„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.7 (300)

2017 m. liepos 21 d.


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Tauragėje – paminklas negimusiam kūdikėliui

Kun. Vytautas Gedvainis
prie statomo paminklo

Beveik pusę metų Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios tikintieji aukojo pinigus paminklui negimusiems kūdikiams atminti. Šios gražios ir jautrios idėjos iniciatorius – klebonas, dekanas kun. Vytautas Gedvainis.

Pusė Žemės rutulio, ant kurio pavaizduotas Juozapas, Marija su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų ir vaiko pėdutės, einančios Šventosios šeimos link – taip atrodo paminklas negimusiems kūdikiams atminti. Mintis pastatyti paminklą pasaulio neišvydusiems vaikams kilo klebonui kun. V. Gedvainiui.

„Kiekvienas miręs žmogus turi vietą, žemės kauburėlį, kur jo artimieji gali ateiti, uždegti žvakelę, pasimelsti. O negimę kūdikėliai tokios vietos neturi. Ši tema jautri ir skaudi šeimoms, praradusioms kūdikius. Dažnai gyvybė užgęsta dar tik pradėjusi megztis – dėl persileidimo ar aborto. Motinas, kurios nusprendė negimdyti kūdikių, kankina kaltės jausmas. Todėl norėjau, kad tokių kūdikėlių artimieji turėtų vietą, kur galėtų atnešti gėlės žiedą, uždegti žvakelę, pasimelsti, išlieti skausmą ir atrasti sielos ramybę, pagaliau, ištarti kūdikėlio vardą“, – kalbėjo dvasininkas.


Už šeimą, gyvybę, Tėvynę ir Dievą

Apie konceptualinius JAV prezidento kalbos Varšuvoje bruožus

Mindaugas Buika

Jungtinių Valstijų ir Lenkijos
prezidentai Donaldas Trampas
ir Anžejus Duda su žmonomis Varšuvoje

Vakarų civilizacijos išlikimas

Visi europiečiai džiaugiasi, kad Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump) istorinėje Lenkijos sostinėje Varšuvoje sakytoje kalboje patvirtino aiškią poziciją dėl Rusiją dabar valdančių KGB įpėdinių režimo keliamos grėsmės ir įsipareigojimą ginti Vidurio ir Rytų Europos šalis pagal NATO karinės sutarties 5-ojo straipsnio reikalavimus bei užtikrinti jų energetinę nepriklausomybę pagal vadinamąją Trijų jūrų iniciatyvą. Tačiau, kalbėdamas liepos 6 dieną, kai Lietuva šventė pirmojo šalies krikščionio valdovo karaliaus Mindaugo karūnavimo metines, jis pateikė svarbų konceptualinį požiūrį dėl Vakarų civilizacijos su jos krikščioniškomis šaknimis išlikimo sąlygų, dėl išsaugojimo to, ką popiežius emeritas Benediktas XVI įvardijo kaip gyvybės kultūrą, kuri yra atsvara dabar vis labiau beįsivyraujančiai mirties kultūrai, tam, ką popiežius Pranciškus labai tiksliai vadina silpnojo išmetimo kultūra. Kada, palaikant agresyvų feminizmą, griūva šeimų gyvenimas, katastrofiškai mažėja gimstamumas ir plėtojamas pradėtos žmogaus gyvybės naikinimas motinų įsčiose atliekant abortus, kada, vardan išsigimimą skatinančios genderizmo ideologijos vėl kriminalizuojama religijos ir sąžinės raiškos laisvė ir, šlovinant homoseksualų partnerystę, pakeičiama santuokos definicija. Kada nuo pat vaikystės švietimo sistemoje jaunam žmogui aiškinama, kad jis gali laisvai pasirinkti seksualinę orientaciją ir netgi keisti lytinę prigimtį.


Popiežius papildė šventųjų skelbimo normas

Liepos 11-ąją popiežius Pranciškus pasirašė dokumentą Motu proprio „Maiorem hac dilectionem“, kuriuo, iš dalies keisdamas lig šiol galiojusią palaimintųjų ir šventųjų skelbimo tvarką, greta įprastinių beatifikacijos ir kanonizacijos bylų pradėjimo motyvų, herojiškų dorybių ir kankinystės, įveda dar vieną – gyvybės paaukojimo – motyvą.

Popiežiaus dokumentas pradedamas evangelisto Jono užrašytais Kristaus žodžiais: „Nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti“ (Jn 15, 13). „Ypatingo dėmesio ir pagarbos verti tie krikščionys, kurie, sekdami Kristaus pavyzdžiu ir jo mokymu, laisva valia paaukojo savo gyvybę už kitus ir ištvėrė šiame pasiryžime“, – rašo popiežius Pranciškus. Artimo meilės įkvėpta ir palaikoma herojiška gyvybės auka yra tikras, tobulas ir pavyzdingas Kristaus sekimas. Jis vertas tokio paties pripažinimo ir gėrėjimosi, kokį tikinčiųjų bendruomenės skiria tiems, kurie laisva valia praliejo kraują kaip kankiniai arba herojiškai liudijo krikščioniškas dorybes. Popiežiaus dokumento įvade pažymėta, kad palaimintųjų ir šventųjų skelbimo tvarkos pakeitimų klausimas buvo apsvarstytas Šventųjų skelbimo kongregacijos 2016 m. spalio 27 d. plenariniame posėdyje siūlomiems pakeitimams pritarta.


Britų kardinolo pastabos Seime apie prekybą žmonėmis

Britų kardinolas Vincentas Nikolsas (Vincent Nichols) birželio 25-ąją dalyvavo Teofiliaus Matulionio skelbimo palaimintuoju iškilmėje Vilniuje, kaip Europos Vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininkas, tačiau kitą dieną į Lietuvos Respublikos Seimą atvyko kaip Šv. Mortos grupės pirmininkas ir dalyvavo diskusijoje „Prekyba žmonėmis: globalizacija, vertybės, socialinė atskirtis ir partnerystės svarba“. Prie diskusijos prisidėjo Seimo nariai, Vidaus reikalų ministerijos ir policijos vadovai, žurnalistai ir ekspertai.

Šv. Mortos grupė yra bendras policijos ir Bažnyčios vadovų tinklas, šiuo metu veikiantis 36 valstybėse, įsteigtas 2014 metais. Jo surengtuose susitikimuose greta kitų valstybių policijos vadovų kelis kartus dalyvavo aukščiausi Lietuvos policijos pareigūnai. Šis tinklas sukurtas ieškant būdų geriau pasipriešinti prekybai žmonėmis, prevencijai.

 
 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija