„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.1 (294)

2017 m. sausio 13 d.


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Gyvybės gynėjų viltys dėl Donaldo Trampo prezidentavimo

Mindaugas Buika

Trys žymūs niujorkiečiai: arkivyskupas
kardinolas Timotis Dolanas (centre),
JAV prezidentas respublikonas
Donaldas Trampas ir jo varžovė
demokratė Hilari Klinton

Vienas žymiausių JAV Katalikų Bažnyčios hierarchų Niujorko arkivyskupas kardinolas Timotis Dolanas (Timothy Dolan) priėmė išrinktojo šalies prezidento respublikono Donaldo Trampo (Donald Trump) kvietimą dalyvauti platų susidomėjimą turėsiančioje jo inauguracijoje, kurioje pristatys Evangelijos skaitinį su invokacine malda. „Esu pagerbtas pakvietimu pasiūlyti Šventojo Rašto skaitinį būsimoje prezidento inauguracijoje, – pripažino savo pareiškime kardinolas T. Dolanas dėl sausio 20 dieną sostinėje Vašingtone rengiamos iškilmės. – Žvelgdamas į priekį prašau Visagalio Dievo įkvėpti ir vadovauti mūsų naujajam Prezidentui ir laiminti mūsų didžiąją tautą“. Katalikų žiniasklaidoje  publikuotose pastabose atsiliepdamas į rinkimų kampanijos metu D. Trampo išreikštus palankius pažadus tikintiesiems, kardinolas pripažino, kad turi viltį dėl galimo bendradarbiavimo su naująja administracija, ypač gyvybės klausimais.


Prancūzijoje už abortų „skaitmeninį kliudymą“ – dveji metai kalėjimo

Bažnyčia giliai susirūpinusi dėl Prancūzijos vyriausybės ketinimo įvesti įstatymą, baudžiantį už „skaitmeninį kliudymą“ nutraukti nėštumą. Bažnyčios būgštavimus laiške Prancūzijos prezidentui Fransua Olandiui (Francois Hollande) išsakė Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Žoržas Pontjė (Georges Pontier). Gruodžio 1 dieną Nacionalinė asamblėja svarstė įstatymo projektą, kuriuo pritarta įstatymiškai persekioti Prancūzijoje sukurtas interneto svetaines, suteikiančias nėščioms moterims erdvę laisvai bendrauti ir pasisakyti. Jos dabar yra kaltinamos „tyčiniu klaidinimu, bauginimu, psichologiniu ir moraliniu spaudimu su tikslu atkalbėti nuo nėštumo nutraukimo“. Įstatymas priimtas po pirmojo skaitymo, socialistų bloko daugumos balsais. Respublikonai ir krikščionys demokratai balsavo prieš. Pagal šį įstatymą pažeidėjui gresia dveji metai kalėjimo arba 30 tūkst. eurų bauda. Gruodžio 7 dieną Senate vyks antrasis balsavimas, bet jis įstatymo užblokuoti negali, o tik atidėti pataisų svarstymą. Galutinis balsavimas vyks vasario pabaigoje.


„Gender“ ideologija žeidžia katalikiškų mokyklų tapatybę Kanadoje

Kanados Albertos apskrities katalikiškos mokyklos susidūrė su staigmena – „Gairėmis apie skirtingas lytines orientacijas, tapatybes ir išraiškas gerbiančios mokymosi aplinkos kūrimą“. Jos parengtos prieš gerą pusmetį rinkimus laimėjusios kairiosios NDP partijos iniciatyva, be deramų konsultacijų. Albertos apskrityje yra daugiau kaip 400 katalikiškų mokyklų, kurias lanko per 160000 mokinių.

Šios gairės yra išgryninta „gender“ ideologijos išraiška. Jose skelbiamas radikalaus individualizmo principas, jog „susitapatinimas (self-identification) yra vienintelis individo lytinės orientacijos, tapatybės ar išraiškos matas“. Panašiai yra rekomenduojama mokyklos blankuose ar laiškuose atsisakyti „tėvas“, „motina“, „jis“ ar „ji“, naudojant labiau „neutralias“ ir „nedalijančias“ kalbos formas. Tačiau nepatikslinama, kokiu būdu garantuojama pagarba visoms „tapatybėms“, kai tėvą ar motiną patariama vadinti kitaip. Greta įrašytas punktas nurodo, jog mokyklos personalas neturėtų tėvams pranešti apie pastebėtus jų vaiko polinkius, negavus tiesioginio paties vaiko leidimo. Mokyklos raginamos remti steigimą gėjų asociacijų, kurios padėtų tokių polinkių mokiniams save išreikšti, jaustis gerai ir saugiai.


Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio kongresas

Lapkričio 26 dieną Vilniuje vyko Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio X kongresas. Jis prasidėjo šv. Mišiomis Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje. Jas aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo kunigai Algirdas Petras Kanapka (Skardupių parapijos klebonas) ir Alvydas Vaitkevičius iš Plungės. Po to delegatai ir svečiai ėjo posėdžiauti į netoliese esančią Vilniaus miesto savivaldybės rūmų salę.

Kongresui pirmininkavo kun. A. P. Kanapka, Audra Šimėnienė ir Vytautas Turčinavičius, sekretoriavo gyd. Alfredas Čiučiurka. Kongrese dalyvavo 80 žmonių, iš jų 30 svečių. Sugiedojus Lietuvos himną, susirinkusiuosius pasveikino Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Jis perdavė Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo sveikinimą ir pranešimą, kad, Vatikanui leidus, pradėta pirmojo blaivybės apaštalo Lietuvoje kunigo Ignaco Štacho (1797–1854) beatifikacijos byla. Kun. I. Štachas, Šiaulių klebonas, dar prieš vyskupą M. Valančių kūrė blaivystės brolijas.


Kodėl paaugliai fiziškai neaktyvūs?

Fiziškai aktyvūs tik 50,9 proc. paauglių, o kiti neturi motyvacijos, noro ir laiko judėti, be to, jie menkai suvokia fizinio aktyvumo naudą. Aktyviai leisti laisvalaikį neskatina ir didelis atstumas tarp mokyklos ir namų, menka pasiūla užsiimti patrauklia fiziškai aktyvia veikla, – tai nustatė Higienos instituto specialistai, apklausę 2962 13–14 metų paauglių tėvus ar globėjus šešiose šalies savivaldybėse – Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Druskininkų, Rokiškio ir Varėnos rajonų. Specialistai siekė išsiaiškinti, kokie veiksniai galėtų paskatinti mokinius judėti.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad reguliarus fizinis aktyvumas yra viena esminių geros sveikatos ir gerovės prielaidų. Jis naudingas psichikos sveikatai – mažina nerimo, depresijos atsiradimo tikimybę. Fizinis aktyvumas padeda palaikyti normalią kaulų ir raumenų funkciją, jis siejamas ir su kita sveikatai palankia elgsena, ypač sveika mityba, nerūkymu. Mokyklinio amžiaus vaikams judėti naudinga, nes pagerėja gebėjimas susikaupti, o tai turi teigiamos įtakos mokymuisi. Be to, vaikystėje išsiugdytas įprotis būti fiziškai aktyviam formuoja ir suaugusiojo gyvenseną, o fizinis pasyvumas yra vienas iš keturių svarbiausių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos, antrojo tipo diabeto, storosios žarnos vėžio rizikos veiksnių ir dažniausiai tiesiogiai siejamas su nutukimu. Nutukusių žmonių vis daugėja. Įrodyta, kad antsvoris gali būti ne tik fizinio pasyvumo pasekmė, antsvorio turintys vaikai ir paaugliai yra mažiau fiziškai aktyvūs.


Šiaurės Airijoje surinkti 300 tūkst. parašų, reikalaujantys nelegalizuoti abortų

Šiaurės Airijos parlamentui šią savaitę įteikta peticija, kurią pasirašė 300 tūkstančių Šiaurės Airijos gyventojų, reikalaujančių ir toliau saugoti negimusių kūdikių gyvybes bei nekeisti dabar regione galiojančių abortus draudžiančių įstatymų. Tai – daugiausiai parašų surinkusi kada nors šiam parlamentui įteikta peticija. Teigiama, jog visi ją pasirašę asmenys gyvenamąją vietą yra registravę Šiaurės Airijoje, o anksčiau organizacijos Amnesty International surinkti 45 tūkst. parašų dėl abortų legalizavimo buvo surinkti ne vien iš Šiaurės Airijoje gyvenančių asmenų.

Parašai po skirtingas pozicijas atspindinčiomis peticijomis pradėti rinkti, kai Šiaurės Airijos vykdomoji valdžia pradėjo svarstyti galimus įstatymo pakeitimus, legalizuojančius abortus kūdikio apsigimimo atveju. Svarstymui suburta darbo grupė ministrams savo išvadas pristatė, tačiau jos dar nebuvo paviešintos visuomenei.


Popiežiaus raginimas sveikatos apsaugos darbuotojams

Neseniai Vatikane vyko XXXI Popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų tarybos surengta tarptautinė konferencija, kurios tema – „Už sveikatos apsaugos kultūrą – priimančią ir solidarią, tarnaujančią asmenims, kurie kenčia nuo retų patologijų ir apleistų tropinių ligų“. Į konferencijos dalyvius, kvalifikuotus ekspertus iš įvairių pasaulio šalių Popiežius kreipėsi pasiųsdamas žinią, kurioje priminė, kad, jei žmogaus vertingumas yra išskirtinumas, išplaukia iš to, kad kiekvienas asmuo, ypač kenčiantis galbūt ir nuo retos ar apleistos ligos, turi būti priimtas, juo rūpinamasi ir, jei įmanoma, jis turi būti pagydytas. Pasak popiežiaus Pranciškaus, veiksmingai kovoti su retomis patologijomis ir apleistomis tropinėmis ligomis reikia ne tik kvalifikuotų sveikatos priežiūros darbuotojų įgūdžių, bet įvairių faktorių ir administracinių bei politinių sprendimų. Kiekvienos iniciatyvos pagrindas turi būti laisvas ir drąsus troškimas išspręsti globalias sveikatos priežiūros problemas ir tam reikalinga tikra „širdies išmintis“.


Po šimtatūkstantinių protestų Meksikoje atmestas siūlymas įteisinti vienalytes „santuokas“

Lapkričio pradžioje Meksikos Kongreso konstitucinių reikalų komitetas nusprendė atmesti šalies prezidento siūlymą visose valstijose legalizuoti tos pačios lyties „santuokas“. Už prezidento Pena Nieto siūlymo atmetimą balsavo 19 komiteto narių, prieš – 8, dar vienas susilaikė. Šis siūlymas privertė meksikiečius visoje šalyje rengti demonstracijas, į kurias susirinko iki tol neregėti skaičiai žmonių. Rugsėjį šimtai tūkstančių meksikiečių išėjo į gatves ir pareikalavo gerbti vaikų teisę turėti mamą ir tėtį. Protestams prieš tos pačios lyties „santuokų“ įteisinimą susikūręs Nacionalinis frontas už šeimą, kurį sudaro šimtai bendrai veiklai susijungusių nevyriausybinių organizacijų, pareiškė, jog šis komiteto sprendimas „parodo, kad, kai pilietinės organizacijos tvarkingai, taikiai ir atsakingai susiorganizuoja, gali kryptingai lemti viešosios politikos sprendimus, formuojančius bendrąjį gėrį“.


Belgijoje eutanazijos atvejų padaugėjo beveik 8 kartus

Per dešimt metų, nuo 2003 iki 2013-ųjų, eutanazijų skaičius Belgijoje išaugo beveik aštuonis kartus. Be to, paaiškėjo, kad eutanazija vis dažniau atliekama asmenims, kurie neserga mirtina liga. Kaip teigiama Reuters paviešintoje Nacionalinio eutanazijos kontrolės komiteto statistikoje, 2003 metais eutanazija buvo atlikta 235 žmonėms, o 2013 metais – jau 1807 žmonėms, tai Belgijoje sudaro 1,7% visų mirčių. Statistika parodo, jog tarp asmenų, kuriems atlikta eutanazija, smarkiai išaugo jokia mirtina liga nesergančių žmonių skaičius. Įstatymai Belgijoje leidžia eutanaziją neišgydoma liga sergantiems asmenims, tačiau ši liga neprivalo būti mirtina.


Mokytojas Kanadoje atleistas už oponavimą abortams – tam užteko mokinės skundo

Mokytojas Kanados Britų Kolumbijos provincijoje atleistas po to, kai viena iš jo mokinių pasiskundė, kad teisės pamokos metu jis išreiškė savo opoziciją abortams. Atleistas mokytojas teigia dvyliktokams įvardinęs savo poziciją tik tam, kad pagrįstų bendresnį teiginį, jog dažnai gali egzistuoti skirtumas tarp asmeninės moralės ir teisės – štai jis mano, kad abortas yra blogai, tačiau įstatymai dažnai skiriasi nuo mūsų asmeninių nuomonių. Iškart po pamokos viena iš mokinių nuėjo pas mokyklos administraciją ir pareiškė, jog mokytojo žodžiai privertė ją jaustis „nesaugiai“. Tuomet administracija mokytoją iškvietė pasikalbėti, kur jam buvo pareikšta, kad ant plauko pakibo jo darbas mokykloje. Vyro teigimu, administracija negalėjo tiksliai apibrėžti, kuo jis nusikalto, tačiau leido suprasti, jog jo atsiprašymo neužteks, kad nebūtų atleistas. Jam buvo pasakyta, kad nors yra geras mokytojas, mokinių „saugumas“ yra svarbiau. Galiausiai, vyras turėjo iškęsti kritikos sesiją, vykusią jo mokinių akivaizdoje, kuomet mokyklos administracijos atstovai bei jį apkaltinusi mokinė išvardino, kuo jis nusikalto, ir nurodė, kaip jis turėtų pasikeisti. Nors mokytojas, stovėdamas prieš visą klasę, atsiprašė, tačiau vis tiek buvo atleistas iš darbo.


Britų porai neleista įsivaikinti dėl išsakytos pozicijos, jog vaikui reikia mamos ir tėčio

Sutuoktiniams Didžiojoje Britanijoje neleista įsivaikinti dviejų laikinai globotų vaikų dėl to, kad prasitarė, jog vaikui reikia mamos ir tėčio, o ne vienos lyties „tėvų“. Krikščionys sutuoktiniai globojo vaikus jau beveik metus ir ėmė ieškoti galimybės juos įsivaikinti. Tačiau socialinė darbuotoja jiems pranešė, kad vaikus planuoja įsivaikinti homoseksualų pora. Nustebę sutuoktiniai paklausė, ar socialinė darbuotoja juokauja, ir išreiškė savo poziciją, kad vaikams reikia mamos ir tėčio. Sutuoktinių teigimu, jie tai padarė ramiai, kalbėdami mandagiu tonu. Tačiau praėjus vos dviem dienoms nuo pokalbio socialinė darbuotoja atmetė jų prašymą ir pareiškė, kad jis nebus svarstomas dėl „nerimą keliančios sutuoktinių nuomonės apie gėjų poras“. Apžvalgininkų teigimu, šis sprendimas rodo, kad Britanijoje žmonėms gali būti neleidžiama įsivaikinti vaikų jau ir todėl, kad jie pripažįsta tik prigimtinę šeimą.


Olandijoje eutanazija atliekama jau ir alkoholikams

Olandijoje vis augantis diagnozių, nuo kurių kenčiantiems asmenims galima atlikti eutanaziją, ratas dabar jau įtraukia ir alkoholizmą. Šalies žurnale „Linda“ pasirodęs žurnalisto Marcelio Langedijko straipsnis pasakoja, kaip eutanazija buvo atlikta jokia mirtina liga nesirgusiam jo alkoholikui broliui Markui. Po aštuonerius metus trukusios kovos su alkoholizmu Markas nusprendė, kad jam jau gana. Jis turėjo du vaikus, tačiau jo santuoka subyrėjo. Marku rūpinosi tėvai, jis jautė didžiulį šeimos palaikymą, tačiau niekaip negalėjo nustoti gerti. Galiausiai jis paprašė eutanazijos. Pasirodo, kad Nyderlanduose tokį asmenį jau galima laikyti atitinkančiu kriterijus eutanazijos atlikimui. Klinikos darbuotoja juoda suknele ir sportiniais batais atvyko suleisti Markui mirtinos injekcijos. Ji patvirtino jo sprendimą ir suleido tris dozes. Greitai jis mirė. Kaip rašo Mercatornet.com žurnalistas Maiklas Kukas (Michael Cook), „Marko mirtis parodo, kiek mažai pasaulis žino apie tikruosius eutanazijos atvejus, kurie gerokai skiriasi nuo sterilių politikų kalbų. Ar tai – ne dar vienas atvejis, kai visuomenė apleidžia žmogų, kuris apleido save? Kas toliau? Ar Nyderlanduose nuo narkotikų priklausomi žmonės bus skatinami pasirinkti „pigiausią kada nors vykdytą narkotikų reabilitacijos programą“? Tik vienas adatos dūris ir tu „pagydomas“ amžiams...“


Saugaus eismo rezultatai šalies keliuose – geriausi per 64 metus

Lietuvos keliuose pernai buvome gerokai saugesni. Statistikos duomenimis, 2016 metais šalies keliuose žuvo 189 eismo dalyviai, arba 53 eismo dalyviais (21,9 proc.) mažiau nei 2015 metais. Tai – geriausias pasiekimas nuo 1952 metų – tais metais šalies keliuose žuvo 180 žmonių.

Šiems rezultatams įtakos turėjo kelių infrastruktūros tobulinimas, intensyvus saugaus eismo priemonių diegimas, sustiprinta Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidėjų kontrolė ir aktyvi švietėjiška veikla.

Praėjusiais metais rekonstruota daugiau nei 250 avaringų ruožų, kuriuose įrengtos įvairios saugų eismą gerinančios priemonės (žiedinės sankryžos, atitvarai ir t. t.), nutiesta ar rekonstruota 14,60 km pėsčiųjų ir dviračių takų, pertvarkyta 17 avaringų sankryžų, iš kurių 6 perdarytos į žiedines, valstybinės reikšmės kelių ruožuose gyvenviečių teritorijose įdiegtos 198 inžinerinės greičio mažinimo priemonės (trapecinės, sinusoidinės formos greičio mažinimo kalneliai, trasos iškreivinimai, „miesto vartai“).


Kas trečias Lietuvos vaikas gimsta Vilniuje!

Baigiantis 2016 metams, sostinės savivaldybė suskaičiavo, kiek paaugo Vilnius – pernai mieste gimė apie 1000 vaikų daugiau, palyginti su pastarųjų kelerių metų gimimų skaičiumi – sostinės civilinės metrikacijos skyriuje 2016 metais užregistruoti net 11 554 gimimai, 2015 metais – 10 533, 2014 metais – 10 599. Visoje Lietuvoje per šiuos metus registruoti kiek daugiau nei 37 tūkst. gimimai, tad Vilniuje gimsta kas trečias Lietuvos vaikas! Daugiausiai vaikų mieste gimė gegužės, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Berniukų gimė maždaug trimis šimtais daugiau nei mergaičių.

 
 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija