„XXI amžiaus“ priedas pagyvenusiems žmonėms, 2017 m. rugsėjo 13 d., Nr. 3 (66)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Amžius – ne kliūtis kurti

Bronius VERTELKA

Fotomenininkai Lionginas Skrebė
(kairėje) ir Liudas Verbliugevičius

Parodos autoriui Lionginui Skrebei
(kairėje) padėką įteikia miesto
meras Rytis Vytautas Račkauskas

Jubiliejinė Liongino Skrebės fotografijų paroda „80 gyvenimo mylių“ sulaukė ne tik didžiulio kolegų būrio, fotografijos menu besidominčiųjų antplūdžio, bet ir miesto vadovų dėmesio. Fotografijos galerija buvo pilnutėlė. Fotomenininką pristatė Dailės galerijos direktorius Egidijus Žukauskas.

L. Skrebė augo Tiltagalių kaime, ant Lėvens upės kranto, lankė Subačiaus vidurinę mokyklą, studijavo Kauno Politechnikos institute, įgijo šiluminės pramonės inžinieriaus energetiko specialybę. Dirbdamas Panevėžyje įsteigė fotografų mėgėjų klubą ir ilgai jam vadovavo. Su klubo nariais rengė parodas. L. Skrebė su žmona Irena užaugino du sūnus, džiaugiasi dviem vaikaičiais.

Jubiliatą sveikino ir padėką įteikė Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas. 100 gyvenimo metų jam linkėjo miesto savivaldybės Kultūros ir meno skyriaus vedėja Loreta Krasauskienė ir įteikė gėlių puokštę. Sveikino Lietuvos Seimo narių Povilo Urbšio ir Broniaus Matelio padėjėjos Lina Kiršaitė ir Inga Smalskienė.

Fotografijos galerijos vadovas Sigitas Laurinavičius pastebėjo, kad L. Skrebė savo kūrybiškumu nenusileidžia žymiai jaunesniems, yra nuoširdus ir paprastas, sugeba išklausyti kitą. Rengdamas parodą, nuotraukas atidžiai atrinko. Užtat jos atrodo gyvos, suprantamos ir tikroviškos. Parodą galima laikyti retrospektyvine, kadangi fotografuodamas Lionginas naudojosi ir juostiniu, pradedant praėjusio amžiaus 6-uoju dešimtmečiu, ir jau skaitmeniniu fotoaparatu.

Fotomenininkas Liudas Verbliugevičius kolegą palygino su senųjų laikų daraktoriumi: šis mokė skaityti, Lionginas – mylėti meną. Svečias, kilęs iš Vyčių kaimo greta Panevėžio, kreipėsi į miesto merą, ragindamas jį negailėti lėšų kultūrai, nes tik jos dėka išliks gyva mūsų tauta. Buvusiam studijų Kauno Politechnikos institute draugui L. Skrebei jis įteikė savo meninę fotografiją.

Parodos pristatyme dalyvavo L. Skrebės žmona Irena, du jo broliai ir dvi seserys, kiti artimi žmonės.

Panevėžys
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija