"XXI amžiaus" priedas jaunimui, 2005 m. balandžio 8 d., Nr. 4 (65)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pirmąsyk moksleivės prabilo iš Seimo iškilmingo posėdžio tribūnos

Bronius VERTELKA

Milda Tubelytė (kairėje)
ir Sandra Tamošiūnaitė –
jau dvyliktokės

Istorinio rašinio „Lietuvos tautinis atgimimas ir valstybės atkūrimas“ respublikinio konkurso nugalėtojomis pripažintos Panevėžio Juozo Miltinio vidurinės mokyklos dvyliktokės Milda Tubelytė ir Sandra Tamošiūnaitė. Moksleivės jam buvo pateikusios savo darbą „Disidentinė veikla J.Miltinio vidurinėje mokykloje 1974-1977 metais“.


„Kauno jaunųjų“ almanacho herojus

Gintaras Drūlia

Dienos šviesą išvydo almanachas „Kauno jaunieji“, leidžiamas Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus. Jo puslapiuose – ir Gintaro Drūlios (literatūrinis pseudonimas – Diemedis) kūryba. Neseniai rengto trečiojo Kauno technologijos universiteto jaunųjų korespondentų ir literatų klubo „Littera“ Kauno aukštųjų mokyklų studentų kūrybos konkurso poezijos grupėje šis Kauno medicinos universiteto pirmojo kurso studentas pelnė laureato vardą.


Lietuvos jaunime!
„Atidarykite duris Kristui!“

Popiežius Jonas Paulius II
susitinka su jaunimu Kaune,
Dariaus ir Girėno stadione
1993 m. rugsėjo 6 d.

Su pasitikėjimu žvelkite į priekį! Jau baigėsi ilgi pagrindinių žmogaus laisvių suvaržymo metai. Dabar jūsų Šalis, nors ir ne be vargo, žengia j ramesnę ateitį. Kur viešpatavo patvaldystė, dabar atsiveria vartai į atsakomybę, laisvę; kur vyravo nepasitikėjimas artimu, bręsta supratimas ir pakantumas; kur buvo stengiamasi materializmu nuslopinti tikėjimą, vėl religijai atsiveria laisvė, kuri skatina pagarbą ne vien tik Dievui, bet taip pat ir žmogui.


Apie Šv. MiŠias

Pagal Bolivijos stigmatizuotosios Katalinos Rivas užrašus

Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Atėjau į šv. Mišias, kai arkivyskupas ir kunigai jau ėjo iš zakristijos.

Išgirdau Dievo Motinos balsą:

Šiandien tau mokslo diena.

Susikaupk, kad galėtum įsidėmėti tai, ką sužinosi, kad galėtum tuo pasidalyti su žmonėmis.

Išgirdau nuostabias giesmes, kurios tai artėjo, tai tolo.

Arkivyskupas pradėjo šv. Mišias. Pradėjus Gailesčio aktą, Dievo Motina pasakė:

Iš visos širdies gailėkis, kad savo nuodėmėmis įžeidei Dievą.

Aš pagalvojau: aš neįžeidžiau, nes tik vakar buvau išpažinties, esu malonės būsenoje.


Ar tikrai jaunimas yra Lietuvos ateitis?

„Jaunimas yra Lietuvos ateitis“. Labai populiarus šis politikų, mokytojų, akademinės bendruomenės, net paprastų Lietuvos piliečių posakis, ypač susitinkant, bendraujant su didesniu ar mažesniu būreliu jaunimo. Visi tai suvokia kaip savaime suprantamą dalyką. O tai ir yra blogiausia: savaime suprantamais, savaime vykstančiais reikalais nereikia rūpintis. Kam dabar tausoti, ugdyti, globoti, investuoti - tai darysime ateityje, o ateitis ateis pati savaime. Dabar tiesiog gyvenkime, o toliau ,,nu, bus matyt“ (pasak A.Brazausko). Tokia buvo daugumos Lietuvos Vyriausybių pozicija atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, ne išimtis ir dabartinės – Algirdo Brazausko vadovaujamos Vyriausybės. Jos programoje skyrių „Jaunimo politika“ sudaro keturi punktai.


„Nūnai, Tėvyne, mūs likimai susipynė...“

Europos vidury tarp žvaigždžių, gintarų
Yra tokia šalis.
Europos vidury tarp Rytų ir Vakarų,
Ir tu ten gyveni.
Europos vidury vakarais tu girdi ošimą jūros
Ir nori būti, būti jos dalimi.

Taip dainuoja populiari lietuvių grupė. Jos nariai savo dainoje gana tiksliai apibūdina lietuvį, gyvenantį Europos viduryje ir labai daug svajojantį.

Neseniai draugų būrelyje kalbėjomės apie tai, ko kiekvienas tikimės iš savo ateities, kuo norime būti, ar galėtume ką nors pakeisti, padaryti, kad gyventume geriau, gražiau negu gyvenome iki šiol.


Savo vaikus patikėkime tik doriems mokytojams

Amo netekau perskaičiusi, jog viena ketvirtokėlių mokytoja savo mokinukams aiškino, kad Dievo nėra – esą tai tik mitas.

Ačiū mamai Vilijai, kuri išdrįso apie tai prabilti viešai. Jos mažylė stropiai lanko tikybos pamokas. Tikiu, ši jauna mama nori mergaitę užauginti doru, sąžiningu, Dievą ir tėvynę mylinčiu žmogumi. Atrodo viskas šaunu: tėvelių gražiai auklėjama mergytė auga paklusni, švelni, mandagi, gerai mokosi.


Ar tikrai?

Nagrinėdami šių dienų blogį, prasižengimus įstatymams, nusikaltimus, svarstytojai lyg kokiu priegiesmiu vis užbaigia: draudimu nieko nelaimėsime. Ar tikrai? Bet kaip apsieiti be jų? Štai operacinė: „Pašaliniams įeiti draudžiama“. Gatvėje užrašas: „Statyti mašinas draudžiama“. „Greitis – 50 km“. Ir t.t. Kitur tas draudimas netiesioginis, tarsi nurodymas: „Pėsčiųjų perėja“, „Apylanka“. Tik čia galima eiti, tik čia reikia važiuoti.


Respublikinė katalikiškų mokyklų jaunųjų istorikų olimpiada

Vyskupas Jonas Kauneckas
sveikina jaunuosius istorikus –
olimpiados dalyvius

Kovo 7 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinėje mokykloje vyko Lietuvos katalikiškų mokyklų asociacijos organizuota jaunųjų istorikų olimpiada „Europos ir Lietuvos puslapiai“. Dalyvavo dvidešimt 8-10 klasių mokinių iš Vilniaus jėzuitų gimnazijos, Alytaus šv. Benedikto katalikiškos, Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos ir Kaišiadorių A.Brazausko vidurinės mokyklos katalikiškų klasių. Organizatorių tikslas - bandyti naujas bendradarbiavimo formas, skatinti mokinius domėtis katalikybės istorija Lietuvos ir Europos istorijos kontekste, ugdyti mokinių toleranciją, smalsumą.


Rekolekcijos mokytojams

Kovo 1 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinėje mokykloje lankėsi Alytaus Šv. Benedikto katalikiškos mokyklos kapelionas kun. Miroslavas Dovda. Kristaus Karaliaus Katedros kriptoje jis aukojo šv. Mišias už mokyklos bendruomenę, vedė rekolekcijas mokytojams. Dalyvavo mokyklos direktorė Gražina Gailiūnienė, pavaduotoja doriniam ugdymui s. Daiva Tumasonytė, mokyklos kapeliono pavaduotojas, Kristaus Karaliaus Katedros kunigas Dovydas Kučinskas, kitos direktorės pavaduotojos ir mokyklos pedagogai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija