Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. gruodžio 2 d., Nr. 23 (266)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Gailestingumo darbuotojai ir savanoriai šventė Gailestingumo jubiliejaus dieną

Lapkričio 14 dieną Vilniuje, per Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidus, apie 700 gailestingumo darbuotojų ir savanorių susirinko švęsti savo Gailestingumo jubiliejaus dieną. Susirinko žmonės, dirbantys ir padedantys ligoniams, neįgaliesiems, seniems žmonėms globos įstaigose ar namuose. Atvyko darbuotojų ir savanorių iš kūdikių, vaikų globos namų, dienos centrų, šeimynų atstovų. Renginyje dalyvavo ir tie, kurie darbuojasi Bažnyčios karitatyvinėse veikloje.

Vilniaus Arkikatedroje arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas dėkojo už Gailestingumo darbuotojų ir savanorių atliekamą tarnystę tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, ir akcentavo, kad būtent į Gailestingumo darbus popiežius Pranciškus kreipė mūsų dėmesį visus šiuos metus. „Artumas, nuoširdumas ir gerumas yra labai reikalingi šiandien. Ačiū Jums, kad tuo nuolat dalijatės gerumu“, – kalbėjo arkivyskupas. Ganytojas kvietė nuolat semtis Dievo malonių, kad pakaktų jėgų ir ištvermės kasdienėje tarnystėje.

Kun. Ričardas Doveika kalbėjo apie iššūkių kupiną žmogaus, kuris daro gailestingumo darbus, tarnystę. Kunigas kvietė pirmiausia atpažinti net ir labiausiai suvargusio žmogaus kilnumą, būti su juo ir padėti jam įveikti patiriamas problemas. Anot kalbėtojo, didžiausia problema yra abejingumas, kuriuo persismelkusi mūsų visuomenė. Kunigas perspėjo apie tykančius pavojus, dažnai norisi sulaukti padėkos, pagarbos; vieni žmonės įvertina ir džiaugiasi žmogumi, darančiu gailestingumo darbus, o kiti menkina. Kad pavyktų išlaikyti savo apsisprendimo tarnauti kitiems kryptį, kunigas kvietė panardinti savo „šaknis“ Dievo malonės šaltiniuose. Kun. R. Doveika baigė šv. Motinos Teresės malda: „Lai šiandien Jumyse būna ramybė. Tikėkite Dievu, kad Jūs esate būtent ten, kur turite būti. Niekados nepamirškite begalinių galimybių, kurios gimsta iš tikėjimo. Naudokitės gautomis dovanomis ir gautą meilę siųskite toliau. Tvirtai žinokite, kad esate Dievo vaikai. Tegu šita tikrovė įsismelkia į Jūsų kaulus ir suteikia Jūsų sielai laisvę dainuoti, šokti, garbinti ir mylėti. Ji yra duota mums visiems“.

Gailestingumo metų koordinatorius Vilniaus arkivyskupijoje kun. Mariušas Maršalekas (Mariusz Marszalek) papasakojo, kas yra Gailestingumo jubiliejus, kodėl atvertos Gailestingumo durys, kaip pasinaudoti jų teikiamomis malonėmis, pelnyti atlaidus. Kunigas pristatė, kodėl Vilnius vadinamas Gailestingumo miestu, kalbėjo apie šv. seserį Faustiną, pagal jos regėjimus nutapytą Gailestingojo Jėzaus atvaizdą. Kunigas Mariušas pakvietė visus susirinkusius piligrimystei į Gailestingumo šventovę, Faustinos namelį Antakalnyje, Rasose esantį Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną ir kitas su šv. Faustina susijusias vietas.

Dalyviai, gavę Vilniaus žemėlapį ir piligriminių vietų aprašymus, leidosi į savarankišką piligrimystę po Vilnių – Gailestingumo miestą. Paskirtose vietose jų laukė žmonės, kurie detaliau papasakojo ir pavedžiojo po lankomus objektus. Susirinkusieji turėjo galimybę atlikti išpažintį ir eiti pro Gailestingumo duris Aušros Vartuose.

Gailestingumo darbuotojų ir savanorių jubiliejų vainikavo šv. Mišios Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje. Joms vadovavo arkivyskupas G. Grušas. Šv. Mišiose giedojo jungtinis Gailestingumo darbuotojų ir savanorių choras, kurį subūrė Vilniaus „Caritas“. Šv. Mišių pamoksle arkivyskupas priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius apie tai, kas buvo Gailestingumas Motinai Teresei: „Gailestingumas buvo druska, suteikianti skonį kiekvienam jos darbui, ir buvo šviesa, praskaidrinanti sutemas tiems, kurie neturėjo net ašarų, kad verktų dėl savo skurdo ir kančios“. Arkivyskupas kalbėjo: „Kiekvienas iš Jūsų gerai žinote kasdienį savo įstaigos darbą, problemas ir pasiekimus. Kartais gali apimti jausmas, kad kasdieniai Jūsų darbai yra nesvarbūs, o Jūsų indėlis per mažas ką nors pakeisti. Tačiau pažiūrėkite aplinkui, kiek Jūsų šiandien yra. Įsivaizduokite Lietuvą be kasdienio kiekvieno Jūsų ir Jūsų bendradarbių indėlio: jei staiga neliktų slaugos, senelių, neįgaliųjų, našlaičių globos, niekas nesirūpintų stokojančių maistu, drabužiais, negydytų ligonių, neišklausytų praradusių viltį, – Jūsų kasdienis, bet konkretus indėlis, palaiko mūsų visuomenę“. Arkivyskupas kvietė visus susirinkusiuosius būti Gailestingumo apaštalais. Jis ragino ne tik daryti Gailestingumo darbus patiems, bet kviesti ir kitus savanoriauti, savanoriškai prisidėti prie gailestingumo darbų. „Mūsų visuomenei, Lietuvai ir visai Kristaus bažnyčiai to reikia“, – kalbėjo arkivyskupas. Jis ragino būti ištvermingus, priimti į savo gyvenimą Dievo gailestingumo malonę ir būti Jo pavyzdžiu gailestingiems.

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ drauge su maltiečiais organizuota Gailestingumo jubiliejaus diena Gailestingumo darbuotojams ir savanoriams baigėsi agape Šv. Teresės bažnyčios kriptoje, kurioje visi vaišinosi maltiečių sriuba.

Vilnensis.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija