"XXI amžiaus" priedas jaunimui, 2004 m. sausio 16 d., Nr. 1 (50)

PRIEDAIARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai

Pagerbti gabiausi moksleiviai ir studentai

Rūta AVERKIENĖ

Finansinę paramą gavusieji jaunieji
varėniškiai su savo mokytojais, vadovais
ir treneriais bei rajono meru Vidu Mikalausku

2003 metų pabaigoje jau penktą kartą Varėnos rajono savivaldybėje pagerbti tais metais labiausiai moksle, mene bei sporte nusipelnę rajono moksleiviai ir jų mokytojai bei studentai.Finansinę paramą gavo 26 moksleiviai ir jų mokytojai bei 14 studentų.


Po pamokų - į meninio lavinimo centrą

Bronius VERTELKA

Mergaitės centre pramoksta dainavimo

Rokiškio muzikos mokyklos filialai, veikę Pandėlyje, Kamajuose, Obeliuose ir Juodupėje, atgimus Lietuvai buvo pavadinti meninio lavinimo centrais. Tokio centro Pandėlyje darbą neseniai tikrino Panevėžio apskrities viršininko administracijos sudaryta komisija. Ji liko patenkinta šios jaunųjų rokiškėnų meninio ugdymo įstaigos veikla.

Pandėlio meninio lavinimo centrą lanko apie 150 moksleivių, arba maždaug ketvirtadalis besimokančiųjų vietos vidurinėje mokykloje. Tai vaikai iš mieste ir aplinkiniuose kaimuose gyvenančių šeimų. Jų veikla centre nėra įsprausta į tam tikrus mokymo rėmus. Pradėti lankyti užsiėmimus čia gali bet kurios klasės moksleivis ir nuo bet kurio metų laiko, atsižvelgus į jaunuolio gabumus.


Laisvė, kainavusi ašaras ir kraują

Marytė GUSTAINIENĖ

Prie laisvės laužo
Autorės nuotrauka

Laisvė. Tas žodis plevėsuoja nepriklausomos Lietuvos trispalvėj, šviečia žmonių veiduose, alsuoja širdyse. Laisvės saldumą pajutome mes, ta karta, kuri prieš trylika metų skubėjome prie Televizijos bokšto, parlamento rūmų ir, susikibę rankomis, gyvąja eile išsirikiavome prieš griaudėjančius mirtimi tankus. Skausmas, kraujas, motinų gėla... Ant Laisvės aukuro plazdėjo amžinos jaunystės aukos: Loreta, Titas, Vidas, Alvydas, Ignas, Vytautas, Darius...


Mūsų darbai

Šv. Mišių akimirka

Daug renginių per Adventą vyko Vilniaus specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų pagrindinėje mokykloje. Tai mokytojų teatro spektaklis, klasių puošimo konkursas, prakartėlių piešimas, šv. Mišios, koncertai, o kur dar ilgos repeticijų valandos, kada vieni kitiems atverdavo širdį, ieškodavo ramybės ir taip tiesdavo kelius Viešpaties atėjimui.


Devintokui negresia nuobodulys

Bronius VERTELKA

Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos
devintokas Saulius Kudžma
laisvalaikiu konstruoja

Saulius Kudžma - vienas aukščiausių moksleivių klasėje. Devintoko ūgis -177 centimetrai. Jis jau praaugo savo tėvus. Tačiau Saulių traukia ne tiek krepšinis, kiek futbolas. Jaunajam sportininkui jau teko ginti mokyklos garbę rajoninėse varžybose. Futbolo kamuolį jis gainioja nuo mažens. Pamėgti šią sporto šaką paskatino greta mokyklos atsiradęs puikus sporto aikštynas. Sauliaus stipriai spirtą kamuolį sunkoka atlaikyti vartininkui.


Pranešė ,,druskos“ į savo parapijas

Sausio 10-11 dienomis Vilkaviškyje pirmąkart surengta dekanato jaunimo diena ,,Mes žemės druska”. Su kuprinėmis ir miegmaišiais susirinko per pusantro šimto atstovų iš visų dekanato parapijų ir porai dienų parapijos namai virto stovykla po stogu.

Kad šventė vyktų sklandžiai, daug išmonės ir jėgų įdėjo rengėjai - Vilkaviškio ir Kybartų parapijų jaunimas. (Iniciatorius - Vilkaviškio dekanas prelatas Vytautas Gustaitis.)


Advento renginiai
mokyklose - su vyskupu

Gruodžio 18 dieną Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila dalyvavo adventiniame renginyje Marijampolės 5-ojoje vidurinėje mokykloje. Vyskupas pašventino atnaujintą tikybos kabinetą, taip pat ir visą mokyklą, veikiančią jau 33 metus. Apeigas palydėjo mokinių atlikta meninė eilių, giesmių ir smuiko garsų kompozicija.

Aktų salėje susirinkusią mokyklos bendruomenę pasveikino direktorius Valdas Pileckas. Vyskupas R. Norvila kalbėjo apie Kalėdas, kurių naujiena šiandien ne vienam yra tapusi panaši į anekdotą, dominantį nebent savo nelogišku keistumu. Vis dėlto, Dievas nepaliauja mylėti ir Jį ignoruojančius žmones. Vyskupas palinkėjo, kad šventės atnaujintų krikščionių širdyse Dievo ir tarpusavio meilę, kuri visiems parodytų Kalėdų tiesą ir prasmę.


Vaikų ir jaunimo diena

Lapkričio pabaigoje Liubavo Švč. Trejybės parapijoje buvo surengta Vaikų ir jaunimo diena, draugėn subūrusi jaunuosius parapijiečius ir svečius. Pagrindiniai šios šventės organizatoriai - parapijos klebonas kun. Antanas Kereišis, tikybos mokytoja Daiva Petrauskienė, vargonininkė Laimutė Šipšinskienė ir Marijampolės kolegijos dėstytoja Salomėja Karasevičiūtė. Į renginį kvietė prasmingos mintys apie gyvenimą ir bendravimą. ,,Gyvenimas - tai kelionė. Žingsnis po žingsnio. Jei kiekvienas žingsnis bus stulbinantis ir nepaprastas, tai toks bus ir gyvenimas. Ir jūs nebūsite kaip tie, kurie pasitinka mirtį, taip ir nepažinę gyvenimo. Nepraleiskite veltui nė akimirkos. Nežiūrėkite kitiems pro pečius. Žvelkite žmonėms tiesiai į akis. Nekalbėkite savo vaikams. Apglėbkite jų veidus rankomis ir kalbėkite su jais. Apkabinkite ne vien tik kūną, apkabinkite asmenį. Ir darykite tai tuoj pat“.


Liturginių reikmenų paroda

Parodos organizatorius Rimantas Klevečka

Sausio pradžioje Kauno Julijanavos vidurinėje mokykloje, kuriai vadovauja direktorius V.Zuzevičius, mokytojo, kultūros ir tikėjimo puoselėtojo bei švietėjo Rimanto Klevečkos dėka buvo suorganizuota religinių reikmenų paroda.


Bažnyčioje gieda mokinių choras

Pernai, per Žolinės atlaidus, Krekenavos bažnyčioje giedojo Petrašiūnų parapijos socialiai remtinų šeimų vaikų choras, kuris krekenaviečiams patiko. Vargonininkas Arūnas Katinskas nutarė, kad toks choras gali būti ir Krekenavos bažnyčioje, todėl ėmė burti mokinių bažnytinį chorą. Pakalbinti mokiniai ir galintys giedoti rinkosi į repeticijas, mokėsi giedoti, dūdelėmis dūduoti. Taip susikūrė apie 30 pradinių ir penktų-aštuntų klasių mokinių choras. Jo branduolį sudaro mergaitės ir ketvirtų klasių mokiniai, kurie pavasarį priims Pirmąją Komuniją, todėl, kaip pasakojo ketvirtokų mokytoja Laima Urnikienė, su ja ir kita ketvirtokų mokytoja Birute Orientiene mokiniai nutarė kuo iškilmingiau sutikti šią šventę. Dėl to mokiniai ir ėmė lankyti repeticijas.


UNICEF ,,Metų nuotrauka” paskelbė fotografiją apie hondūriečio berniuko odisėją

UNICEF ,,Metų nuotrauka” - ant Hondūre
važiuojančio krovininio traukinio stogo sėdi aklas
keleivis, vykstantis JAV link

Specialus tarptautinis Jungtinių Tautų pagalbos vaikams fondas UNICEF ,,Metų nuotrauka” paskelbė amerikiečių fotografo Dono Barlečio fotografiją, vaizduojančią hondūriečio berniuko odisėją. Nuotraukoje įamžintas vaikas ant prekinio traukinio stogo, nelegaliai mėginantis patekti į JAV. Ši nuotrauka simbolizuoja beviltiškas paliktų vaikų pastangas surasti savo tėvus, Berlyne paskelbė UNICEF. Kiekvienais metais tūkstančiai paliktų vaikų ir jaunuolių iš Lotynų Amerikos mėgina patekti į Jungtines Valstijas pas savo tėvus. D. Bertletis jaunuolius iš Hondūro, siekiančius nelegaliai patekti į JAV, fotografavo tris mėnesius


Pasaulyje

Į mokyklas neina 123 mln. vaikų

Daugiau kaip šimtas milijonų pasaulio vaikų, kenčiančių skurdą, ligas ir seksualinį išnaudojimą, neina į mokyklas, praneša Jungtinių Tautų vaikų fondas UNICEF. Anot fondo, Afganistane, kur JAV vadovaujamos pajėgos 2001 metais nuvertė Talibano režimą, padėtis pastaraisiais metais pagerėjo. Į mokyklas einančių mergaičių skaičius pernai valstybėje išaugo 37 proc.

Tačiau visame pasaulyje - daugiausia neturtingose valstybėse - išsilavinimo negauna 123 milijonai jaunų žmonių. Maždaug 46 milijonai Afrikos Sacharos regiono ir tiek pat Pietryčių Azijos vaikų niekada nematė, kaip atrodo mokyklos klasė. ,,Pasaulyje, kur išsilavinimas yra kiekvieno vaiko teisė, tai - liūdinanti realybė. Ir tai didžiausia grėsmė bet kokioms pastangoms sumažinti skurdą”, - teigė UNICEF vadovas Kerolas Belamis. Nors skirtumas tarp berniukų ir mergaičių, negaunančių išsilavinimo, skaičiaus pastaraisiais metais sumažėjo, mergaitės vis dėlto sudaro daugiau kaip pusę visų į mokyklas neinančių vaikų.


Paauksuotos mintys iš visur

- Jūs nesulauksite žilų plaukų, - sako čigonė karininkui.

- Ką, nejaugi aš taip anksti mirsiu?

- Ne. Jūs anksti nupliksit.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija