Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. rugpjūčio 12 d., Nr. 15 (258)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Naujojo Panevėžio vyskupo ingresas

Vyskupijos kunigų vardu Panevėžio
vyskupą Liną Vodopjanovą sveikina
kun. Simas Maksvytis
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Liepos 16-ąją 15 val. apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis ir Kupiškio dekanas kun. Mindaugas Kučinskas atlydėjo į Panevėžio Katedrą naująjį Panevėžio vyskupą Liną Vodopjanovą OFM. Jį pasitiko Katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis su relikvijoriumi. Naujasis vyskupas oficialiai pradėjo eiti Panevėžio vyskupo ordinaro pareigas. Šv. Mišių pradžioje, vadovaujant Vilniaus metropolitui arkiv. Gintarui Grušui, buvo atlikti vyskupo ingreso formalumai. Kun. Saulius Černiauskas perskaitė Popiežiaus bulę. Arkiv. Lionginas Virbalas SJ linkėjo Panevėžio vyskupijoje savo buvimu, veikla, žodžiu, šventimu daryti vis gyvesnį visų žmonių tikėjimą. Pagarbą ir klusnumą kunigų vardu pareiškė kun. Remigijus Kavaliauskas ir kun. Saulius Keras, o vienuolių – s. Jolita Šarkaitė ir s. Jūratė Marcinkevičiūtė. Kun. Simas Maksvytis sveikino vyskupijos kunigų vardu.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija