Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. rugsėjo 9 d., Nr. 17 (260)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

300 kilometrų pėsčiomis į Aušros Vartus – pusė tūkstančio maldininkų iš Lenkijos

Maldininkai iš Lenkijos ir Baltarusijos
prie Aušros Vartų Vilniuje

Maldininkai iš Lenkijos ir Baltarusijos
eina į Vilnių, Aušros Vartus

Rugpjūčio 24 dieną Vilnių pasiekė beveik pusė tūkstančio maldininkų, pėsčiomis iš Balstogės per Gardiną nuėjusių daugiau nei 300 km. Ekumeniniame piligriminiame žygyje kartu keliavo Balstogės vyskupas augziliaras Henrykas Ciereška (Henryk Ciereszko), aštuoni kunigai, šeši klierikai ir 15 seserų vienuolių.

Piligriminio žygio dalyviai pasikeisdami ant pečių nešė relikvijorių su pal. kun. Mykolo Sopočkos relikvija, ją padovanojo Vilniaus arkivyskupijos Jašiūnų Šv. Onos parapijai. Šiltai pabendravę ir pasimeldę su Jašiūnų parapijiečiais piligrimai nužygiavo paskutinius kelionės kilometrus ir pasiekė tikslą – Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčią. Prie paveikslo šv. Mišias aukojo vysk. H. Ciereška.

Žygio vadovas kun. Lukašas Žukas (Łukasz Żuk) maldininkus iš įvairių Lenkijos vietų ir Baltarusijos kvietė ir kitąmet dalyvauti jau 25-ąjį kartą vyksiančioje piligrimystėje iš Balstogės į Aušros Vartus, kuri sutaps su 90-osiomis Aušros Vartų Gailestingumo Motinos karūnavimo metinėmis.

Pagal vilnensis.lt
Nuotraukos iš archibial.pl

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija