„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.3 (296)

2017 m. kovo 17 d.


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Popiežius apie šviesą ir šešėlius sveikatos apsaugoje

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus guodžia ir laimina
skirtingo amžiaus neįgaliuosius

Nerimą kelianti statistika

Popiežiaus Pranciškaus mintis apie šviesą ir šešėlius šiuolaikinėje sveikatos apsaugoje paskatino apžvelgti nerimą keliantys statistiniai duomenys. Tai, kad Lietuva pirmauja pasaulyje gyventojų skaičiaus mažėjimu, kasmet prarasdama daugiau kaip 1 proc. gyventojų, sąlygoja ne tik didelė migracija ir mažas gimstamumas, bet ir rekordinis mirtingumas, kuris atspindi medicinos problemas. Beje, ši padėtis būdinga visam vadinamajam posovietiniam Rytų Europos regionui, kuris tuo atžvilgiu dabar lygiuojasi į varganas Afrikos šalis. Štai penkiolika pasaulio valstybių, kuriose 2016 metais mirčių skaičius buvo didžiausias skaičiuojant 1000 gyventojų: 1. Lesotas (14,9); 2. Bulgarija (14,5); 3. Lietuva (14,5); 4. Ukraina (14,4); 5. Latvija (14,4); 6. Gvinėja-Bisau (14,1); 7. Čiadas (14,0); 8. Afganistanas (13,7); 9. Serbija (13,6); 10. Rusija (13,6); 11. Centrinė Afrikos Respublika (13,5); 12. Svazilendas (13,4); 13. Botstvana (13,3); 14. Baltarusija (13,3); 15. Somalis (13,3).


Kai žmonės pasidaro bepročiai

2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873–1962) kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju. Lietuvos vyskupai ganytojiškuoju 2016 m. gruodžio 24 d. laišku 2017 metus paskelbė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais. Jų šūkis – „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32). Arkiv. T. Matulionio beatifikacijos iškilmės vyks birželio 25 dieną Vilniuje, Katedros aikštėje, 14 val.

Dvasinę arkiv. T. Matulionio didybę ir meilę Lietuvai parodo jo ganytojiškasis laiškas „Apie kovą su girtavimu“, pasirašytas 1944 m. gegužės 28 d. Ganytojo pamokymai buvo svarbūs ir išlieka ypač aktualūs iki mūsų dienų. Jis ne tik parašė laišką, bet prie jo prijungė ir labai konkrečią, detalią instrukciją, kaip vykdyti blaivinimo darbą, ypač tarp jaunimo.


Mokslo ir praktikos sintezė svarbi žmonėms

Prof. habil. dr. Povilas DOMEIKA

Mintys, perskaičius prof. Jurgio BRĖDIKIO knygą „Kitokiu žvilgsniu“ (V., Santara, 2015, 272 p.).

Trys didieji žmonės – N. Kopernikas, K. Kolumbas ir L. Pačiolis – pakeitė pasaulį (O. Špengler).

Jei norite, kad galva ir kūnas pasveiktų, pradėkite gydyti sielą. Gydymą... reikia skatinti... tinkamais žodžiais (Platonas).

Iškilusis mūsų tautos poetas Justinas Marcinkevičius, be įsimintinų poezijos posmų, yra mums palikęs nesenstančią mintį: „Mes turime palikti nors kokį savo buvimo ženklą“. Skirtingų profesijų žmonės stengiasi įprasminti savo triūsą, t.y. sukurti tą poeto minėtą ženklą, kad juo galėtų pasinaudoti būsimosios žmonių kartos. Prasminga ir kita šio šviesuolio mintis: „Reikia atsigręžti atgal, kad pamatytum, kiek nuėjai ir ar iš viso eini“.

Lietuvos MA tikrasis narys, akademikas, Lietuvoje ir užsienio šalyse žinomas kardiochirurgas, biomedicinos mokslų habil. dr., prof. Jurgis Brėdikis, tarsi atsiliepdamas į poeto mintis, ir toliau nerimsta, negali būti be darbo, kaip yra sakęs, parašė turiningą ir nesunkiai suprantamą monografiją „Kitokiu žvilgsniu“ (2015). Tiesa, autorius savo kūrinio neįvardino monografija. Mano žvilgsniu, ji iš esmės tenkina monografijai keliamus formaliuosius reikalavimus. Joje apibendrinta ilgametė profesoriaus mokslinių tyrimų ir praktikos patirtis. Autorius panaudojo savo ir užsienio autorių publikacijas bei naujausius mokslo pasiekimus. Ši monografija – daugelio susijusių mokslo šakų sintezė: kvantinės fizikos, holografijos, virpesių rezonanso, ląstelių DNR, informacinės komunikacijos ir kt.


Būtina pertvarkyti paliatyviąją pagalbą

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijus Verygos nuomone, būtina dabar galiojančios paliatyvios pagalbos sistemos peržiūra ir nauji pažangūs sprendimai. Tai ministras pabrėžė susitikime su Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) atstovais. Pasak ministro, kol kas pažangūs metodai nėra pasiekę paliatyviosios pagalbos, galioja prieš dešimtmetį nustatyta tvarka.  „Beveik trečdaliui onkologinių ligonių paliatyvioji pagalba yra itin svarbi ir būtina.  Pažanga šioje srityje vyksta pakankamai lėtai. Todėl manau, kad tikslinga būtų peržiūrėti paliatyviosios pagalbos paslaugų organizavimo principus ir bendrai ieškoti naujų sprendimų juos tobulinant“, – sakė ministras A. Veryga.

Susitikime  POLA atstovai pateikė ministrui savo siūlymus dėl paliatyviosios slaugos paslaugų gerinimo. „Mes esame išanalizavę Jungtinės Karalystės, Airijos, Lenkijos, Latvijos ir kitų šalių  patirtį organizuojant paliatyviąją pagalbą. Todėl tikime, kad savo siūlymais galėsime profesionaliai prisidėti  prie paliatyviosios pagalbos sistemos pertvarkos Lietuvoje, nesukeldami didelės finansinės naštos PSDF biudžetui“, – pažymėjo POLA prezidentas  Šarūnas Narbutas.

 
 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija