„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.1 (306)

2018 m. sausio 12 d.


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno


 

Uždrausti eugeninius abortus

Lenkijos vyskupų kreipimasis dėl pradėtos gyvybės gynimo

Mindaugas Buika

Jaunųjų Lenkijos gyvybės gynėjų žygis

Raginimas „mylėti, ne žudyti“

Lenkijos katalikų vyskupai, nuosekliai rūpindamiesi gyvybės gynimu, paskelbė ganytojišką kreipimąsi, ragindami nutraukti vadinamuosius eugeninius abortus, kurie yra daromi nustačius įgimtą pradėto kūdikio ligą ar neįgalumą. Šioje katalikiškoje šalyje kūdikių žudymas motinos įsčiose įstatymu bene griežčiausiai ribojamas visos Europos mastu. Abortus galima atlikti tik trimis atvejais: jei kūdikis pradėtas per smurtinį išžaginimą, esant didelei grėsmei motinos gyvybei ir sveikatai bei prenatalinių tyrimų metu nustačius vaisiaus apsigimimą. Lenkijoje gyvybės gynėjai, kovodami, kad negimusių kūdikių žudymas iš viso būtų uždraustas, pirmiausia stengiasi, kad įstatymu būtų užkirstas kelias eugeniniams abortams, kurie toje šalyje sudaro daugumą.

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, 2016 metais Lenkijoje buvo padaryti 1098 legalūs abortai. Tai labai nedaug (nors kiekvieno negimusio kūdikio praradimas yra nepateisinama tragedija), žinant, kad beveik 40 milijonų gyventojų turinčioje valstybėje kasmet gimsta apie 350 tūkstančių kūdikių. Iš tų atliktų abortų daugiau kaip 90 proc. (1042) padaryti dėl to, kad nustatyta vaisiaus genetinis anomalija ar įgimta liga. Ypač didelį pasipiktinimą gyvybės gynėjams kelia tai, jog 35 proc. Lenkijoje atliekamų abortų yra susiję su tuo, kad negimusiems kūdikiams diagnozuojamas Dauno sindromas. Iš tiesų tai – nusikalstama panieka silpniausiems, radikaliai priešinga krikščioniškos moralinės nuostatoms. Tai kreipimesi pripažino ir Poznanės arkivyskupo Stanislavo Gandeckio (Stanislaw Gądecki) vadovaujama Lenkijos vyskupų konferencija. Gruodžio 31 diena, kai Bažnyčios liturgijoje buvo švenčiamas Šventosios Šeimos sekmadienis, datuotame laiške, pavadintame „Mylėti, ne žudyti!“, lenkų ganytojai primena, kad kiekvienas kūdikis bet kuriomis aplinkybėmis pelno visų meilę ir apsaugą. „Nors pradėtas kūdikis vystosi motinos įsčiose, jis nėra tėvų nuosavybė, bet tik Dievo patikėtas jų globai, – aiškinama Lenkijos vyskupų konferencijos dokumente. – Nustatytas tokio kūdikio neįgalumas ar liga visada yra slėpinys, kuris kelia iššūkį mūsų protui ir tikėjimui. Tačiau žmogus neturi teisės spręsti apie gyvenimo pabaigą kiekviename jo tarpsnyje, kadangi tik Dievas yra gyvybės ir mirties Viešpats“.

Visi, kurie vadovaujasi krikščioniškomis ir bendražmogiškomis vertybėmis, nepriklausomai nuo tikėjimo išpažinimo ar neišpažinimo, yra pašaukti saugoti savo ir kitų gyvybes nuo pat prasidėjimo iki natūralios mirties. Artimo meilė ir gailestingumas reikalauja priimti ir globoti, o ne apleisti ir žudyti silpniausius, nurodo lenkų ganytojai. Mes visi, ypač šeimose, turime atrasti vietos visiems – neįgaliems, vaikams, sunkiems ligoniams ir seneliams. Taigi visiškai nepriimtinas silpniausių žmonių – neįgaliųjų ir segančių vaikų, kurie bręsta motinų įsčiose, – gyvybės nutraukimas atliekant abortą. Lenkijos vyskupų konferencijos nariai savo pareiškime nurodo, kad negimusio kūdikio, kaip žmogaus, teisių pripažinimas nėra pasaulėžiūros ar religijos reikalas. Kadangi mokslas neabejotinai patvirtino, jog gyvybė prasideda nuo pat apvaisinimo momento, tai pradėtos gyvybės nutraukimas atliekant abortą yra neleistinas kaip kiekviena žmogžudystė.

Surinkta daugybė parašų

Vyskupai priminė visą lenkų visuomenę sugraudinusį įvykį, kai neįgalaus kūdikio abortas, legaliai darytas 24-ąją nėštumo savaitę. Net tada šis kūdikis liko gyvas, bet užuot pasirūpinus gelbėjimu, jis, kaip „nenormalus“, paliktas mirčiai. Ganytojai kreipimesi pabrėžia, kad tokia nežmoniška praktika Lenkijoje turi būti ryžtingai nutraukta. „Nesivaržykime kalbėti už tuos, kurie patys negali apsiginti“, – ragina tikinčiuosius ir visus geros valios žmones Lenkijos vyskupų konferencijos nariai. Jie su apgailestavimu pažymi, jog tai, kad daugeliui pradėtų kūdikių, bręstančių motinų įsčiose, atrodytų, saugiausioje sakralinėje erdvėje, neleidžiama gimti, yra dramatiškas paradoksas. Neteisinga, jog įstatymas sankcionuoja jų nužudymą dar prieš gimimą.

Priminę tris atvejus, kada įstatymas Lenkijoje leidžia daryti abortus, ganytojai pripažįsta, jog didžiausias neteisingumas įvyksta tada, kai gyvybė nutraukiama diagnozavus fizinį nenormalumą ar įgimtą ligą. Toks nusikalstamas eugenikos praktikavimas ypač skaudus, kai žudomi negimę kūdikiai nustačius Dauno sindromą. Lenkijos vyskupai pastebi, kad, jeigu šiems vaikams būtų leidžiama gimti, jie augtų, dalindami mums visiems savo meilę ir pasitikėjimą. „Nepaisant jų neįgalumo ir reikalingos nuolatinės pagalbos, jie gali būti vertingi mūsų bendruomenės nariai, – tvirtina ganytojai. – Todėl eugeninėmis nuostatomis grindžiamas įstatymas, leidžiantis žudyti šiuos žmones, yra visiškai nemoralus!“

Pareiškime nurodoma, kad Lenkijos parlamente (Seime) dabar pateiktas įstatymo projektas, kurį priėmus būtų uždrausti eugeniniai abortai. Iniciatyvą tokiam projektui iškėlė gyvybės gynėjų organizacija „Gyvybės ir šeimos fondas“ („Fundacja žycie i Rodzina“), kuri praėjusiais metais surinko rekordinį skaičių, net 830 tūkstančių, remiančių gyventojų parašų. Tai – jau ne pirmas kartas, kada Lenkijos gyvybės gynėjai surenka žymiai daugiau nei pakankamai parašų (įstatymu iniciatyvos Seime svarstymui pakanka surinkti 100 tūkstančių parašų), kad būtų priimtas įstatymas, visiškai uždraudžiantis abortus. 2016 metais į Seimą buvo pristatyta 450 tūkstančių parašų, kad būtų visiškai uždraustas negimusių kūdikių žudymas; tačiau tuomet parlamento dauguma nubalsavo „prieš“, pasidavusi agresyvių feministinių jėgų ir Briuselio spaudimui.

Šv. Jono Pauliaus II autoritetas

Pastarųjų metų sociologinės apklausos patvirtina, kad lenkų visuomenės dauguma (kai kuriais duomenimis, netgi 66 proc.) laiko, kad abortas yra moraliai nepriimtinas, o gyvybė turi būti apginta nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties. Ypač šią nuostatą palaiko jaunimas: 80 proc. jaunų žmonių, kurių amžius nuo 18 iki 24 metų, įsitikinę, kad abortas turi būti uždraustas, o vyresni nei 65 metų lenkai dėl išlikusio praėjusių dešimtmečių komunistinės ideologijos paveldo tolerantiškesni negimusių kūdikių žudymui: tik pusė (50 proc.) jų yra priešiška abortams.

Lenkijos vyskupai gruodžio 31 dienos pareiškime patvirtina, kad visiškai palaiko naująją pilietinę iniciatyvą dėl eugeninių abortų uždraudimo, nes tai yra svarbus žingsnis į visišką žmogaus gyvybės apsaugą. Jie kviečia visus geros valios žmones paremti šiuos siekius ir ypač kreipiasi į Seimo narių – deputatų ir senatorių – krikščionišką sąžinę. Nuo jų sąmoningumo priklausys, ar įstatymas bus priimtas. „Mes į juos kreipiamės, nes žinome, kad dauguma iš jų išpažįsta tikėjimą ir pabrėžia ištikimybę krikščioniškoms vertybėms, – tvirtina ganytojai. – Mes pasitikime, kad tiems parlamentarams moralinės vertybės yra svarbesnės už partinius išskaičiavimus“.

Savo laiške Lenkijos vyskupai remiasi popiežiaus Jono Pauliaus II mokymu, žinodami, kad didelė dauguma lenkų yra ištikima dvasiniam šio didžiojo savo tėvynainio autoritetui. Bekompromisinis gyvybės gynimas buvo viena iš pagrindinių popiežiaus Jono Pauliaus II iškilaus pontifikato temų. Ganytojai primena, kai vienoje iš paskutinių apaštalinių kelionių į savo gimtąją šalį 1999 metais Šventasis Tėvas kalbėjo: „Kreipiuosi į visus savo tėvynės ir pasaulio tėvus ir motinas, į visus žmones be jokios išimties: kiekvienos motinos įsčiose pradėtas asmuo turi teisę gyventi“. Ragindami lenkus būti ištikimus šiam mokymui, vyskupai primena, jog visada įmanoma nenorimą gimusį kūdikį atiduoti įsūnijimui, ir tai yra žymiai geriau nei jį žudyti dar prieš gimstant.

Lenkų ganytojai tiki, kad 2018 metai taps tinkama galimybe parodyti tikrą meilę sergantiems ir neįgaliems vaikams, ypač jų šeimose, pirmiausia leidžiant jiems gimti ir gyventi. Tai būtų aiškus pasipriešinimas tam, ką popiežius Pranciškus įvardijo kaip blogio jėgų pastangas ideologiškai ar teisiškai primesti silpnųjų paniekinimo ir sunaikinimo „kultūrą“. Galiausiai juk pradėtos gyvybės apsaugojimas yra ne tik katalikų tikėjimo reikalas, bet ir pagarbos žmogaus teisėms (pirmiausia teisės gyventi) klausimas. Lenkija ir Lietuva šiemet mini 100-ąsias valstybingumo atkūrimo metines, ir teisės gyventi užtikrinimas visiems pradėtiems kūdikiams būtų vertingiausias šio jubiliejaus įprasminimas, žymiai iškilesnis nei bet kokio akmeninio monumento pastatymas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija