„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.3 (308)

2018 m. kovo 16 d.


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno


 

Blaivėti su Marijos ir Dievo pagalba

Neseniai Šilalės bažnyčioje pamačiau pluoštelį spalvingų lankstinukų. Jų titulinį viršelį puošė nufotografuotas Rožinio kryželis su tokiu spalvingu užrašu: „SOS. Nelik abejingas priklausomybėje skęstantiems broliams ir seserims!“ Lankstinuko apačioje parašyta: „Maldos bendruomenė Širdimi apglėbti širdį“. Atsivertęs lankstinuką, išvydau spalvingą Nekaltosios Dievo Motinos su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų paveikslą. Tai 1877 metais mažame Lenkijos kaimelyje Gietšvalde (Gietszwald) dviem merginoms pasirodžiusi Nekaltoji Dievo Motina Marija. Kalbėdamasi su jomis, Ji tikinčiųjų prašė kasdienės Rožinio maldos, atgailos už nuodėmes, vengti girtuoklystės, praktikuoti meilės darbus. Į visus piligrimų prašymus ir klausimus Nekaltoji Dievo Motina per merginas sakė: „Kalbėkite rožinį!“ Paskutinę apreiškimų dieną užtikrino: „Nenuliūskite, nes aš visada būsiu su jumis!“

Praėjus metams po šių apsireiškimų, pal. t. Honoratas Kozminskis OFM Cap. pašaukė gyvuoti seserų, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių, kongregaciją, kad savo gyvenimu ir apaštalavimu rūpintųsi savo tautos blaivumu, padėtų priklausomiems žmonėms gyventi blaiviai, remtų visus, kurie pasišvenčia dėl žmonių blaivėjimo, giliau susietų savo gyvenimą su Jėzumi per Švč. Mergelę Mariją.

Šiame lankstinuke yra aprašyta pasižadėjimo užpildymo bei priimamų įsipareigojimų tvarka. Pats svarbiausias įsipareigojimas, kurį reikia besąlygiškai kasdien vykdyti – įsipareigoti kasdien melstis, sukalbant visą rožinį, vieną jo dalį arba vieną slėpinį ir dar vieną laisvai pasirinktą maldą, kuri yra labiau prie širdies. Šio lankstinuko pabaigoje rašoma: „Jeigu tu nori šių tikslų siekti kartu su mumis, gali tai padaryti jungdamasis į maldos bendruomenę Širdimi apglėbti širdį“.

Jei sumanei stoti į maldos bendruomenę „Širdimi apglėbti širdį“, gali parašyti laiškelį tokiu adresu: „Širdimi apglėbti širdį “, Sodų g. 10, LT-35209, Panevėžys. Galima parašyti laišką elektroniniu paštu: sosmaldoje@gmail.com arba paskambinti telefonu +37067378852.

Blaivybės akcijų būta ir sovietmečiu. Kadangi jos buvo vykdomos be maldos ir Dievo pagalbos, tai buvo mažai veiksmingos. Taigi dar kartą parodoma, jog viskas įmanoma tik su Dievo pagalba! Kadangi alkoholizmas, kitos moralinės blogybės yra užvaldžiusios ne tik mūsų Lietuvą, bet ir visą pasaulį, todėl būtina aktyviau jungtis į šią bei panašias maldų akcijas. Alkoholizmą ir kitas blogybės įveikime maldomis.

Tad ir aš, viską gerai apmąstęs, ryžausi jungtis į maldos bendruomenę „Širdimi apglėbti širdį“, nors nebuvau ir nesu alkoholikas. Retkarčiais pasitaikydavo išgerti, tačiau visą laiką mano angelas sargas vis pakuždėdavo: „O tu pabandyk visiškai apsieiti be alkoholio...“ Ir apsieinu! Tuo tik džiaugiuosi. Įsitikinau, kad tai ugdo, drausmina ir stiprina žmogaus valią. Bandau prikalbinti bičiulius. Kelis „užverbavau“. Kol kas vyrukai kenčia ir laikosi blaivybės.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija