Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. rugpjūčio 26 d., Nr. 16 (259)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Nepamirštamos Pasaulio jaunimo dienos

Šilališkiai Pasaulio jaunimo dienose

Liepos 19 dieną 150 jaunuolių iš Telšių vyskupijos, 1500 piligrimų iš Lietuvos, ir net 2,5 mln. iš viso pasaulio pradėjo savo kelionę Krokuvon, į Pasaulio jaunimo dienas. Šilalės rajonui atstovauti teko garbė 20 piligrimų, suburtų iš Šilalės ir Kaltinėnų, kuriuos lydėjo seserys Darata ir Loreta bei mokytoja Aida. Lenkijon vykome kartu su Klaipėdos bei Tauragės piligrimais. Kelionėje dalyvavo ne tik seserys, bet ir Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios klebonas kan. Vilius Viktoravičius.

Pirmąją savaitę šilališkiai gyveno Balstogėje pas juos priėmusias šeimas. Pirmąsias dienas praleidome susipažindami su parapija, apsilankėme Kunigų seminarijoje bei muziejuje, susitikome su kitų šalių jaunimu. Dalyvavome šv. Mišiose bei vigilijoje Dievo Gailestingumo šventovėje, kurioje vyko vakarinės pamaldos. Trečioji diena prasidėjo kelione traukiniu į Sokolką, kur buvo aukojamos šv. Mišios. Šventojo vandens šventovėje klausėmės istorijos apie vietovę bei ten įvykusį stebuklą. Žiūrėjome meninę Kristaus kančios interpretaciją. Vakarop kepėme dešreles ant laužo, žaidėme futbolą, dainavome, meldėmės, giedojome bei susipažinome su dar daugiau ten atvykusių bendražygių.

Ketvirtąją dieną pradėjome šv. Mišiomis Koricinoje. Jos vyko net trimis kalbomis: lietuvių, lenkų bei italų. Po šv. Mišių piligrimai linksmai leido laiką žaisdami futbolą, tinklinį, lauko tenisą, plaukiojo baidarėmis bei vandens dviračiais. Paskui vykome į netoliese esančią sūrio gaminimo įmonę. Ten ne tik susipažinome su gamintojais bei gamybos procesu, bet turėjome galimybę ir paragauti įvairių sūrio gaminių. Vakare skubėjome atgal į Balstogę. Ten vyko koncertas.

Penktosios dienos rytmetį praleidome su svetingosiomis šeimomis, kurių namuose gyvenome. Po pietų vyko Balstogėje gyvenusių piligrimų iš įvairių šalių prisistatymai, prisistatėme ir mes. Renginį vainikavo Šlovinimo vakaras.

Kitą dieną atsisveikinome su svetingu miestu ir išskubėjome į aštuonių valandų kelionę Krokuvon susitikti su viso pasaulio jaunimu.

Krokuvoje mus ir kitus keliauninkus pasitiko savanoriai ir lydėjo visas likusias dienas. Po šv. Mišių likusį laiką praleidome susipažindami su nuostabiai gražiu miestu ir jaunimu iš viso katalikiškojo pasaulio. Turėdami laisvo laiko, lankėme įspūdingas bažnyčias, parkus, katedrą, muziejus. Vakaras buvo dar įspūdingesnis – Pasaulio jaunimo dienų atidarymas Bolonijos aikštėje. Paskui teko ilgai pastovėti spūstyse, kol pamažėle parkeliavome namo, nes dėl daugybės žmonių eismas buvo ,,užsikimšęs“.

Aštuntąją dieną jaunimas skubėjo į katechezę, kurią vedė Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas. Vakare – ilgai lauktas sutikimas su jaunimą mylinčiu Popiežiumi. Šeštadienio rytą visi išėjo į piligrimystės vietą. Šioje vietoje vakare, žvakių šviesoje, vyko vigilija su popiežiumi Pranciškumi. Po jos pasaulio piligrimai pasiliko visą naktį laukti Jaunimo dienų uždarymo. Sekmadienio rytą vyko Pasaulio jaunimo dienų uždarymo šv. Mišios. Joms vadovavo Popiežius, po jų visi pasaulio piligrimai keliavo į savo nakvynės vietas arba į namus. Pirmadienio rytą vykome tramvajumi į traukinių stotį, o iš jos devynias valandas keliavome į Balstogę. Čia jau mūsų laukė autobusas, vešiantis į Lietuvą.

Šilališkiai nuoširdžiai dėkoja juos parėmusiam Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonui kan. Algiui Genučiui, seserims Daratai (Šilalės progimnazijos mokytojai) ir Loretai. Nuoširdžią padėką reiškiame Šilalės rajono savivaldybei, o ypač – merui Jonui Gudauskui už finansinę 500 eurų paramą. Patirti įspūdžiai ir ateityje mus džiugins ir stiprins.

Jaunimo dienų dalyvė
Urtė Būdvytytė

Daratos Šlušnytės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija