Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. rugsėjo 9 d., Nr. 17 (260)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Pirmojo Telšių vyskupo minėjimas jo gimtajame rajone

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus
kunigų seminarijos prefektas
kun. Andriejus Sabaliauskas
šventina paminklą vyskupui Justinui
Staugaičiui jo tėviškėje, Tupikų kaime

Paminklą atidengia (iš kairės):
Šakių rajono savivaldybės meras
Juozas Bertašius, Švietimo,
mokslo ir kultūros komiteto
pirmininkas Raimundas
Paliukas, Žvirgždaičių
seniūnas Algimantas Baubonis

Praėjusį šeštadienį Šakių rajone buvo paminėtos Lietuvos Tarybos nario, Nepriklausomybės Akto signataro, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko, vysk. Justino Staugaičio 150-osios gimimo metinės. Renginys prasidėjo Lekėčiuose, kur jis prieš 100 metų klebonavo, paskui Žvirgždaičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas, kan. Andriejus Sabaliauskas ir Šakių klebonas kun. Vytautas Antanas Matusevičius aukojo šv. Mišias. Pasibaigus joms, renginio dalyviai pasimeldė prie vyskupo tėvų ir artimųjų kapo. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas drauge su Šakių rajono meru Juozu Bertašiumi ir Žvirgždaičių seniūnu Algimantu Bauboniu signataro tėviškėje Tupikų kaime atidengė atminimo akmenį, o jį pašventino kan. Andriejus Sabaliauskas. Vėliau Zanavykų muziejuje (Zyplių dvare) buvo atidaryta Seimo kanceliarijos parengta paroda, skirta vysk. J. Staugaičio jubiliejui, vyko konferencija. Joje pranešimus skaitė prof. Stasys Vaitiekūnas, dr. Artūras Svarauskas ir dr. Arvydas Vidžiūnas. Pirmojo Telšių vyskupo minėjimo renginiai šį rudenį vyks Seime, Marijampolėje, Telšiuose, Seinuose, kur kunigų seminarijoje mokėsi vysk. J. Staugaitis, kitose Lietuvos ir Lenkijos vietose, susijusiose su vysk. Justino Staugaičio, kaip politiko ir dvasininko, veikla.

Išsamiau apie tai skaitykite „XXI amžiuje“.

Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija