"XXI amžiaus" priedas jaunimui, 2005 m. vasario 18 d., Nr. 2(63)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Tautvydui smagiausia vieta – mokykla

Birutė NENĖNIENĖ

Vilkaviškio Salomėjos
Nėries vidurinės mokyklos
dešimtokas, rajono
atstovas šalies moksleivių
parlamente,Tautvydas
Juškauskas ne tik gerai
mokosi, bet ir aktyviai
dalyvauja įvairioje veikloje

Kad nebūtų „kalėjimu“

Tautvydas Juškauskas – Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinės mokyklos dešimtokas, tačiau jau keleri metai kaip vijurkas sukasi įvairioje mokyklos ir užmokyklinėje veikloje. Pastaruoju metu suvokė, jog gyvenime reikia išmokti atsirinkti svarbiausius dalykus, o šalutiniams sugebėti pasakyti „ne“.

Tautvydas - rajono atstovas Lietuvos moksleivių parlamente, yra vieno iš septynių komitetų – savivaldybių ir savivaldos – narys, Marijampolės regiono pirmininkės pavaduotojas.


Surado tikruosius namus

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Konstantinui
patinka groti gitara

Po šv. Kalėdų Konstantinui Skorochodovui sukako septyniolika. Vaikinas drauge su jaunesniu broliu Dimitrijumi ir seserimi Diana aštuonerius metus gyvena pas Danutę ir Aleksandrą Joteikas, kuriuos vadina savo tikraisiais tėvais. „Tokių žmonių galėtų būti daugiau. Kai mus paėmė, daugelis priekaištavo, kad dėl pinigų. Pagyvenęs supratau, kad tai „dūšios“ žmonės, paėmę mus iš meilės. Mūsų neatskiria nuo savų vaikų. Esame bendra šeima“, – sako Konstantinas.


Mantas nelaimėje neliko vienas

Vytautas BAGDONAS

Mantas Šaltenis,
kuriam sausio viduryje
sukako penkiolika metų,
su broliuku Karoliu ir motina

Praėjusių metų rugsėjo 25-oji Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos aštuntokui Mantui Šalteniui buvo lemtinga: milžinišku greičiu besisukančio medžio pjovimo įrenginio diskas akimirksniu nurėžė visus penkis dešinės rankos pirštus. Sunkią valandą jis neliko vienas. Mantui tuoj į pagalbą atskubėjo medikai, visuomet šalia jo buvo artimieji, išgyveno dėl aštuntoką ištikusios nelaimės mokslo draugai ir pedagogai, moralinę ir materialinę paramą teikė pažįstami ir net visai svetimi žmonės.


„Ąžuolo“ vidurinė mokykla sveikina Lietuvos kūrėjus

Kauno „Ąžuolo“ vidurinės
mokyklos bendruomenė
susitiko su pasaulinio
garso mokslininku – baltistu
kalbininku akademiku Zigmu
Zinkevičiumi (sėdi centre).
Į dešinę priekyje sėdi
Regina Zinkevičienė

Kauno „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos bendruomenė gali pasididžiuoti savo subtiliu pilietinio patriotinio ugdymo procesu, pasireiškiančiu atitinkamų būrelių veikla, jo integracija per kitas pamokas, per pažintines ekskursijas, per rengiamus susitikimus su žinomais kūrybinės veiklos žmonėmis – Lietuvos patriotais. Štai neseniai mokykloje lankėsi monsinjoras Alfonsas Svarinskas, kuris mokyklai yra padovanojęs menišką kryžių „Laiminantis Kristus“, daugybę knygų, muzikinių plokštelių, savo lėšomis išleistų nusipelniusių Lietuvai žmonių portretų.


Apdovanotos geriausios siuvėjos

Geriausios siuvėjos
(iš kairės):
Lina Liubkevičiūtė,
Gertrūda Takaravičiūtė,
Laima Kupčiūnaitė

Kasmet Ukmergės aukštesniojoje verslo mokykloje vyksta tradicinis „Geriausios siuvėjos“ konkursas. Šiais metais buvo atrinkta dešimt geriausiai siuvimo praktiką ir techniką įvaldžiusių merginų, kurios rungėsi tarpusavyje. Teorinių žinių patikrinimo metu moksleivės sprendė kiekvienam kursui sudarytus kryžiažodžius. Praktinių įgūdžių patikrinimas vyko siuvimo dirbtuvėse. Pirmojo kurso moksleivės siuvo rankšluosčius, antrakursės ir trečiakursės - prijuostes virėjui, barmenui.


Ateitininkų svečias - vyskupas

Pandėlio ateitininkai
su vyskupu Jonu
Kaunecku ir klebonu
kun. Broniumi Balaišiu

Vasario 6 dieną, lauke esant stipriam šalčiui, į Pandėlio Švč. M. Marijos Vardo bažnyčią atvyko Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kuris 10 val. aukojo šv. Mišias, kuriose dalyvavo nemaža grupė Panevėžio ateitininkų su Panevėžio krašto ateitininkų valdybos pirmininke Irena Bikulčiene, taip pat nemažai Biržų moksleivių su jų tikybos mokytoja Sigute Paliulioniene bei Pandėlio šv.Onos kuopos ateitininkai su jų globėja tikybos mokytoja Egle Glemžiene, jaunimas ir tikintieji.


Didėja mokymosi krūviai, daugėja beraščių...

Elvyra Žeižienė

Vis dažniau girdime tėvų ir moksleivių nusiskundimų, kad mokymosi krūviai mokyklose vis didėja. Moksleiviai, nesusidorojantys su vis augančiais mokymosi reikalavimais, šią problemą sprendžia įvairiai: vieni samdosi korepetitorius, kiti, to padaryti neišgalintys, paprasčiausiai meta mokyklą. Pernai vien Kaune bendrojo lavinimo mokyklas dėl įvairių priežasčių paliko per pusė tūkstančio skirtingo amžiaus jaunuolių . Visuomenė susirūpinusi – didėja beraščių, mokyklas nelankančiųjų bei nusikalstančiųjų gretos.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija