Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. rugsėjo 23 d., Nr. 18 (261)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Vėliava su Šiluvos Dievo Motinos atvaizdu – Vašingtono bazilikai

Kauno arkivyskupas Lionginas
Virbalas įteikia vėliavą su Šiluvos
Dievo Motinos atvaizdu Lietuvos
Vyskupų Konferencijos delegatui
užsienio lietuvių sielovadai
prel. Edmundui Putrimui
Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

Spalio 9 dieną nacionalinėje Vašingtono Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje bus minimas joje įkurtos Šiluvos koplyčios 50-metis. Jai, sveikindamas su sukaktimi, Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas padovanojo vėliavą su Šiluvos Dievo Motinos atvaizdu, sukurtą dailininkės Silvijos Knezekytės. Kauno arkivyskupijos dovana įteikta švenčiant didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje čia su grupe Europos šalyse lietuviams tarnaujančių kunigų apsilankiusiam LVK delegatui užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundui Putrimui, kurio iniciatyva 2014 m. spalio 5 d. buvo įsteigtas Šiluvos koplyčios Vašingtone jubiliejaus komitetas. Šilinių atlaiduose kasmet meldžiamasi ir už išeivijos lietuvius, kurie niekada nepamiršo savo tėvynės, jos žmonių, nuolat palaiko malda ir aukomis. Ši vėliava – dvasinės dviejų šventovių giminystės ženklas, niekada nenutrūkstančių mūsų dvasinių ryšių su tautiečiais, kuriuos įkvepia, palaiko ir laimina pati Mergelė Marija, simbolis.

Bazilika Vašingtone yra pagrindinė JAV katalikų šventovė, joje įrengta daugiau kaip 70 tautų ar kraštų koplyčios. Viena didžiausių ir pirmųjų, įrengtų pagrindinėje bazilikos dalyje, – lietuvių aukomis pastatyta Šiluvos koplyčia. Ją konsekravo vyskupas Vincentas Brizgys 1966 m. rugsėjo 3 d. suteikdamas Šiluvos Dievo Motinos titulą. Koplyčią puošia garsių lietuvių menininkų – Vytauto Kašubos (jis yra Marijos su Kūdikiu skulptūros autorius), Vytauto Kazimiero Jonyno ir kitų darbai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija