"XXI amžiaus" priedas jaunimui, 2004 m. liepos 16 d., Nr. 7 (56)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Aš noriu matyti...

Telšių vyskupijos jaunimo dienos

Maldininkų procesija Žemaičių
Kalvarijoje
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Liepos 2-osios popietę jaunimas iš įvairių vyskupijos kampelių rinkosi į Žemaičių Kalvariją, kur mokykloje prasidėjo registracija į jau tradiciniu tapusį ir jaunimo pamėgtą renginį - Vyskupijos jaunimo dienas. Šiemet vyskupijos jaunimo centras paskelbė metų temą - „Aš noriu matyti...“. Taip buvo pavadintos ir šios, liepos 2-3 dienomis vykusios, jaunimo dienos.


Ateitininkų „Takelis“ Labanore

„Takelio” stovyklautojai
ir svečiai prieš atsisveikinant

Birželio mėnesį vyko Švenčionėlių ateitininkų kuopos organizuota Vilniaus krašto moksleivių ateitininkų keliaujanti stovykla „Takelis“, kurios metu „Zuikučių“, „Voveriukų“, „Bebenčiukų“ ir „Jėgerių“ būreliai keliavo „Meilės tiltu į amžinybės krantą“. Nors stovyklos metu nuolat pliaupė lietus, bet jis nesutrukdė stovyklautojams.


Ar grįš vaikai

Julė KILČIAUSKIENĖ

Dublinas

Lietuvos nepriklausomybės sugrąžinimas atvėrė kelius į pasaulį. Norėjome savo kraštą matyti emancipuotą, lygiavertį su kitais, net labiausiai išsivysčiusiais. Tikėjome savo žmonių ištikimybe tautos idealams, kokie jie buvo nuo Vytauto laikų, kokie jie tęsės prieškario nepriklausomybės laikais..

Pirmosios kelionės svetur... Vyko ne tik valdžios žmonės stažuotis, semtis patirties. Greit pradėjo važiuoti studentai ir šiaip jaunimas. Vyko ne poilsiauti - lenkti nugarų prie prasčiausių, mažiausiai apmokamų darbų, nes lietuviai mėgsta gyventi gerai, o tos gerovės prie valdžios ir pinigų neprieinantiems nebuvo. Vieni, vos iškentėję keletą mėnesių, grįžo suvargę ir jau nebenorintys keliauti, kiti, atkaklesni, - nepasidavė.


Ašarojantys debesys –
iškylaujantiems ne kliūtis

Bronius VERTELKA

Panevėžiečiui Radžiui
Aleksandravičiui atiteko
šauniausio stovyklautojo
vardas. Šokių maratone
jis irgi gerai pasirodė

Reta diena iškenčia be lietaus. Atplaukia juodesnis debesėlis, ir pravirksta dangus. Dažnai lietaus vilgoma žemė palanki grybų dygimui. Tai padėjo įsitikinti, apsilankius moksleivių vasaros poilsio stovykloje „Trimitas“. Daiva Naričiūtė, teigusi, jog pažįstanti kiekvieną čia esantį žemės kupstelį, nė kiek neperdėjo. Prie mano akių ji rado du greta augusius baravykus. Pasižiūrėti gražuolių grybų subėgo būrys stovyklautojų.


Lietuvos jaunimo dienos
„Negaliu tylėti“

Nemažai jaunuolių iš Lietuvos, atsivėrus geležinei uždangai ir susidarius galimybėms bendrauti ir pažinti Bažnyčią platesniame kontekste, dalyvavo Europos jaunimo susitikimuose, kuriuos skirtinguose Europos miestuose rengia Taizė bendruomenė. Paskutinis toks susitikimas vyko metų sandūroje Paryžiuje, kitas vyks Lisabonoje. Juose dalyvauja apie 70-90 tūkstančių jaunuolių iš Europos, tarp jų ir tūkstančiai lietuvių. Su Visuotine Bažnyčia lietuviai taip pat galėjo susipažinti dalyvaudami ir Pasaulio jaunimo dienose, iš kurių parsiveždavo pačių nuostabiausių įspūdžių. 2000 metais jubiliejinėse Pasaulio jaunimo dienose Romoje dalyvavo per pusantro milijono jaunimo.


Mokėsi lipdyti iš molio

Verslininkė Nomeda
Žegulienė tarp
Keramikos gerbėjų
studijos dalyvių

Atėjus atostogoms, turintiems polinkį menui moksleiviams nebuvo kada nuobodžiauti. Apie du šimtai jaunųjų panevėžiečių lankė Vaikų ir jaunimo giedrios vasaros keramikos gerbėjų studiją. Tokią galimybę už simbolinį mokestį jiems suteikė UAB „Midenė“ savininkai Nomeda ir Gražvydas Žeguliai, kurių įmonės keramikos dirbiniai yra žinomi daugelyje užsienio šalių.

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija