"XXI amžiaus" priedas jaunimui, 2005 m. gegužės 20 d., Nr. 5 (66)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Jaunimas meldėsi, dalijosi patirtimi

Šv. Mišiose Garliavos
Švč. Trejybės
bažnyčioje giedojo
jaunimas

Balandžio 29–30 dienomis Alytuje vyko dekanato Jaunimo dienos. Kaip ir kituose dekanatuose, taip ir šiame pagrindiniu renginio šūkiu buvo evangelijos žodžiai „Mes atvykome Jo pagarbinti“ (Mt 2, 2). Kartu šlovinti Dievą, dalytis tikėjimo patirtimi susirinko apie 180 jaunuolių iš Alytaus Šv. Angelų Sargų, Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos, Šv. Kazimiero, taip pat Balbieriškio, Krokialaukio, Miroslavo, Santaikos, Simno, Ūdrijos parapijų.


Tolima ir artima Ispanija

Benjaminas ŽULYS

Maironio gimnazijos direktorė
Daiva Garnienė, Ispanijos
ambasados konkurso nugalėtoja
Greta Ivaškevičiūtė, Ispanijos
ambasadorius Fidelis Lopesas
Alvarezas, ispanų kalbos
mokytoja Inga Papšytė
su kitais jaunaisiais
ispanų kalbos mylėtojais

Ne paslaptis, kad buvusioje Sovietų Sąjungoje visose mokyklose, be gimtosios kalbos, vyravo rusų kalba. Dabar Lietuvoje, be lietuvių kalbos, iškilo anglų. Jos mokomasi ne vien pradinėse, vidurinėse mokyklose, gimnazijose, bet ir kai kuriuose vaikų darželiuose. Tiesa, kai kur dar dėstomos ir kitos užsienio kalbos, bet ne taip gausiai kaip anglų. Šioji užsienio kalba vyrauja ir Kauno Maironio gimnazijoje. Tačiau greta jos dėstomos ir kitos. Be anglų kalbos, čia dar galima mokytis rusų, vokiečių, ispanų, kitais mokslo metais ketinama mokyti ir prancūzų kalbos. Be to, kurį laiką veikė ir latvių kalbos būrelis, kitais mokslo metais jį vėl rengiamasi atkurti.


Moksleiviai – apie taiką ir šeimą

Benjaminas ŽULYS

Kauno jėzuitų gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja
Audronė Remeikienė
ir jaunieji atlikėjai Algirdas
(Kareivėlis), Agnė (Dama),
Dominykas (Berniukas),
Justas (Senelis)

Kauno jėzuitų gimnazijoje buvo surengta tradicinė, aštuntoji, Lietuvos krikščioniškų mokyklų teatrų šventė „Mažosios scenos dienos 2005“(MSD). Kaip papasakojo viena šio renginio organizatorių Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos programų koordinatorė s.Gražina Dapšauskytė, per praėjusias septynias šventes jose dalyvavo apie 1500 moksleivių. Tai reikšminga šventė, nes plečia savo dalyvių geografiją, skatina moksleivių pažintis, draugystę ir bendradarbiavimą, ugdo domėjimąsi teatro menu bei kultūra, padeda ieškoti naujų patrauklių katalikiško teatro formų.


Jaunieji šauliai diskutavo
apie pilietinę veiklą

Skaistė STAKNEVIČIŪTĖ

Jaunųjų šaulių darbo
grupė pristato projektą

Balandžio 30 dieną Alytaus šaulių namuose vyko jaunųjų šaulių konferencija „Visuomeninės-pilietinės jaunųjų šaulių veiklos akcentai“, į kurią susirinko apie septyniasdešimt jaunųjų šaulių iš visų dešimties apskričių šaulių rinktinių. Tai jau tradicinis renginys, šiemet ketvirtą kartą subūręs jaunuolius pasidalyti patirtimi, padiskutuoti apie aktualias problemas ir ateities perspektyvas.


Dorinio ugdymo diena gimnazijoje

Balandžio 29-ąją Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje surengta įdomi ir turininga dorinio ugdymo diena „Krikščioniškos vertybės – iššūkis šiuolaikinei visuomenei?!“ Svečių ir dalyvių buvo ne tik iš Kauno miesto ir rajono, bet ir visos apskrities vietų. Tai dorinio ugdymo mokytojai, švietimo priežiūros ir ugdymo specialistai, politikai ir kiti, kuriems rūpi krikščioniškųjų vertybių sklaida šiandieninėje visuomenėje.


Svėdasiškių projektas – apie tuos, kurie buvo ir kurių jau nėra

Vytautas BAGDONAS

Svėdasiškės pedagogės
(iš kairės) Asta Mikalkevičienė
ir Joana Gutmanienė aptaria
projektą su moksleiviais
Malvina Jakūbonyte,
Gintare Raštutyte, Monika
Gaiževskyte ir Tomu Gutmanu

Neseniai Svėdasų J.Tumo-Vaižganto vidurinę mokyklą pasiekė džiugi žinia apie moksleivius ir pedagogus lydėjusią sėkmę konkurse „Nuo pilietinės iniciatyvos – prie pilietinės visuomenės“, kurį organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, bendradarbiaujant su Švietimo kaitos fondu.


Slovėnai, italai ir jaunasis paveldas

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Projekto dalyviai
parodos atidarymo metu

Jau kelerius metus Lietuvoje gyvuojanti Europos Sąjungos SOCRATES programa ir jos sudedamoji dalis COMENIUS padeda mokyklų bendruomenėms kurti partnerystės su kitų šalių pedagogais ir moksleiviais mokyklinius projektus. Gegužės pradžioje į Ukmergės Antano Smetonos gimnaziją atvyko bendro COMENIUS projekto „Jaunasis paveldas” dalyviai iš Slovėnijos ir Italijos. Šio projekto iniciatoriai – direktoriaus pavaduotojas Adolfas Girdžiūnas bei dailės mokytoja Jolita Šlepetienė.


„Vilnelės“ kultūros centras ir studenčių namai

Izabelė GAULLIER

„Vilnelės“ studenčių namuose
labai neįprasta aplinka

Abiturientų laukia gausūs naujovių pirmieji studijų metai. Daugeliui tenka įsikurti nepažįstamame mieste, pradėti savarankišką gyvenimą toli nuo šeimos, priprasti prie naujos mokymosi tvarkos, dėstytojų. „Vilnelės“ studenčių namai – alternatyva to, kurios nepasirinko bendrabučio ar gyvenimo atskirame bute. Šiuose namuose gali gyventi 20 merginų.

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija