Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. rugpjūčio 12 d., Nr. 15 (258)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kauno arkivyskupas lankėsi globos namuose

Arkivyskupas Lionginas Virbalas
Šiluvos Dievo Motinos medalį įteikia
kun. Broniui Gimžauskui (antras
iš kairės). Kairėje – kun. Vytautas
Kazimieras Pesliakas, dešinėje –
kun. Jonas Survila
Loretos Valukonienės nuotrauka

Rugpjūčio 8 dieną Marijampolės specialiuose socialinės globos namuose lankėsi ir šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Globos namų kunigai emeritai, seserys vienuolės ir kiti globos namų gyventojai bei darbuotojai kartu su arkivyskupu meldėsi Šv. Dominyko intencija. Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas sakė atvykęs į globos namus su malonia misija ir nori įteikti kunigui jubiliatui Broniui Gimžauskui Kauno arkivyskupijos garbės ženklą – Šiluvos Dievo Motinos medalį – už nuoširdų ilgametį darbą pastoracijoje, kunigiškos dvasios puoselėjimą ir ištikimai einamas kunigiško pašaukimo pareigas. Šis apdovanojimas teikiamas už tikėjimo liudijimą savuoju gyvenimu bei ištikimą tarnystę Dievui ir Jo žmonėms, nusipelniusiems Kauno arkivyskupijos kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams. Pabaigoje arkivyskupas kunigui emeritui Broniui linkėjo gausios Viešpaties Dievo globos jo gyvenimo darbuose.

Žydra Brazaitienė

 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija