Pauliui II paskyrus vadovavo Tikėjimo mokslo kongregacijai ir kardinolų kolegijai. Jo dabartiniame kunigystės sukakties minėjime dalyvavo ir trejais metais vyresnis brolis prelatas Georgas Ratcingeris, kuris kunigu buvo įšventintas tą pačią dieną – 1951 metų birželio 29-ąją..

 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija