"XXI amžiaus" priedas jaunimui, 2005 m. rugpjūčio 12 d., Nr. 8 (57)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Dovanoja tai, ko būtinai reikia

Bronius VERTELKA

Pradinių klasių mokytojas
metodininkas Jonas Marcinkevičius
ir jo jaunieji šokėjai

Šį pavasarį Velžio gyvenvietę apskriejo jaudinanti žinia: Panevėžio rajono Tarybos sprendimu vietos vidurinei mokyklai suteikta teisė vadintis gimnazija. Bendruomenė to siekė daugelį metų. Turint tikslą eita nepramintu keliu. Mokykla dalyvavo profilinio mokymo eksperimente, įgyta patirtimi dalijosi su kitų rajonų pedagogais. Gimnazija Velžyje – pirmoji tokio lygio mokykla rajono kaimo vietovėje.


„Merkinėje to dar nebuvo...“

Merkinės dekanas
kun. dr. Robertas Rumšas
su šventės organizatoriais

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras pasiūlė organizuoti dekanatuose Eucharistijai skirtus renginius jaunimui. Į šį kvietimą atsiliepė ir Merkinės dekanatas. Liepos 19 dieną, be merkiniškių, į šventę atvyko jaunimas ir klebonai iš Senosios Varėnos, Perlojos parapijų, ateitininkai iš Švenčionėlių „Ryto“ kuopos, Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro darbuotojai. Iš viso 79 dalyviai, beveik dvigubai daugiau negu tikėjomės. Pagrindinis šventės organizatorius – Merkinės dekanas kun. dr.R.Rumšas, Merkinės V.Krėvės gimnazijos Kardinolo Vincento Sladkevičiaus kuopa (globėja J.Lapelienė).


Marijapolis – Rojaus kampelis

Jaunuoliai susibūrė pasidalyti
savo mintimis ir rasti atsakymus

Marijapolis – miestas, kurio nėra nė viename Lietuvos žemėlapyje. Tai nesustabdo norinčių praleisti dalį atostogų Marijos mieste, kai kurių vadinamame tiesiog rojaus kampeliu. Liepos 1-5 dienomis čia buvo susirinkę apie 240 žmonių iš įvairiausių Lietuvos kampelių ir netgi iš kaimyninės Latvijos ir Estijos.


„Žmogus – mažytė visata“

Liepos 20-26 dienomis Kintuose (Šilutės r.) vyko Telšių krašto ateitininkų stovykla „Žmogus – mažytė visata“, kurioje dalyvavo 35 moksleiviai iš Ukrinų, Papilės, Žemaičių Kalvarijos, Kretingos, Telšių, Klaipėdos, Kaltinėnų. Norėdami geriau pažinti ateitininkų ideologiją, stovyklon susirinko ateitininkai ir jų draugai, bičiuliai. Vyriausiųjų vadovų pareigos buvo patikėtos Telšių krašto ateitininkų valdybos pirmininkei Romai Cenkutei ir Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos IV teologijos kurso studentui klierikui Tomui Kauliui, programos vadovo – choreografijos pedagogui Gintarui Petraičiui, jiems talkino dar devyni abiturientai ir studentai.


Vyskupijos patarnautojų stovykla

Liepos 13-17 dienomis Telšių vyskupijoje pirmą kartą vyko ministrantų – šv.Mišių patarnautojų stovykla. Patarnautojai į stovyklą atvyko iš visos vyskupijos, o pati stovykla buvo surengta Žemaičių Kalvarijoje, buvusiame dominikonų vienuolyne, kur šiuo metu yra įsikūręs Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinis kursas. Atsiliepę į Telšių vyskupo J. Borutos, SJ, paraginimą daugiau dėmesio skirti naujų pašaukimų ugdymui, Telšių vyskupijos jaunimo centras, vadovaujamas kun. teol. lic. Rimanto Gudlinkio, ir Telšių vyskupo V.Borisevičiaus kunigų seminarija, kurios rektorius mons. teol. lic. A. Lapė, suorganizavo šią stovyklą. Stovyklai vadovavo Telšių jaunimo centro bendradarbė Janina Šalkauskytė ir kunigų seminarijos VI kurso klierikai.


Eucharistijos žygis dviračiais

Birželio 28-30 d. ir liepos 5-7 d. Molėtų dekanate dekano kunigo Kęstučio Kazlausko iniciatyva vyko Eucharistijos metams skirtas renginys – Eucharistijos žygis dviračiais, kurio tema – „Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu“ (Jn 15, 4).


Per Europą – darbo ieškoti

Julė KILČIAUSKIENĖ

Močiutė ir vaikaitė

Pirmoji patirtis ir įspūdžiai… sunkūs. Esu ne turistė, o tarnaitė – be kalbos… O vis vien kiekviena šalis yra savita ir įdomi. Tad dabar susipažinkime su italais ir jų gyvenimu. Tai šalis kalnų, pakalnių ir nuostabi savo charakteriu, su 55 milijonais gyventojų. Didžiausi miestai: pramoninis Milanas (3,5 mln.), sostinė Roma (3 mln.) ir nuostabusis kurortinis miestas Neapolis (2 mln.).

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija