"XXI amžiaus" priedas jaunimui, 2004 m. birželio 18 d., Nr. 6 (55)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Jaunimo dienų prasmė

Aldona KAČERAUSKIENĖ

Jaunimas kelia kryžių
priešais popiežių
Joną Paulių II Toronte
septynioliktoje Pasaulio
jaunimo dienos šventėje
2002 m. liepos 26 d.

Pasaulio jaunimo dienų pradžia laikomi 1984 metai, popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbti Išganymo metais, kurių renginiuose buvo kviečiamas dalyvauti jaunimas. Jaunimo susitikimo diena – Verbų sekmadienis, vieta – Roma. Buvo gauta daug palankių atsiliepimų. Tai paskatino rengti Pasaulio jaunimo dienas.

Pirmosios pasaulio jaunimo dienos surengtos 1986 metais. Jų iniciatorius – popiežius Jonas Paulius II, ieškantis atsakymų į gyvenimo kelyje iškylančius klausimus, savo enciklikose raginantis atnaujinti pasaulį, dažnose kelionėse pasisakantis prieš karus, pasaulio politikus raginantis ieškoti taikių būdų, kaip spręsti pasitaikančius konfliktus. Jo vizija – taikos ir meilės kupinas pasaulis. Savo sumanymams įgyvendinti Popiežius ieško talkininkų, bendraminčių, kurie ne tik skelbtų idėjas, bet ir patys jas įgyvendintų, įrodytų savo gyvenimu. Tie talkininkai – ne tik kardinolai, vyskupai, kunigai, bet ir jauni žmonės.


Utenos vaikai -
geriausi tautinių šokių šokėjai

„Vieversos“ jaunimo grupės
šokėjai didžiuojasi galėdami
populiarinti tautinius šokius

Šalyje kas ketveri metai vyksta konkursas „Šoka Lietuvos vaikai“. Respublikiniame trečiajame „Aguonėlės“ ture dalyvauja tik tautinių šokių, dainų ir šokių ansambliai, šokių studijos ir šokių teatrai.

Garsina savąjį miestą

Pavasarį Vilniuje vykusiame „Aguonėlės“ ture Utenos kultūros centro vaikų ir jaunimo šokių ir dainų ansamblis pripažintas geriausiu ir apdovanotas Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijų ir Lietuvos liaudies kultūros centro pirmo laipsnio diplomu bei padėka.


Trumpa vaikystės pasaka

Kan. Petras Baniulis
su Gintare, gavusia
prizą už piešinį

Pasakyki, kada baigiasi vaikystė?

Tokios dienos kalendoriuje nėra.

Su drugeliais nuplasnoja

Ir negrįžta niekada...

Šiais žodžiais birželio 2 dieną prasidėjo vaikystės šventė „Padėk išsipildyti mano svajonėms“. Renginys vyko Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje. Jau tampa tradicija rengti įvairias šventes bažnyčioje ar šventoriuje (jau vyko Vasario 16-osios, Atvelykio, Motinos dienos renginiai).

Pasilinksminti su vaikais atvyko du klounai ir įvairių pasakų herojai. Visus susirinkusius sveikino miesto meras Vitas Matuzas, Krikščionių demokratų partijos atstovai Danutė Krikščiūnienė ir Vitalijus Satkevičius ir Prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas Raimondas Šimeliūnas bei Kastyčio Ramanausko lopšelio–darželio direktorė Dalia Pakėnienė. Direktorė įteikė parapijos klebonui kan. Petrui Baniuliui padėkos raštą už darželio bendruomenės globą ir įtraukimą į aktyvią parapijos veiklą.


Gimnazija švenčia ir džiaugiasi

Benjaminas ŽULYS

Pirkėjus prie prekystalio
kviečia penktokės Milena,
Evelina, Indrė ir Augusta

Pakilti virš kasdienybės

Tokia šventė Kauno jėzuitų gimnazijoje būna kartą per metus. Tai tradicinis šios mokyklos renginys, vykstantis štai jau septintą kartą. Jis vadinasi „Ad majorus natus sum“, kas reiškia – „Didesniems dalykams gimęs“. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, šventės koordinatorė, taip pat ir teatro studijos režisierė Audronė Remeikienė paaiškino, kad gimnazijos globėjas yra šventasis Stanislovas Kostka. Jo teiginys ir visas sąmoningas gyvenimas buvęs siekti daugiau negu gali įstengti paprastos žemiškos žmogaus jėgos – dvasinių, dorovinių aukštumų, pakilti virš kasdienybės bei asmeninių interesų. Tai ir yra tie didesnieji dalykai, kurių mes galime pasiekti.


Geradarius vienija rūpestis
Lietuvos ateitimi

Rūta JONUŠKIENĖ

Lietuvos ambasadorius JAV
ir Meksikai Vygaudas Ušackas
su Utenos apskrities pedagogais
ilgai kalbėjosi apie vaikų
vasaros poilsį

Jau dvejus metus gyvuoja Utenos rajono Daugailių sveikatingumo ir sporto rėmimo fondas, jungiantis visus, kurie rūpinasi sveikos gyvensenos propagavimu, sportu, jaunimo užimtumu, turiningu kaimo žmonių laisvalaikiu. Pasak Daugailių pagrindinės mokyklos direktoriaus ir fondo pirmininko Stasio Dervinio, šios visuomeninės organizacijos veikla susijusi su Lietuvos ambasadoriaus JAV ir Meksikoje Vygaudo Ušacko iniciatyvomis bei noru padėti vietos gyventojams ir jaunimui. Būtent V.Ušacko asmeninėmis lėšomis buvo finansuotos pirmosios krepšinio varžybos, subūrusios Daugailių seniūnijos kaimų jaunimą.Ambasadorių parėmė ir dabartinis JAV ir Baltijos šalių fondo prezidentas Niels Dahlmann. Buvo imta rengti ir įgyvendinti įvairūs projektai.


Jaunųjų kūrėjų eilės

Savo kūrybą skaito viena
jauniausių šventės dalyvių,
darželinukė
Samanta Šimukauskaitė

Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje, įvyko graži, išraiškinga jaunųjų kūrėjų popietė. Išraiškinga todėl, kad joje dalyvavo jaunieji prozaikai, poetai ir poetės iš daugelio šalies miestų bei rajonų mokyklų nuo pirmos iki dvyliktos klasės. Netgi buvo darželinukų, kurie į šventę atvyko su savo kūrinėliais, juos patys ir perskaitė.

Į renginį Kaune jaunieji kūrėjai atvyko jau tapę pagal projektą „Palikimas ir gyvoji literatūra“ anksčiau surengto respublikinio jaunųjų literatų konkurso laureatais. Jame dalyvavo 305 autoriai, iš kurių nugalėtojais tapo 33, o į šventę atvyko šiek tiek mažiau, bet tai nė kiek nesumažino šventės grožio. Popietėje dalyvavo ir mokyklų pedagogai, moksleivių tėvai, dauguma - iš Kauno miesto bei rajono. Tad susirinko didelis būrys atlikėjų, svečių iš Biržų, Vilkaviškio, Vilniaus, Kauno, Alytaus, Tauragės, Panevėžio, Palangos, Trakų, Kretingos, kitų miestų, rajonų, miestelių.


Meilės oazė prie Minijos,
arba Naujos patirtys

Tikėdamiesi, kad Telšių vyskupijos licėjaus, kuris šiais metais švenčia savo veiklos dešimtmetį, abiturientai, gavę brandos atestatus, tęs studijas kunigų seminarijoje, siekiame, kad moksleiviai įgytų įgūdžių ir patirties, reikalingų būsimajai profesijai. Svarbus gebėjimas kunigo darbe – valdyti žodį. Ne mažiau svarbu būsimiesiems kunigams giliau pažinti ir skaudžias mūsų visuomenės žaizdas, su kuriomis jiems teks susidurti už licėjaus ir seminarijos sienų. Todėl lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Elena Šidlauskienė, talkinant Telšių Žemaitės teatro režisierei Laimutei Pocevičienei, šiais metais vėl parengė efektyvią meninę programą, skirtą narkomanijos prevencijai. Su pirmąja literatūrine kompozicija, kuri buvo skirta alkoholizmo pasekmėms atskleisti (pagal Timo Guenard’o knygą „Stipriau už neapykantą”), licėjaus auklėtiniai prieš porą metų tapo respublikinio skaitovų konkurso laureatais, daug kartų rodė ją visuomenei.


„Dainų dainelei“ nuaidėjus

Baigėsi kelis mėnesius trukęs šio puikaus renginio konkursas. Po Dainų šventės pagal populiarumą „Dainų dainelė“ turbūt yra antroji. Televizoriaus ekrane ją stebi daugelis žiūrovų. Mes džiaugiamės, kad buvę „Dainų dainelės“ laureatai – šiandien geri profesionalai dainininkai, pavyzdžiui, J.Leitaitė, S.Trimakaitė, G.Skėrytė, V.Juozapaitis, A.Rubežius ir kiti. O kiek dainos mylėtojų išugdė šis konkursas! Kiek džiaugsmo, grožio suteikė žiūrovams! Šiemet, kaip niekada, gausiai apdovanoti „Dainų dainelės“ dalyviai ir mokytojai, kurie rengė dainininkus. Tačiau šį kartą norisi rašyti apie kitką.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija