"XXI amžiaus" priedas jaunimui, 2004 m. gegužės 21 d., Nr. 5 (54)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Mažoji scena – apie didžius dalykus

Benjaminas ŽULYS

Erdvi gimnazijos salė vos
pajėgė sutalpinti visus
čia susirinkusiuosius.
Juos vienijo šypsenos,
gera nuotaika

Scena ir malda

Kauno Jėzuitų gimnazijoje buvo surengta Lietuvos katalikiškų mokyklų teatrų šventė „Mažosios scenos dienos-2004”. Toks renginys jau septintasis, todėl galima sakyti, kad jis tradicinis. Kasmet tokiai šventei tema parenkama Evangelijos ištrauka. Šiuokart šventės tema buvo „Aš atnešiau jums tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus”. Kaip teigė renginio organizatorės – Kauno Jėzuitų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Audronė Remeikienė ir Lietuvos katalikiškų mokyklų pedagogų asociacijos administratorė Agnė Ivaškevičiūtė, ši šventė yra reikšminga ne tik katalikiškoms, bet ir kitoms mokykloms.


Jaunas žmogus dažnai
esti savajame Kryžiaus kelyje

Rūta Jonuškienė

„Apstaus Gyvenimo Kelią“
parengę Katalikiškosios
jaunimo organizacijos
„Tikėjimas ir meilė“
nariai su mokytoja
Roma Jančauskiene
ir diakonu Andriumi Šukiu

Utenoje veikianti katalikiška jaunimo organizacija „Tikėjimas ir meilė“ pakvietė Utenos miesto ir rajono jaunimą į Apstaus Gyvenimo Kelią. Renginys vyko Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje ir sutraukė nemažai jaunų žmonių.

 

Paralelės tarp Dievo Sūnaus ir žmogaus

Literatūrinę kompoziciją pagal Kryžiaus kelio stotis parengusi Vyturių pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Roma Jančauskienė sakė ilgai ieškojusi gyvenimo paralelių tarp jauno žmogaus ir Jėzaus. „Juk ir dabar jaunas žmogus dažnai jaučiasi esąs Kryžiaus kely, kuriame parpuolama pasidavus pykčiui, vartotojiškam požiūriui į gyvenimą ar beribiam pasitikėjimui savimi ir savo jėgomis. Jėzaus parpuolimus atpažinau įvairiose jaunų žmonių gyvenimo situacijose, analizavau jas ir lyginau.


Tarp pamokų - pokalbiai apie pasirengimą gyventi šeimoje

Birutė NENĖNIENĖ

Šiemet gausiausiai pasirengimo
šeimai kursus lankė Virbalio
vidurinės mokyklos moksleiviai.
Pažymėjimų įteikimo dieną
į svečius atvyko Vilkaviškio
klebonas prelatas
Vytautas Gustaitis
ir Virbalio klebonas
kun. Vitas Eidukaitis

Įteiktas 500-asis pažymėjimas

Vilkaviškio dekanato Šeimos centras šiais mokslo metais penktąkart organizavo rajono mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviams pasirengimo šeimai kursus, kurių programa atitinka Lietuvos vyskupų konferencijos programos „Sužadėtinių parengimas Santuokos sakramentui” nuostatas. Užsiėmimus, organizuotus Pajevonio, Kybartų K.Donelaičio ir Virbalio vidurinėse mokyklose, savanoriškai lankė vienuoliktų ir dvyliktų klasių moksleiviai. Kursų baigimo pažymėjimai įteikti 113 vaikinų ir merginų.


Praktinės žinios –
tai bendradarbiaujant įgytas turtas

Bronius VERTELKA

Tinkamai mugei buvo
pasirengusi Rietavo kolegija

Dvi saulės kupinas pavasario dienas Panevėžio lengvosios atletikos manieže vyko trečioji tarptautinė ir aštuntoji respublikinė verslo praktinio mokymo firmų mugė „Panevėžys 2004“. Ją organizavo Panevėžio kolegija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos praktinio mokymo firmų centru „SimuLith“. Tokia mugė mieste prie Nevėžio upės krantų vyko pirmą kartą. Į Aukštaitijos sostinę, kuri nuo seno garsi įvairiais amatais, prekybos tradicijomis, darbščiais ir kūrybingais žmonėmis, pristatyti savo prekių ir paslaugų atvyko apie pusšimtis Lietuvos aukštųjų, profesinių ir vidurinių mokyklų, verslo praktinio mokymo firmų, svečiai iš Suomijos Turku miesto ir Slovakijos valstybinio profesinio mokymo instituto.


Moksleiviai - verslininkai

Benjaminas ŽULYS

Kauno jėzuitų gimnazijos
jaunieji verslininkai savo
mokyklos kieme
pardavinėja ledus

Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviai labiausiai užsiėmę mokymusi - tai suprantama. O greta to daug jų savo laisvalaikį leidžia sporto aikštyne, šoka, dainuoja, vaidina, tapo paveikslus, karpo karpinius, mezga ir kt. O štai neseniai grupė gimnazijos moksleivių įkūrė akcinę bendrovę, kurios nariai dabar pardavinėja ledus. Tai tikri verslininkai su visais būdingais bei reikalingais verslo bruožais, dirbą, galvoją apie šią firmos dieną ir ateitį.


Mažųjų dainininkų šventė

Jauniausioji dainininkė
Urtė Silvija Stimburytė

Vepriai. Ketverius metus Ukmergės rajono Veprių miestelyje tradiciškai vyksta mažųjų dainininkų šventė. Čia suvažiuoja Ukmergės rajono dainininkai – mažiausi pipirai ir jau sceninę patirtį turintis jaunimas. Kaip teigia Veprių kultūros namų direktorė Rasa Imonienė, ši šventė skiriama Motinos dienai, o pirmasis dainininkų susibūrimas vyko Taujėnuose.

Šiemet į Veprių kultūros namus sugužėjo per 200 atlikėjų, kurie ne tik skyrė savo dainas motinoms ir tėvynei, bet ir puikiai šoko. Savo jėgas scenoje išbandė Deltuvos, Dainavos, Petronių, Taujėnų, Siesikų, Veprių, Vidiškių, Lyduokių, Krikštėnų, Sližių, Liaušių, Užugirio, Šventupės jaunieji atlikėjai. Ta proga visiems dalyviams buvo sukurtos specialios emblemos.


Skautų sueiga ąžuolyne

Kybartų parapijos klebonas
kun. Vytautas Sakavičius
šv. Mišias skautams aukojo
patriarcho J.Basanavičiaus
sodyboje

Kybartai. Katalikiškojo jaunimo centro skautai, vadovaujami s.Onutės Šarakauskaitės, gegužės 1-ąją surengė šiais metais antrąją sueigą. Dalyvavo keturiasdešimt skautų. Visą dieną kybartiečiai praleido Ožkabaliuose, J.Basanavičiaus tėviškėje. Didesnę laiko dalį jie talkino tvarkydami ąžuolyną, pradėtą sodinti 1988 metais ir užimantį 40 hektarų plotą. Jie dalyvavo laužo programoje, sportinėse varžybose, savo programą parodė skilčių atstovai.


Atgaivos valandėlė abiturientams

Zarasai. „Pašaukimas... Kas tai? Kvietimas, įpareigojimas ar savo vietos pasaulyje radimas? Kada jį išgirstame? Kur jį girdime?“ Tokius klausimus, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos II ir IV klasių gimnazistams iškėlė Panevėžio vyskupijos jaunimo centro dvasinio ugdymo koordinatorius b. Juozapas Glebas, CFX, gegužės 6 dieną atvykęs į Zarasus. Tai šiuo metu ypač aktualus klausimas abiturientams, kurių laukia gyvenimo kelio pasirinkimas.


Keliaudami kuria Lietuvos ateitį

Kaunas. Lietuvos Respublikos Seimui paskelbus 2004 metus Kalbos ir knygos metais, skirtais lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečiui paminėti, Kauno Vinco Kudirkos vidurinėje mokykloje surengtas projektas „Kaunas - lietuvybės lopšys”.

Balandžio 29 dieną mokyklos septintokai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Dianos Akstinienės, bibliotekininkės Nijolės Butėnienės, geografijos mokytojos Audronės Krikštopaitienės, išvyko į kelionę po Kauno apylinkes. Tai buvo integruota lietuvių kalbos, istorijos ir geografijos pamoka. Aplankėme Kauno pogrindinę spaustuvę, Lapių parką ir ten esančius pilies griuvėsius, vienintelį Lietuvoje golfo klubą ir kelis piliakalnius.


Jaunimas šventė spaudos
atgavimo šimtmetį

Alytus. Gegužės 7 dieną įvyko miesto savivaldybės mokyklų organizacijų šventė, skirta lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti. Joje dalyvavo ateitininkai, skautai, jaunieji šauliai, blaivybės draugija „Baltų ainiai“, valančiukai, kudirkaičiai, maironiečiai ir kazimieraičiai.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis aikštėje prie Laisvės angelo paminklo, kur susirinko apie 800 dalyvių. Kartu su jais buvo Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkas Artūras Skardžius, Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Kirkliauskas. Šv. Mišias koncelebravo Lietuvos skautijos Marijampolės krašto dvasios vadas kun. Vidmantas Striokas, Alytaus krašto dvasios vadas kun. Arūnas Simonavičius ir Lazdijų klebonas kun. Rimantas Baltrušaitis. Pamokslo metu kun. V.Striokas kalbėjo, kad knygos žodžiai įsikūnija ją skaitančiame žmoguje, kuris pats tampa tarsi gyva knyga, o laiko gerai literatūrai galima rasti, jei tik prisimenamas vienas iš gyvenimo paradoksų: laikas įgyjamas tada, kai išdrįstama jį dovanoti.


Vyskupas pašventino mokyklos
aktų salę

Alytus. Gegužės 7 dieną Šv. Benedikto vidurinėje mokykloje Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila pašventino naujai įrengtą 200 vietų amfiteatrinę aktų salę, o tuo pačiu – ir patį didžiausią šios mokymo įstaigos Mėlynąjį korpusą, veikiantį jau antri metai. 1991 metais pradėtoje statyti Šv. Benedikto vidurinėje mokykloje dabar mokosi per 700 mokinių. Jos steigėjai yra Alytaus miesto savivaldybė ir Vilkaviškio vyskupijos kurija.


Giedojo vaikų ir jaunimo chorai

Šakiai. Balandžio 17 dieną Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje įvyko Vilkaviškio vyskupijos vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų Atvelykio šventė „Garbė ir šlovė aidi Jam!“. Velykinėmis giesmėmis prisikėlusį Jėzų šlovino jaunimas iš Šakių katalikų ir evangelikų liuteronų parapijų, taip pat svečiai iš Alytaus šv. Kazimiero, Garliavos, Kazlų Rūdos, Kybartų, Lazdijų, Lekėčių, Marijampolės šv. arkangelo Mykolo ir šv. Vincento Pauliečio, Miroslavo parapijų bei šv. Šeimos seserų globojamos Marijampolės šeštadieninės mokyklėlės.


Ridenti savo akmenį

Kartais galvoju, koks gyvenimas liūdnas ir beprasmis... Kiek jame audrų, vėtrų, negandų. Bet reikia nusišypsoti, į gyvenimą pasižiūrėti atmerktomis akimis, pagalvoti, koks jis trumpas ir kiek daug galime pasiimti iš jo.

Žmogus – tokia būtybė, kuri, norėdama to ar ne, taikosi prie gyvenimo sąlygų. Nė vienam iš mūsų gyvenimas nėra rožių žiedlapiais nuklotas, jame pilna ir spyglių. Tie spygliai – mūsų išbandymai, kuriuos patiriame nelengvoje gyvenimo kryžkelėje. Daug kartų suklumpame, nusiviliame gyvenimu, tačiau nereikia pamiršti ir gėrio, džiaugsmo, šviesių dienų akimirkų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija