„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.5 (298)

2017 m. gegužės 19 d.


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kai prekybos žmonėmis aukos – vaikai

Popiežiaus Pranciškaus kreipimasis į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją

Mindaugas Buika

Mergaitės savo akcijoje pabrėžia,
kad jos yra žmonės, o ne prekės

Pelningiausias pasaulyje verslas

Popiežius Pranciškus, reikšdamas gilų susirūpinimą dėl prekybos žmonėmis, šio sunkaus nusikaltimo prieš žmoniškumą plėtros, savo programines nuostatas kovoje su šiuo blogiu išdėstė kreipimesi į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ESBO šia tema surengtos konferencijos dalyvius. Balandžio 3–4 dienomis Austrijos sostinėje Vienoje vykusiame susitikime Šventojo Tėvo nuorodas dėl šios sunkios, tiesiog tragiškos problemos sprendimo perdavė jame kalbėjęs Visuotinės žmogiškosios  pažangos dikasterijos Migrantų ir pabėgėlių sekcijos pasekretoris jėzuitas kunigas Michaelis Černis (Michael Czerny). Jis pasidžiaugė, kad ESBO – stambi ir autoritetinga tarptautinė struktūra, kuriai priklauso JAV, Rusija ir visos Eurazijos šalys nuo Atlanto iki Ramiojo vandenyno, – yra pasirengusi ryžtingai sutelkti pastangas, kad būtų panaikinta prekyba žmonėmis – vienas iš gėdingiausių reiškinių žmonijos gyvenime. „Dauguma kiekvieno tikėjimo išpažinėjų yra tiesiog šokiruoti ir papiktinti, žinodami, kad tokia prekyba vyksta kone kiekvienoje šalyje ir dabar laikomas pelningiausiu verslu pasaulyje“, – sakė tėvas M. Černis SJ. Vertinama, kad prekyba žmonėmis kasmet duoda 32 milijardus dolerių pelno. Tai gali būti įvardyta kaip nauja vergijos forma, nusikaltimas žmoniškumui, sunkus žmogaus teisių pažeidimas ir tiesiog baisi nelaimė, kuri privalo būti griežtai pasmerkta, nes tos prekybos objektas yra ne tik suaugusieji, bet ir vaikai.


Nori mažiau geriančios Lietuvos – esi radikalas, talibanas ir truputį kanibalas

Nijolė Goštautaitė-Midttun,

Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos valdybos prezidentė

Viešojoje erdvėje jungtinės pajėgos šviečia tautą ir politikus, tvirtindamos, kad lietuvis laisvas ne miške, kaip rodėsi klasikams, bet tik tada, kai gali netrukdomas išgerti. Norėtųsi įvairesnių tiriamosios žurnalistikos straipsnių apie alkoholio kontrolės politiką, bet ir šįkart alkoholio pramonei palankių žiniasklaidos atstovų ir politikų choras renkasi patogų emocijas žadinantį komentaro žanrą. Čia nebūtinas objektyvumas ar profesionalumas, pakanka asmeninės nuomonės. Lengva šaipytis, išreikšti asmeninę neapykantą. Nereikia nurodyti šaltinių, nereikia deklaruoti interesų. Ir kvalifikacijos nereikia.

Vienu metu daugybei žurnalistų panižo rankos platinti atsišaukimus apie mistinę kovą su alkoholizmu. Bet su priklausomybe nuo alkoholio nekovojama. Tai – sutrikimas, kurį galima gydyti, taikyti prevencijos, reabilitacijos priemones. O su alkoholikais kovoti apskritai nepadoru: tai – lygiateisiai šalies piliečiai.


„Mirties bausmė yra susitapatinimas su agresoriais“

Kun. Evaldas Darulis OFM
Nuotrauka iš onkocentras.lt

Visuomenė skaudžiai išgyvena dar vieną rezonansinį įvykį – Ievos Strazdauskaitės nužudymą. Atsinaujina diskusijos apie mirties bausmės sugrąžinimą. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebonas brolis Evaldas Darulis OFM teigia, kad šiuo atveju verčiau nukreipti pyktį teigiama linkme.

Po Ievos Strazdauskaitės tragedijos pasigirsta nuomonių, kad reikėtų sugrąžinti mirties bausmę. Tokios pozicijos laikosi net dalis visuomenėje žinomų žmonių. Kaip vertinate šiuos pasisakymus?

Katalikų Bažnyčia šiais laikais pasisako prieš mirties bausmę ir gana vieningai apibrėžia bausmės tikslus. Ja siekiama keturių pagrindinių dalykų: perauklėjimo, apsisaugojimo nuo nusikaltėlio, atgrasymo ir atpildo. Taigi bausmė turėtų priversti nusikaltusį žmogų pakeisti savo elgesį, apsaugoti visuomenę nuo agresoriaus, atgrasyti nuo nusikaltimų kitus žmones ir duoti prasižengėliui teisingą atpildą.


Filipinų vyskupai nepritars mirties bausmės sugrąžinimui

Filipinuose Atstovų rūmai kovo 7 dieną nusprendė sugrąžinti mirties bausmę. Priimtas įstatymo projektas dar bus svarstomas Senate. Mirties bausmės atgaivinimo siekia dabartinį Filipinų prezidentą Rodrigą Dutertę (Rodrigo Duterte) remiančios politinės jėgos. Jos sudaro daugumą dvidešimt keturių vietų Senate. Kaip praneša italų katalikiška žinių agentūra SIR, katalikų ganytojai nusivylę, nes Filipinų parlamentas šiuo sprendimu „davė valstybei leidimą žudyti“. Vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sokratesas Vilegas (Socrates Villegas) nemano, kad viskas pralaimėta ir kad dabar vyskupams beliko tylėti. Kaip tik priešingai – Filipinų katalikų vyskupai paragino šalies katalikus „mobilizuotis, kad paskleistų priešiškumo mirties bausmei dvasią“. Pasak vyskupų, per Velykas švenčiame mirtį nugalėjusios gyvybės pergalę. „Deputatų rūmų apsisprendimas už mirtį nuliūdino, tačiau mūsų tikėjimas garantuoja, kad pergalė priklauso gyvybei!“ – pareiškė Filipinų vyskupų konferencijos pirmininkas. Jos kalėjimų sielovados sekretorius Rodolfas Diamantė (Rodolfo Diamante) priekaištavo, kad „parlamentarai įstatymą priėmė gindami savo interesus, o ne bendrąjį gėrį“, taip darydami „jie paaukojo savo sąžinę ir principus“.


Gyvybė – didžiausia vertybė

Vilkaviškio dekanato šeimos centras ir Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras sveikino susirinkusiuosius paminėti Pasaulinės gyvybės dienos. Jau antrus metus kartu minime šią dieną Vilkaviškyje, o šįmet prie partnerių prisijungė ir visuomeninis judėjimas „Už vieningą Vilkaviškio kraštą“. Gausiai susirinko Vilkaviškio rajono mokyklų ir darželių bendruomenės, įstaigos bei organizacijos į šventinę eiseną „Už gyvybę“.

Po eisenos Vilkaviškio dekanas prel. Vytautas Gustaitis pakvietė išklausyti Linos Braukylienės pranešimą ir į šv. Mišias Katedroje, o iškart po jų – į parapijos namus pratęsti Gyvybės dienos šventimą. Parapijos namuose šventei vadovavo Lina Skaisgirienė, o išpuoštoje scenoje pasirodė džiuginantys sielą ir širdį pasirodymai. Šventės metu vyko kraujo donorystės akcija, buvo apdovanoti piešinių ir nuotraukų konkurso „Gyvybė – didžiausia vertybė“ nugalėtojai.


Save žaloti linkusiems ar bandžiusiems žudytis vaikams – neatidėliotina pagalba

Gitana Letukienė

Į Vaikų ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių Santariškėse su švyturėliais atlekiančios greitosios pagalbos mašinos kartais atveža ne tik sunkias traumas buityje, lauke ar avarijose patyrusius, bet ir žudytis ar žalotis bandžiusius vaikus ar paauglius. Pernai į Vaikų ligoninę bandžiusių žudytis ar save žaloti vaikų buvo atvežta per pusšimtį.

Kad niekas neliktų nepastebėtas

Matydami kol kas nemažėjantį skaičių vaikų, linkusių save žaloti, bandžiusių žudytis, Vaikų ligoninės specialistai yra sutarę dėl tikslesnės pagalbos teikimo tokiems vaikams tvarkos, funkcijų pasiskirstymo ir aiškaus pagalbos plano sudarymo bandžiusiam žudytis.

Pasak Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriaus vedėjos gydytojos Jolantos Trinkūnienės, dažnai vaikai ar paaugliai, turintys minčių ar ketinimų žudytis, tiesiog siunčia signalą, kad nori būti išklausyti ir suprasti. Gydytoja teigia, kad iš tikrųjų nėra lengva suprasti, kaip vaikams ar paaugliams ateina mintys apie savižudybę. Dažniausiai jos bręsta pamažu, o pasitraukimas iš gyvenimo gali būti impulsyvus. Todėl yra labai svarbu analizuoti ir suvokti, kas tuo metu vyksta vaiko gyvenime: gal jis išgyveno daug sukrečiančių įvykių, patyrė nesėkmių? Sprendimas nusižudyti neatsiranda tarsi iš niekur. Vaikui ar paaugliui, išgyvenančiam krizę, būna labai sunku rasti išeitį, todėl pasirenkamas mėginimas nusižudyti, matant jį kaip vienintelį problemos sprendimą.

 
 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija